Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Botoşani

PERSOANA DE CONTACT: Cerecheriu Micşunela
ADRESA – NR. TELEFON: mun. Botoșani, Calea Națională nr. 20 – tel: 0331402217

ARTICOLUL 1 Definiţie

(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Botoşani, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.

(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social

Serviciului social Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Botoşani cu o capacitate de 32 locuri, cod serviciu social 8790 CR-D-1, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484 şi funcţionează în sediul situat în municipiul Botoşani, str. Calea Naţională, nr.20, judeţul Botoşani.

ARTICOLUL 3 Scopul serviciului social

Scopul serviciului social Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Botoşani, serviciu de tip rezidenţial pentru persoane adulte cu dizabilităţi cărora nu li s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate, este de a asigura pe o perioadă nedeterminată servicii personalizate, adaptate nevoilor individuale şi familiale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, recuperare/reabilitare funcţională, consiliere psihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale, integrare/reintegrare socială) pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă şi depăşirea situaţiilor de dificultate, în vederea reintegrării familiale, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

(1) Serviciul social Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Botoşani se înfiinţează în structura DGASPC Botoşani, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.161 din 17.12.2020, prin restructurarea Centrului de îngrijire şi Asistenţă Adăşeni.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.82/2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi – Anexa 1 Standarde specifice minime obligatorii de calitate pentru serviciile sociale cu cazare de tip Centru de abilitare şi reablitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi.

(3) Serviciul social Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Botoşani funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative/secundare aplicabile domeniului.

ROF – Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Botoşani


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350