Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu dizabilitati „Sf. Spiridon”

PERSOANA DE CONTACT: Marius Pohoata
ADRESA – NR. TELEFON: Botosani, str. I. Pillat 28 – 0231.516.010

Centrul de recuperare „SERA”

Identificarea serviciului social

Serviciul social ”Centrul de recuperare SERA Botoșani”, cod serviciu social 8891 CZ-C-III, este administrat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.00048 și funcționează în sediul situat în mun. Botoșani, str. Ion Pillat nr. 28, parter, jud. Botoșani.

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social ”Centrul de recuperare SERA Botoșani” este asigurarea accesului copiilor diagnosticați cu diferite dizabilități, la găzduire pe timpul zilei, îngrijire, educaţie, recuperare şi reabilitare, activităţi de recreere şi socializare, activităţi de specialitate în scopul dobândirii de deprinderi de viaţă independentă, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, reintegrării familiale şi socio-profesionale, a recuperării complexe, în limitele potențialului restant al fiecărui copil asistat, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții fiecărui beneficiar.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social ”Centrul de recuperare SERA Botoșani” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi.

(3) Serviciul social ”Centrul de recuperare SERA Botoșani” a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 82/29.07.2013 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, ca structură a Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu dizabilități ”Sfântul Spiridon”.

Centrul de recuperare SERA Botosani

Centrul de asistenta specializata pentru copilul cu TSA

Identificarea serviciului social

Serviciul social ”Centrul de asistenţă specializată pentru copilul cu TSA Botoşani”, cod serviciu social 8891 CZ-C-III, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.00048 şi funcţionează în sediul situat în mun. Botoşani, str. Ion Pillat nr. 28, parter, jud. Botoşani.

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social ”Centrul de asistenţă specializată pentru copilul cu TSA Botoşani” este asigurarea accesului copiilor diagnosticați cu TSA la găzduire pe timpul zilei, îngrijire, educaţie, recuperare şi reabilitare, activităţi de recreere şi socializare, activităţi de specialitate în scopul dobândirii de deprinderi de viaţă independentă, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii rsicului de excluziune socială, reintegrării familiale şi socio-profesionale, a recuperării complexe, în limitele potenţialului restant al fiecărui copil asistat, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii fiecărui beneficiar.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social ”Centrul de asistenţă specializată pentru copilul cu TSA Botoşani” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2004 pentru aprobarea Standardelor minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii cu dizabilităţi.

(3) Serviciul social ”Centrul de asistenţă specializată pentru copilul cu TSA Botoşani” a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 82/29.07.2013 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, ca structură a Complexului de servicii comunitare pentru copilul cu dizabilităţi ”Sfântul Spiridon”.

Centrul asistenta specializata copilul cu TSA Botosani