DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BOTOSANI
 
 
 
 
 
 
 
         D.G.A.S.P.C. Botosani, str. Maxim Gorki 4, tel. 0231.537.993, fax: 0231.511.047, e-mail: dgaspcbt@yahoo.com
 
 
 
Servicii de formare profesionala privind însușirea noțiunilor fundamentale de igiena (caiet sarcini, formulare, clauze curs igiena) 
 
Invitatie de participare achizitie directa - Lucrari de tamplarie PVC 
 
Comunicare rezultat achizitie directa - Masina de spalat rufe profesionala 
 
Invitatie de participare achizitionare directa - Masina de spalat rufe profesionala 
 
Comunicare rezultat achizitie directa - Servicii Analiza de risc la securitatea fizica  
 
Comunicare rezultat achizitie directa - Servicii de verificare a instalatiilor de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu  
 
Invitatie de participare „Serviciu de verificare a instalatiilor de detectie, semnalizare si alarmare in caz de incendiu"  
 
Invitatie de participare „Analiza de risc la securitatea fizica"  
 
Servicii colectare si valorificare materiale rezultate in urma casarii  
 
Servicii de ridicare deseuri textile  
 
Invitatie de participare „Sistem de paratonare (paratrasnet) pentru CRR Ionaseni"  
 
Comunicare rezultat curs ERSF  
 
Invitatie de participare Curs - Evaluator de risc la securitatea fizica  
 
Comunicare rezultat curs -„Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal"  
 
Anunt sistare procedura achizitie sistem de supraveghere video  
 
Invitatie de participare achizitionare DESKTOP PC si LAPTOP 
 
Invitatie participare - sistem supraveghere video  
 
Invitatie participare curs protectia datelor  
 
ANUNT DE PARTICIPARE SIMPLIFICAT pentru achizitia de Servicii de expertizare locuri de munca  
 
Comunicare rezultat achizitionare servicii de Reparare si intretinere a autovehiculelor  
 
Invitatie de participare si Caiet de sarcini achizitie servicii de Reparare si intretinere a autovehiculelor DGASPC Botosani 
 
Centralizator cu numar investigatii medicina muncii si evaluari psihologice beneficiari si salariati 
 
Anunt de participare simplificat - Medicina Muncii  
 
Invitatie de participare achizitionare servicii INTRETINERE SI MENTENANTA IT-abonament lunar  
 
Centralizatoare cu nr. investigatii pe fiecare centru Servicii Medicina Muncii -anunt SEAP NR.154116  
 
Anunt pentru achizitia de servicii de medicina muncii, examene medicale si evaluari psihologice  
 
Invitatie depunere oferte teste - alimente si apa  
 
PROCEDURA OPERATIONALA privind DERULAREA ACHIZITIILOR DE SERVICII SPECIFICE PREVĂZUTE IN ANEXA II - Legean nr. 98/2016 privind achizitiile publice 
 
Comunicare rezultat achizitionare prin procedura operationala servicii de paza si monitorizare sisteme de alarma antiefractie 
 
Invitatie de participare achizitionare servicii de paza si monitorizare sisteme alarma antiefractie  
 
           
 

   

   

   

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  Ultima actualizare:   24 septembrie 2018