Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Foca” Botoșani

Centre adulti, Fără categorie
PERSOANA DE CONTACT: Pohoață Marcela ADRESA – NR. TELEFON: localitatea Botoșani, strada I. C. Brătianu nr. 59, județul Botoșani ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social cu cazare Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Sf. Foca" Botoşani în vederea asigurării funcţionării acesteia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii Locuinţei Maxim Protejată şi, după caz. pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social cu cazare Locuinţă Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Sf. Foca" Botoşani, cod serviciu social 8790 CR-D-VII, cu sediul în…
Read More

Compartimentul de de evaluare inițială, consiliere pentru părinți și copii

Fără categorie
Compartimentul de evaluare inițială, consiliere pentru părinți și copii are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: realizează evaluarea inițială/detaliată a cazurilor repartizate care vizează copii/părinți/ reprezentanți legali aflați in situații de risc (încălcarea drepturilor copilului, divorţ, pierderea locului de muncă, conflicte intrafamiliale, boli cronice, decesul unuia dintre soţi etc.) si care pun în pericol dezvoltarea copiilor sau care generează riscuri de separare a acestora de mediul familial;realizează intervenția specializată în teren a cazurilor repartizate de către șeful ierarhic pentru reducerea riscurilor de agravare a situației copilului, elaborarea diagnosticului social sau psihosocial, respectiv identificarea soluțiilor de rezolvare a problemelor care încalcă drepturile copilului;realizează activități de consiliere în vederea consolidării abilităţilor şi cunoştinţelor părinţilor privind îngrijirea şi educarea copilului;informează/îndrumă/consiliază  părinţii care se confruntă cu o situaţie de risc în mediul familial, în vederea…
Read More