Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Complexul de apartamente „Ciresarii” Botoșani

PERSOANA DE CONTACT: Piloș Georgiana
ADRESA – NR. TELEFON: Botoșani, str. N. Iorga 33 – 0231.515.503

Apartamentul 1 din Complexul de apartamente „Cireșarii” Botoșani

ARTICOLUL 1
Definiţie
1.Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social cu cazare Apartamentul 1 din cadrul Complexului de apartamente „Cireşarii” Botoşani, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite.
2.Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Apartamentul 1 din cadrul Complexului de apartamente „Cireşarii” Botoşani, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul din municipiul Botoşani, strada Primăverii nr. 35, sc. A, et. 3, ap.11, judeţul Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Apartamentul 1 din cadrul Complexului de apartamente „Cireşarii” Botoşani, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere psihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social Apartamentul 1 din cadrul Complexului de apartamente „Cireşarii” Botoşani funcţionează cu respectarea cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
2.Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție special.
3. Serviciul social Apartamentul 1 din cadrul Complexului de apartamente „Cireşarii” Botoşani a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „Cireşarii” Botoşani, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.59 din 27.04.2017.
4. Serviciul social Complexul de apartamente „Cireşarii” Botoşani a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2005, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 68 din 23.12.2004, ca urmare a reorganizării Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Botoşani şi a serviciilor sociale existente la data de 31.12.2004, în baza dispoziţiilor H.G. nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul- cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 59 din 30.04.2014, Complexul de Apartamente „Cireşarii” Botoşani a devenit structură în cadrul Complexului de servicii pentru copilul aflat în dificultate Botoşani.
Complexul de apartamente „Cireşarii” Botoşani este format din 3 apartamente, respectiv: Apartamentul 1 (strada Primăverii nr. 35, scara A, etaj 3, apartament 11, județul Botoşani), Apartamentul 2 (B-dul Mihai Eminescu nr. 8, scara A, etaj 7, apartament 25, județul Botoşani) și Apartamentul 3 (strada Octav Onicescu nr. 2, scara B, etaj 4, apartament 14, județul Botoşani), cu o capacitate totală de 18 beneficiari (3 apartamente x 6 beneficiari/apartament), în care își desfășoară activitatea personalul comun celor 3 servicii sociale menționat la art. 9-11 din prezentul regulament, respectiv șef centru, personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personalul de specialitate și personalul administrativ.
Fiecare apartament este prevăzută cu câte 3 dormitoare cu 2 paturi, 2 băi, bucătărie, living (cameră de zi, spațiul de servire a mesei) şi balcon.

