DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BOTOSANI
 
 
 
 
 
 
 
         D.G.A.S.P.C. Botosani, str. Maxim Gorki 4, tel. 0231.537.993, fax: 0231.511.047, e-mail: dgaspcbt@yahoo.com


 Servicii pentru copii
»Seviciul pentru protectia copilului aflat in dificultate si management de caz  
  • Biroul asistenta maternala
  • Compartimentul plasamente familiale si tutela 
  • Compartimentul protectie tip rezidential
 
» Serviciul comunitar specializat destinat protectiei copilului
  • Centrul de consiliere pentru copil, familie si sprijin metodologic autoritati locale
  • compartimentul de resurse pentru educatie, 
           dezvoltare si planificare familiala
  • compartimentul violenta in familie
  • compartimentul de incluziune sociala, prevenirea marginalizarii sociale si
a separarii copilului de familie
  • Compartimentul de interventie specializata in situatii de abuz,
            neglijare, trafic si migratie copii
  • Compartimentul de evaluare  si prevenire a
delincventei juvenile
» Centrul de incluziune sociala
 
» Serviciul adoptii si postadoptii
 
» Compartimentul de evaluare complexa a copilului cu dizabilitati. Secretariarul C.P.C.

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        6