Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Centrul de plasament „Prietenia”

PERSOANA DE CONTACT: Georgiana Pilos
ADRESA – NR. TELEFON: Botosani, str. N. Iorga 33 – 0231.584.014

Identificarea Serviciului Social
Serviciului social ”Centrul de Plasament ”Prietenia” Botoşani”, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul din mun. Botoşani, str. Nicolae Iorga nr. 33, jud. Botoşani.

Scopul Serviciului Social
Scopul serviciului social ”Centrul de Plasament ”Prietenia” Botoşani” este de a oferi copiilor / tinerilor, cu vârste cuprinse între 3 şi 18, respectiv 26 de ani (dacă urmează o formă de învăţământ), găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire/consiliere de specialitate, socializare), activităţi în scopul dobândirii deprinderilor de viaţă independentă în vederea reintegrării/integrării familiale şi socio-profesionale, pentru care a fost stabilită o măsură de protecţie specială deoarece se aflau în una din situaţiile prevăzute în Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: părinţi decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi când nu a fost instituită tutela, copii care, în vederea protejării intereselor lor, nu au putut fi lăsaţi în grija părinţilor din motive neimputabile acestora, copii care au fost abuzaţi sau neglijaţi, găsiţi sau abandonaţi în unităţi sanitare. Tânărul(a) care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de măsură de protecţie, dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază la cerere, pe o perioada de până la 2 ani, de protecţie specială, în scopul integrării sale sociale.

Cadrul legal de infiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social ”Centrul de Plasament ”Prietenia” Botoşani” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 21/2004.
(3) Serviciul social ”Centrul de Plasament ”Prietenia” Botoşani” a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2005, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 68 din 23.12.2004, ca urmare a reorganizarii Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Botosani si a serviciilor sociale existente la data de 31.12.2004, in baza dispozitiilor H.G. nr.1434/2004 privind atributiile si Regulamentul-cadru de organizare si functionare a Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectiei Copilului.

Anexa 10 Centrul de plasament Prietenia Botosani