Centrul de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane

Centre adulti
PERSOANĂ DE CONTACT : Coșovanu Daniela Centrul de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: a) victimele traficului de persoane pot fi cazate, la cerere, temporar, în centre de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane; b) durata cazării în centre, respectiv în locuinţele protejate, este stabilită prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru cel mult 90 de zile. Durata cazării în centre sau în locuinţele protejate poate fi prelungită, prin hotărâre a consiliului judeţean, la solicitarea organelor judiciare, cu cel mult 6 luni sau, după caz, până la finalizarea procesului penal; c) centrele sunt amenajate şi dotate astfel încât să ofere condiţii civilizate de cazare şi igienă personală, hrană, asistenţă psihologică şi medicală; d) evaluarea iniţială a victimei traficului de persoane se…
Read More

Căminul pentru persoane vârstnice Truşeşti

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Baltariu Liliana ADRESA – NR. TELEFON: com. Trușești, Strada 1, nr. 36, tel.0231- 570108 ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Căminului pentru persoane vârstnice Trușești care a fost editat în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii căminului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Căminul pentru persoane vârstnice Trușești, cod serviciu social 8730 CR-V-I, este administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi…
Read More

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dersca

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Molie Daniela ADRESA – NR. TELEFON: com. Stăuceni, str. 191 nr.11 – tel.0231-512928 ARTICOLUL 1 Definiție 1. Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dersca care a fost editat în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc. 2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dersca, cod serviciu social 8790 CR-D-II, este administrat de Direcția Generală de Asistență Socială…
Read More

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Stăuceni

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Andrei Oana ADRESA - NR. TELEFON: Stăuceni ARTICOLUL 1 Definiţie 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Stăuceni care a fost editat în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Stăuceni, cod serviciu social 8790 CR-D-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat…
Read More

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Sf. Ioan” Bucecea

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Roxana Mihai ADRESA - NR. TELEFON: Bucecea - 0231.550.636 ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Sf. Ioan” Bucecea, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Sf. Ioan” Bucecea, cod serviciu social 8790 CR-D-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani,…
Read More

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Lucie Lecomte” Botoşani

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Carmen Smit ADRESA - NR. TELEFON: Botosani - str. I.C. Bratianu 59 - 0757.834.026 ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Lucie Lecomte” Botoşani, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Lucie Lecomte” Botoşani, cod serviciu social 8790 CR-D-III, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi…
Read More

Centrul rezidențial Ionăşeni

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Marinela Paval ADRESA - NR. TELEFON: Ionaseni - 0231.627.263 Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ,,Rosetti” ARTICOLUL 1 Definiţie 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități ,,Rosetti”, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „ Rosetti” din cadrul Centrului Rezidențial Ionășeni, cod serviciu social 8790…
Read More

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Adășeni

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Cîșlariu Dan ADRESA - NR. TELEFON: Adaseni - 0231.563.090 ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Adășeni, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Adăşeni, cod serviciu social 8790 CR-D-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484 din 09 decembrie 2017 şi…
Read More

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Leorda

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Nistor Liliana ADRESA - NR. TELEFON: Leorda - 0231.551.067 ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Leorda”, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Leorda”, cod serviciu social 8790 CR-D-I, este administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484 şi functionează în sediul…
Read More

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Dorohoi

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Iulian Azoitei ADRESA - NR. TELEFON: Dorohoi, str. C.D. Gherea 85 - 0231.611.531 ARTICOLUL 1 Definiţie 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Dorohoi care a fost editat în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Dorohoi, cod serviciu social 8790 CR-D-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială…
Read More