Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Formulare

I. Serviciul adoptii si postadoptii

 • Atestat
 • Cerere evaluare
 • Documente ce se anexeaza cererii de evaluare
 • Fisa sintetica de potrivire formular
 • Formular Fisa de informare si consiliere parinte biologic
 • Raport de potrivire
 • Raport final de evaluare persoana sau familie
 • Raport potrivire

II.Serviciul Asistenta maternala

 • Cerere atestare AMP
 • Cerere înscriere în registrul AMP

III.Serviciul comunitar specializat destinat protectiei copilului

   • Anexe Hotararea Nr. 75 din 4 februarie 2015 privind prestare munci copii
   • Fisa de semnalare 2 sesizare catre DGASPC
   • Fisa de semnalare 1 sesizare catre DGASPC
   • Fisa de semnalare obligatorie a cazurilor de violenta asupra copilului

IV. Serviciul de evaluare complexa a copilului cu dezabilitati si a persoanelor adulte cu handicap

    • Compartimentul de evaluare complexa acopilului cu dizabilități

-cerere evaluare complexa copii
-fisa medicala sintetica copii
-fisa psihologica copii
-fisa psihopedagogica copii

    • Compartimentul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap

-CERERE-EVALUARE-COMPLEXA-ADULȚI (Hotărârea de Guvern nr. 4302008 )
-SCRISOARE MEDICALA DE LA MEDICUL DE FAMILIE ADULTI

V. Compartimentul stabilire si plata prestatii si benificii de asistenta sociala

   • FORMULARE CERERI SEEPS (eliberare bilete, acordare prestatii sociale rãmase neachitate, cerere virare în cont bancar, cererere încadrare cu contract individual de muncã a unui asistent personal /plata indemnizatiei lunare, eliberare rovinietã etc)
   • Cerere acordare voucher (utilizate exclusiv pentru achiziţionarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanţate prin Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate)

VI. Centre copii

    • Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Sansa Mea”

-Cerere aducere cunostinta ASPECTE
-Cerere aducere cunostinta INVOIRE
-Cerere INSCRIERE
-Cerere MENTINERE inscriere
-Cerere REVOCARE inscriere

    • Complexul de case tip familial „Sf. Mina”

-Cerere invoire pana la 5 zile

    • Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu dizabilitati „Sf. Spiridon”

-Cerere admitere

VII. Centre adulti

    • Centrul de ingrijire si asistenta Dorohoi

-Contract servicii CIA Dorohoi

    • Centrul de integrare prin terapie ocupationala „Lucie Lecomte”

-ANGAJAMENT DE CONFIDENTIALITATE CENTRE
-Angajament de plata (din ORDIN Nr. 18872016 din 15 septembrie 2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere )
-Chestionar de satisfacerea nevoilor beneficiarului
-Chestionar pt abuz_modificat
-Contract servicii sociale cito
-Contract servicii sociale (Ordinul nr.732005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale)
-Protocol de colaborare model
-Protocol de invoire in familie_cito

    • Centrul de Recuperare şi Reabilitare Dersca

-Contract servicii sociale