Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI

c

PROTECȚIA COPILULUI BOTOȘANI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului este instituția publică cu personalitate juridică înființată în subordinea consiliilor județene/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului București cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială, cu rol în administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale.

Instituția noastră își propune dezvoltarea serviciilor comunitare integrate, tranziția de la mediul instituțional la servicii comunitare, implementarea unui pachet minim de servicii sociale adresat copiilor din zonele rurale și urbane sărace, intensificarea eforturilor în sensul eliminării barierelor de atitudine și mediu, în vederea reabilitării și reintegrării persoanei cu dizabilități și promovarea participării acesteia la viața comunității, prevenirea oricăror forme de violență asupra copilului, crearea de servicii pentru persoane vârstnice precum și îmbunătățirea structurii și calității serviciilor sociale, priorități pentru perioada 2019 -2024.

Ne dorim un sistem de asistență socială descentralizat, proactiv, eficace și eficient, cu accent pe întărirea capacității și rolului familiei, orientat spre servicii sociale în cadrul comunității pentru persoanele în situații de vulnerabilitate.