Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Casa de Tip Familial „Lizuca” Botoșani,

PERSOANA DE CONTACT: Georgiana Pilos
ADRESA – NR. TELEFON: Botoșani, str. N. Iorga 33 – 0231.584.014; 0752/195072

ARTICOLUL 1
Definiţie
(1) Regulamentul de Organizare și Funcționare este un document propriu al serviciului social Casa de Tip Familial ”Lizuca” Botoșani, în vederea asigurării funcționării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea Serviciului Social
Serviciul social Casa de Tip Familial ”Lizuca” Botoșani, cod serviciu social 8790 CR-C-I, face parte din Complexul de Servicii Sociale Botoșani, este administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Botoșani și funcţionează în sediul din mun. Botoșani, str. Nicolae Iorga nr. 33, jud. Botoșani.
ARTICOLUL 3
Scopul Serviciului Social
Scopul serviciului social Casa de Tip Familial ”Lizuca” Botoșani este de a oferi copiilor/tinerilor, cu vârste cuprinse între 7 și 18, respectiv 26 de ani (dacă urmează o formă de învățământ), respectiv copiilor/tinerilor cu dizabilități, găzduire, îngrijire, educație și pregătire/consiliere de specialitate, socializare), activități în scopul dobândirii deprinderilor de viață independentă în vederea reintegrării/integrării familiale și socio-profesionale, pentru care a fost stabilită o măsură de protecție specială deoarece se aflau în una din situaţiile prevăzute în Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare: părinţi decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părintești sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părintești, puși sub interdicție, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi când a fost instituită tutela, copii care, în vederea protejării intereselor lor, nu au putut fi lăsaţi în grija părinţilor din motive neimputabile acestora, copii care au fost abuzaţi sau neglijaţi, găsiţi sau abandonaţi în unități sanitare. Tânărul(a) care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu și a beneficiat de măsură de protecție, dar care nu își continuă studiile și nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază la cerere, pe o perioada de până la 2 ani, de protecție specială, în scopul integrării sale sociale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare
(1) Serviciul social Casa de Tip Familial ”Lizuca” Botoșani funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standarde minime de calitate aplicabile: Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.
(3) Serviciul social Casa de Tip Familial ”Lizuca” Botoșani a fost înființat începând cu data de 31.10.2019, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.173/31.10.2019, privind aprobarea organigramei și statului de funcţii ale Direcției Generale de Asistență Socială si Protecția Copilului Botoșani.
(4) Casa de Tip Familial ”Lizuca” Botoșani, cu o capacitate de 8 beneficiari este prevăzută cu 4 dormitoare cu câte 2 paturi și baie proprie, toaleta personalului, living(camera de zi, spațiu de servire a mesei) și terasă.

ROF – Casa de tip familial „Lizuca” Botoșani


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4348