Căminul pentru persoane vârstnice Truşeşti

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Rusu Elena Cristina ADRESA – NR. TELEFON: com. Trușești, Strada 1, nr. 36, tel.0231- 570108 ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcționare este un document propriu a serviciului social cu cazare „Căminul pentru persoane vârstnice Truşeşti” care a fost editat in vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atat pentru persoanele beneficiare, cat şi pentru angajaţii căminului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social „Căminul pentru persoane vârstnice Trușești”, cod serviciu social 8730 CR-V-I, este administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecția Copilului Botoșani, acreditat conform Certificatului de acreditare…
Read More

Centrul de îngrijiri și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Dersca

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Molie Daniela ADRESA – NR. TELEFON: com. Stăuceni, str. 191 nr.11 – tel.0231-512928 ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social ,,Centrul de Recuperare şi Reabilitare Dersca”, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Dersca”, cod serviciu social 8790 CR-C-II, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.…
Read More

Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Stăuceni

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Andrei Oana ADRESA - NR. TELEFON: Stauceni Identificarea serviciului social Serviciul social „Centrul Rezidenţial pentru Persoane Adulte cu Handicap din localităţile Ionăşeni şi Botoşani”, cod serviciu social 8790 CR-D-II, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul situat în localitatea Victoria, comuna Stăuceni, judeţul Botoşani. Scopul serviciului social Scopul serviciului social „Centrul Rezidenţial pentru Persoane Adulte cu Handicap din localităţile Ionăşeni şi Botoşani”, serviciu de tip rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilităţi cărora nu li s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate, este de a asigura pe o perioadă nedeterminată, servicii personalizate, adaptate nevoilor individuale şi familiale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire…
Read More

Centrul de ingrijire si asistenta „Sf. Ioan” Bucecea

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Roxana Mihai ADRESA - NR. TELEFON: Bucecea - 0231.550.636 Identificarea serviciului social Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. Ioan” Bucecea”, cod serviciu social 8790 CR-D-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul din loc. Bucecea, jud. Botoşani. Scopul serviciului social Scopul serviciului social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. Ioan” Bucecea” este de a asigura pe o perioadă nedeterminată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecărui beneficiar (găzduire, îngrijire personală, îngrijire medicală, recuperare prin activităţi de ergoterapie, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi desfăşurate în vederea asigurării condiţiilor unei vieţi individuale şi sociale normale şi a unui climat familial. Cadrul legal de…
Read More

Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Iacob Lucia ADRESA - NR. TELEFON: Botosani - str. Puskin nr. 2 - 0745.544.883 Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Botoşani are urmatoarele atributii: a) prevenirea fenomenelor care pot duce la institutionalizarea persoanelor adulte cu handicap neuromotor si locomotor; b) reducerea numărului de persoane adulte cu handicap, beneficiare a protecției de tip rezidențial; c) asigurarea conditiilor necesare pentru recuperarea si reabilitarea persoanelor adulte cu handicap neuromotor si locomotor atat din familie cat si din centrele rezidentiale; d) reinserția socio-profesională a persoanelor adulte cu handicap neuromotor si locomotor; e) promovarea unor relații firesti între membrii familiilor persoanelor adulte cu handicap în vederea reintegrarii in familie a adulților cu handicap neuro motor si locomotor institutionalizați; f) implicarea membrilor familiei lărgite a persoanei adulte cu handicap în…
Read More

Centrul de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități „Lucie Lemcote” Botoșani

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Carmen Smit ADRESA - NR. TELEFON: Botosani - str. I.C. Bratianu 59 - 0757.834.026 Identificarea serviciului social „Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională „Lucie Lecomte” Botoşani”, cod serviciu social 8790 CR-D-III, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare al furnizorului D.G.A.S.P.C. Botoşani, seria AF nr. 000484, funcţionează cu sediul în mun. Botoşani, str. I.C.Brătianu nr. 59, jud. Botoşani. Scopul serviciului social Scopul serviciului social „Centrul de Integrare prin Terapie Ocupaţională „Lucie Lecomte” Botoşani” este să asigure servicii personalizate, care să răspundă nevoilor individuale ale persoanelor adulte cu dizabilităţi (găzduire, asistenţă medicală şi îngrijire personală, pregătire pentru o viaţă independentă, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, recuperare şi reabilitare, socializare şi activităţi culturale, integrare/reintegrare socială şi profesională), în…
Read More

Centrul de recuperare si reabilitare Ionaseni

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Marinela Paval ADRESA - NR. TELEFON: Ionaseni - 0231.627.263 Casa "Ionas" Identificarea serviciului social Serviciul social „Centrul de Recuperare și Reabilitare Ionășeni Casa-Ionaș”, cod serviciu social 8790 CR-D-II, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul situat în , comuna Virfu Cimpului, judeţul Botoşani. Scopul serviciului social Scopul serviciului social „Centrul de Recuperare și Reabilitare Ionășeni Casa-Ionaș”, serviciu de tip rezidential pentru persoane adulte cu dizabilităţi cărora nu li s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate, este de a asigura pe o perioadă nedeterminată servicii personalizate, adaptate nevoilor individuale şi familiale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, recuperare/reabilitare functională, consiliere psihosocială şi…
Read More

Centrul de ingrijire si asistenta Adaseni

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Cîșlariu Dan ADRESA - NR. TELEFON: Adaseni - 0231.563.090 Identificarea serviciului social Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Adăşeni”, cod serviciu social 8790 CR-D-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul din loc. Adăşeni, jud. Botoşani. Scopul serviciului social Scopul serviciului social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Adăşeni” este de a asigura pe o perioadă nedeterminată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecărui beneficiar (găzduire, îngrijire personală, îngrijire medicală, recuperare prin activităţi de ergoterapie, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi desfăşurate în vederea asigurării condiţiilor unei vieţi individuale şi sociale normale şi a unui climat familial. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare…
Read More

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Leorda

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Nistor Liliana ADRESA - NR. TELEFON: Leorda - 0231.551.067 Identificarea serviciului social Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Leorda”, cod serviciu social 8790 CR-D-I, este administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi functionează în sediul din localitatea Leorda, judetul Botosani. Scopul serviciului social Scopul serviciului social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Leorda” este mentinerea, refacerea si dezvoltarea capacitatilor individuale ale persoanei adulte cu handicap, pentru depasirea situatiilor de dificultate, pentru prezervarea autonomiei si protectiei persoanei, pentru prevenirea marginalizarii si excluziunii sociale si promovarea incluziunii sociale. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare (1) Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Leorda” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare…
Read More

Centrul de ingrijire si asistenta Dorohoi

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Iulian Azoitei ADRESA - NR. TELEFON: Dorohoi, str. C.D. Gherea 85 - 0231.611.531 Identificarea serviciului social Serviciul social cu cazare „Centrul de Ingrijire si Asistenta Dorohoi”, cod serviciu social 8790 CR-D-I, este administrat de furnizorul Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 și functionează în sediul din municipiul Dorohoi, str. C.D. Gherea nr. 85, jud. Botosani Scopul serviciului social Scopul serviciului social cu cazare „Centrul de Ingrijire si Asistenta Dorohoi” este să asigure la nivel judeţean, prin serviciile furnizate (găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecerea timpului liber) aplicarea politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, prin creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate…
Read More