Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Complexul de servicii tip rezidential „Micul Print”

PERSOANA DE CONTACT: Camelia Popa
ADRESA – NR. TELEFONL Botosani, str. I.C. Bratianu 63 – 0231.535.653 / Botosani, str. I.C. Bratianu 63 – 0231.983

Centrul maternal

Identificarea serviciului social
Serviciul social „Centrul maternal”, cod serviciu social8790CR-MC-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484 și funcționează în sediul din mun. Botoşani, str. I.C. Brătianu nr. 63, et. I, jud. Botoșani.

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Centrul maternal” este prevenirea separării copilului de mama/părinţii săi,formarea, menținerea si întărirealegăturilor familiale, precum si sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităților parentale.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1)Serviciul social „Centrul maternal” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinulnr. 101/2006.
(3) Serviciul social „Centrul maternal” a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2005, sub denumirea inițială ”Centrul maternal ”Micul Prinț” Botoșani”, prin HotărâreaConsiliului Judeţean Botoşani nr. 68 din 23.12.2004, ca urmare a reorganizării Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Botoşani şi a serviciilor sociale existente la data de 31.12.2004, în baza dispoziţiilor H.G. nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 35 din 30.03.2011, serviciul social a funcționat începând cu data de 30.03.2011 sub denumirea ”Centrul maternal”, ca structură a Complexului de servicii de tip rezidenţial „Micul Prinţ” din cadrul Direcţiei Generalede Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

Anexa 8 Serviciul social cu cazare Centrul maternal

Centrul de primire a copilului in regim de urgenta

Identificarea serviciului social
Serviciul social „Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă”, cod serviciu social 8790 CR-C-II, administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484, cu sediul în municipiul Botoşani, la parterul imobilului P+1, str. I.C. Brătianu nr.63 .

Scopul serviciului social
„Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă” este un serviciu cu cazare având scopul de a asigura primirea, găzduirea, protecţia, creşterea , îngrijirea, asistenţa medico- socio-psihologică, educarea, socializarea şi petrecerea timpului liber pentru copilul(abuzat, neglijat si exploatat) separat temporar de părinţii săi, atunci când acesta se afla în pericol iminent în propria familie, familia lărgita sau în familia substitutiva, ca urmare a stabilirii, în condiţiile legii, a măsurii plasamentului în regim de urgenţă până la reintegrarea în familie, plasamentul la o familie substitutivă sau într-o altă unitate de tip rezidenţial.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social „Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul 89/2004, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim aplicabil: Ordinul nr. 89/2004.
(3) Serviciul social „Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă” a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2005, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 68 din 23.12.2004 care a intrat în vigoare, ca urmare a reorganizării Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Botoşani şi a serviciilor sociale existente la data de 31.12.2004, în baza dispoziţiilor H.G. nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 35 din 30.03.2011, serviciul social funcţionează ca structură în cadrul Complexului de servicii de tip rezidenţial „Micul Prinţ”, sub denumirea „Centrul respiro şi de primire a copilului în regim de urgenţă”. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 59 din 30.04.2014, denumirea „Centrul respiro şi de primire a copilului în regim de urgenţă” se modifică în „Centrul de Primire a Copilului în Regim de Urgenţă”, serviciul social funcționând în continuare ca structură a Complexului de servicii de tip rezidenţial „Micul Prinţ” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

Anexa 9 Centrul de primire a copilului in regim de urgenta