ROF – Apartamentul 1 din cadrul Complexului de Apartamente „Cireșarii” Botoșani

Apartamentul 2 din Complexul de apartamente „Cireşarii” Botoşani

ARTICOLUL 1
Definiţie
1.Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social cu cazare Apartamentul 2 din cadrul Complexului de Apartamente „Cireşarii” Botoşani, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferiteetc.
2.Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Apartamentul 2 din cadrul Complexului de apartamente „Cireşarii” Botoşani, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul din municipiul Botoşani, Bulevardul Mihai Eminescu, nr. 8, sc. A, et. 7, ap. 25, judeţul Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Apartamentul 2 din cadrul Complexului de apartamente „Cireşarii” Botoşani, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio- profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social Apartamentul 2 din cadrul Complexului de apartamente „Cireşarii” Botoşani funcţionează cu respectarea cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 2.Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție special.
3. Serviciul social Apartamentul 2 din cadrul Complexului de apartamente „Cireşarii” Botoşani a fost înfiinţatîn urma reorganizării Complexului de apartamente „Cireşarii” Botoşani, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.59 din 27.04.2017.
4.Serviciul social din cadrul Complexului de apartamente „Cireşarii” Botoşani a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2005, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 68 din 23.12.2004, ca urmare a reorganizării Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Botoşani şi a serviciilor sociale existente la data de 31.12.2004, în baza dispoziţiilor H.G. nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul- cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 59 din 30.04.2014, Complexul de Apartamente „Cireşarii” Botoşani a devenit structură în cadrul Complexului de servicii pentru copilul aflat în dificultate Botoşani.
Complexul de apartamente „Cireşarii” Botoşani este format din 3 apartamente, respectiv: Apartamentul 1 (strada Primăverii nr. 35, scara A, etaj 3, apartament 11, județul Botoşani), Apartamentul 2 (B-dul Mihai Eminescu nr. 8, scara A, etaj 7, apartament 25, județul Botoşani) și Apartamentul 3 (strada Octav Onicescu nr. 2, scara B, etaj 4, apartament 14, județul Botoşani), cu o capacitate totală de 18 beneficiari (3 apartamente x 6 beneficiari/apartament), în care își desfășoară activitatea personalul comun celor 3 servicii sociale menționat la art. 9-11 din prezentul regulament, respectiv șef centru, personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personalul de specialitate și personalul administrativ.
Fiecare apartament este prevăzută cu cîte 3 dormitoare cu 2 paturi, 2 băi, bucătărie, living (cameră de zi, spaţiul de servire a mesei) şi balcoane.

ROF – Apartamentul 2 din cadrul Complexului de Apartamente „Cireșarii” Botoșani

Apartamentul 3 din Complexul de apartamente „Cireşarii” Botoşani

ARTICOLUL 1
Definiţie
1.Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social cu cazare Apartamentul 3 din cadrul Complexului de apartamente „Cireşarii” Botoşani, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferiteetc.
2.Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Apartamentul 3 din cadrul Complexului de apartamente „Cireşarii” Botoşani, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484şifuncţionează în sediul din municipiul Botoşani, strada Octav Onicescu nr. 2, sc. B, et. 4, ap. 14, judeţul Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Apartamentul 3 din cadrul Complexului de apartamente „Cireşarii” Botoşani, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social Apartamentul 3 din cadrul Complexului de apartamente „Cireşarii” Botoşani funcţionează cu respectarea cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
2.Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/20192019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție special.
3. Serviciul social Apartamentul 3 din cadrul Complexului de apartamente „Cireşarii” Botoşani a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „Cireşarii” Botoşani, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.59 din 27.04.2017.
4. Serviciul social Complexul de apartamente „Cireşarii” Botoşani a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2005, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 68 din 23.12.2004, ca urmare a reorganizării Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Botoşani şi a serviciilor sociale existente la data de 31.12.2004, în baza dispoziţiilor H.G. nr.1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul- cadru de organizare şi funcţionare ale direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 59 din 30.04.2014, Complexul de Apartamente „Cireşarii” Botoşani a devenit structură în cadrul Complexului de servicii pentru copilul aflat în dificultate Botoşani.
Complexul de Apartamente „Cireşarii” Botoşani este format din 3 apartamente, respectiv: Apartamentul 1 (strada Primăverii nr. 35, scara A, etaj 3, apartament 11, județul Botoşani), Apartamentul 2 (B-dul Mihai Eminescu nr. 8, scara A, etaj 7, apartament 25, județul Botoşani) și Apartamentul 3 (strada Octav Onicescu nr. 2, scara B, etaj 4, apartament 14, județul Botoşani), cu o capacitate totală de 18 beneficiari (3 apartamente x 6 beneficiari/apartament), în care își desfășoară activitatea personalul comun celor 3 servicii sociale menționat la art. 9-11 din prezentul regulament, respectiv șef centru, personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personalul de specialitate și personalul administrativ.
Fiecare apartament este prevăzută cu cîte 3 dormitoare cu 2 paturi, 2 băi pentru beneficiari, bucătărie, living (cameră de zi, spaţiul de servire a mesei) şi balcon.

ROF – Apartamentul 3 din cadrul Complexului de Apartamente „Cireșarii” Botoșani


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4348