Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Complexul de apartamente „Floare de Colt”

PERSOANA DE CONTACT: Emil Sticea
ADRESA – NR. TELEFON: Dorohoi, str. Postei 21, bl. G4, ap. 2 – 0231.610.149

Apartamentul 1 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi

Identificarea serviciului social
Serviciul social „Apartamentul 1 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul:
– Municipiul Dorohoi, Aleea Dumbrava nr. 1, bl. F19, et. 1, ap. 4, jud. Botoșani

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Apartamentul 1 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, serviciu de tip rezidențial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social „Apartamentul 1 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
2. Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 21/ 2004.
3. Serviciul social „Apartamentul 1 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „ Floare de colț” Dorohoi, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.59 din 27.04.2017
4. Serviciul social „Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi” a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2009, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 4/2009, ca urmare a reorganizării “Complexului de apartamente Dorohoi” şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

Anexa 36 Apartamentul 1 Floare de colt Dorohoi

Apartamentul 2 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi

Identificarea serviciului social
Serviciul social „Apartamentul 2 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul:
– Municipiul Dorohoi, Aleea Dumbrava nr. 5, bl. F21, et. 1, ap. 4, jud. Botoșani

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Apartamentul 2 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, serviciu de tip rezidențial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere psihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social „Apartamentul 2 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
2. Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 21/ 2004.
3. Serviciul social „Apartamentul 2 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „ Floare de colț” Dorohoi, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.59 din 27.04.2017
4. Serviciul social „Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi” a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2009, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 4/2009, ca urmare a reorganizării “Complexului de apartamente Dorohoi” şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

Anexa 37 Apartamentul 2 Floare de colt Dorohoi

Apartamentul 3 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi

Identificarea serviciului social
Serviciul social „Apartamentul 3 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul:
Municipiul Dorohoi, Aleea Dumbrava nr. 13, bl. F25, et. 1, ap. 4, jud. Botoșani

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Apartamentul 3 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, serviciu de tip rezidențial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social „Apartamentul 3 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
2. Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 21/ 2004.
3. Serviciul social „Apartamentul 3 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „ Floare de colț” Dorohoi, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.59 din 27.04.2017.
4. Serviciul social „Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi” a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2009, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 4/2009, ca urmare a reorganizării “Complexului de apartamente Dorohoi” şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

Anexa 38 Apartamentul 3 Floare de colt Dorohoi

Apartamentul 4 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi

Identificarea serviciului social
Serviciul social „Apartamentul 4 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul:
– Municipiul Dorohoi, Aleea Dumbrava nr. 13, bl. F25, et. 2, ap. 6, jud. Botoșani

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Apartamentul 4 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, serviciu de tip rezidențial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere psihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social „Apartamentul 4 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
2. Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 21/ 2004.
3. Serviciul social „Apartamentul 4 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „ Floare de colț” Dorohoi, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.59 din 27.04.2017.
4. Serviciul social „Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi” a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2009, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 4/2009, ca urmare a reorganizării “Complexului de apartamente Dorohoi” şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

Anexa 39 Apartamentul 4 Floare de colt Dorohoi

Apartamentul 5 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi

Identificarea serviciului social
Serviciul social „Apartamentul 5 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul:
– Municipiul Dorohoi, Aleea Criva nr. 1, bl. D2, et. 4, ap. 15, jud. Botoșani

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Apartamentul 5 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, serviciu de tip rezidențial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere psihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social „Apartamentul 5 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
2. Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 21/ 2004.
3. Serviciul social „Apartamentul 5 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „ Floare de colț” Dorohoi, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.59 din 27.04.2017
4. Serviciul social „Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi” a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2009, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 4/2009, ca urmare a reorganizării “Complexului de apartamente Dorohoi” şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

Anexa 40 Apartamentul 5 Floare de colt Dorohoi

Apartamentul 6 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi

Identificarea serviciului social
Serviciul social „Apartamentul 6 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul:
– Municipiul Dorohoi, Aleea Cristalului nr. 13, bl. C13, et. 3, ap. 11, jud. Botoșani

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Apartamentul 6 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, serviciu de tip rezidențial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere psihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social „Apartamentul 6 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
2. Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 21/ 2004.
3. Serviciul social „Apartamentul 6 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „ Floare de colț” Dorohoi, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.59 din 27.04.2017.
4. Serviciul social „Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi” a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2009, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 4/2009, ca urmare a reorganizării “Complexului de apartamente Dorohoi” şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

Anexa 41 Apartamentul 6 Floare de colt Dorohoi

Apartamentul 8 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi

Identificarea serviciului social
Serviciul social „Apartamentul 8 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul:
– Municipiul Dorohoi, str. Calea Plevnei nr. 14, bl. L2, et. 3, ap. 11, jud. Botoșani

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Apartamentul 8 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, serviciu de tip rezidențial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere psihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social „Apartamentul 8 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
2. Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 21/ 2004.
3. Serviciul social „Apartamentul 7 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „ Floare de colț” Dorohoi, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.59 din 27.04.2017
4. Serviciul social „Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi” a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2009, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 4/2009, ca urmare a reorganizării “Complexului de apartamente Dorohoi” şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

Anexa 42 Apartamentul 8 Floare de colt Dorohoi

Apartamentul 9 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi

Identificarea serviciului social
Serviciul social „Apartamentul 9 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul:
– Municipiul Dorohoi, str. Ștefan cel Mare nr. 7, bl. D18, et. 4, ap. 15, jud. Botoșani

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Apartamentul 9 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, serviciu de tip rezidențial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere psihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social „Apartamentul 9 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
2. Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 21/ 2004.
3. Serviciul social „Apartamentul 8 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „ Floare de colț” Dorohoi, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 59 din 27.04.2017
4. Serviciul social „Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi” a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2009, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 4/2009, ca urmare a reorganizării “Complexului de apartamente Dorohoi” şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

Anexa 43 Apartamentul 9 Floare de colt Dorohoi