Casa de Tip Familial „Lizuca” Botoșani,

Centre copii
PERSOANA DE CONTACT: Georgiana Pilos ADRESA - NR. TELEFON: Botoșani, str. N. Iorga 33 - 0231.584.014; 0752/195072 ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de Organizare și Funcționare este un document propriu al serviciului social Casa de Tip Familial ”Lizuca” Botoșani, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea Serviciului Social Serviciul social Casa de Tip Familial ”Lizuca” Botoșani, cod serviciu social 8790 CR-C-I, face parte din Complexul de Servicii Sociale Botoșani, este administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Botoșani…
Read More