Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Botoşani

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Cerecheriu Micşunela ADRESA – NR. TELEFON: mun. Botoșani, Calea Națională nr. 20 - tel: 0331402217 ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Botoşani, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciului social Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Botoşani cu o capacitate de 32 locuri, cod serviciu social 8790 CR-D-1, este administrat de Direcţia…
Read More

Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Foca” Botoșani

Centre adulti, Fără categorie
PERSOANA DE CONTACT: Pohoață Marcela ADRESA – NR. TELEFON: localitatea Botoșani, strada I. C. Brătianu nr. 59, județul Botoșani ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social cu cazare Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Sf. Foca" Botoşani în vederea asigurării funcţionării acesteia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii Locuinţei Maxim Protejată şi, după caz. pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social cu cazare Locuinţă Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Sf. Foca" Botoşani, cod serviciu social 8790 CR-D-VII, cu sediul în…
Read More

„Locuința protejată VENUS”

Centre adulti
 „LOCUINȚA PROTEJATĂ VENUS” ARTICOLUL 1 Definiție (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social „Locuința protejată VENUS” – destinată victimelor violenței domestice, aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Botoșani, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite, evaluare etc. (2) Locuința protejată pentru victimele violenței domestice reprezintă un tip de serviciu social cu cazare pe durată determinată de timp de până la 1 an, în care victimele pot beneficia (după caz) de cazare, supraveghere, îngrijire, consiliere psihologică și socială, consiliere juridică, orientare vocațională, reabilitare şi reinserţie socio-profesională pentru o viaţă independentă. „Locuința protejată VENUS” – destinată victimelor violenței domestice poate găzdui maxim 6 persoane şi este amenajată…
Read More

Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Botoşani

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Marius Pohoata ADRESA – NR. TELEFON: Botoșani – str. Puskin nr. 2 – 0745.544.883 Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Botoşani ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de l ip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Botoşani, în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi. după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de…
Read More

Centrul de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane

Centre adulti
PERSOANĂ DE CONTACT : Coșovanu Daniela Centrul de asistență şi protecție a victimelor traficului de persoane Centrul de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: (1) Serviciile de protecţie şi asistenţă sunt oferite victimelor traficului de persoane, în centre de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane, înfiinţate în baza Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În conformitate cu Hotărârea nr.1238/2007 privind aprobarea Standardelor naționale specifice pentru serviciile specializate de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane, "Centrul de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane" are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: a) victimele traficului de persoane pot fi cazate, la cerere, temporar, în centre de asistenţă şi protecţie a victimelor…
Read More

Centrul de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Trușești

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Baltariu Liliana ADRESA – NR. TELEFON: com. Trușești, Strada 1, nr. 36, tel.0231- 570108 ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţ Truşeşti. în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi după caz. pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali. vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciului social Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Truşeşti. cod serviciu social 8790 CR-D-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului…
Read More

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dersca

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Molie Daniela ADRESA – NR. TELEFON: localitatea Dersca, strada Fabricii nr. 216, județul Botoșani – tel.0231-512928 ARTICOLUL 1 Definiție 1. Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dersca care a fost editat în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc. 2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dersca, cod serviciu social 8790 CR-D-II, este administrat de Direcția Generală…
Read More

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Stăuceni

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Leizeriuc Cătălin ADRESA - NR. TELEFON: comuna Stăuceni, sat Victoria, strada 11 nr. 191, județul Botoșani, tel: 0231512928 ARTICOLUL 1 Definiţie 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Stăuceni care a fost editat în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. 2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Stăuceni, cod serviciu social 8790 CR-D-I, este administrat de…
Read More

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Sf. Ioan” Bucecea

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Roxana Mihai ADRESA - NR. TELEFON: localitatea Bucecea, strada Gării nr. 55, județul Botoșani - tel: 0231.550.636 ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Sf. Ioan” Bucecea, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Sf. Ioan” Bucecea, cod serviciu social 8790 CR-D-I, este administrat de Direcţia…
Read More

Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Lucie Lecomte” Botoşani

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Pohoață Carmen Marcela ADRESA - NR. TELEFON: Botosani - localitatea Botoșani, strada I. C. Brătianu nr. 59, județul Botoșani - 0757.834.026; 0231516643 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Lucie Lecomte” Botoşani, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Lucie Lecomte" Botoşani, cod serviciu social 8790 CR-D-I1, este administrat de…
Read More