DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BOTOSANI
 
 
 
 
 
 
 
         D.G.A.S.P.C. Botosani, str. Maxim Gorki 4, tel. 0231.537.993, fax: 0231.511.047, e-mail: dgaspcbt@yahoo.com
 Servicii pentru adulti
 » Serviciul evidenta si plata prestatii sociale
  • Compartiment stabilire si plata prestatii sociale
  • Birou monitorizare facilitati persoane cu handicap si evidenta asistenti personali 
 » Serviciul pentru protectia adultului aflat in dificultate
  • Compartimentul de interventie in regim de urgenta, evaluare si ingrijire

de tip rezidential a persoanelor aflate in dificultate

  • Compartimentul antisaracie, prevenire a marginalizarii sociale, protectie

de tip familial a persoanelor aflate in dificultate

  • Compartimentul asistenta persoane varstnice
  • Compartimentul de asistenta pentru victimele adulte ale traficului

de persoane

  » Serviciul de evaluare complexa a copilului cu dizabilitati si a persoanelor adulte cu handicap 
  • Compartimentul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap. Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        6