Centrul de plasament „Sf. Nicolae” Trușești

Centre copii
PERSOANĂ DE CONTACT: Burduja Lăcrămioara, com. Trușești - tel.0231.570.108 CENTRUL DE PLASAMENT „SF.NICOLAE’’ Trușești, cod serviciu social, 8790-CR-C-I, este  administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Botoșani,furnizor  acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484 , cu sediul în localitatea Trușești ,jud.Botoșani si are următoarele date de contact: Str.2.nr.12, telefon: –o231-570108, e-mail:cscd.trusesti@yahoo.com Scopul  Serviciului Social Scopul serviciului social CENTRUL DE PLASAMENT „SF.NICOLAE’’ Trușești , este de a oferi copiilor / tinerilor, cu vârste cuprinse între 3 şi 18, respectiv 26 de ani (dacă urmează o formă de învăţământ), găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire/consiliere de specialitate, socializare), activităţi în scopul dobândirii deprinderilor de viaţă independentă în vederea reintegrării/integrării familiale şi socio-profesionale, pentru care a fost stabilită o măsură de protecţie specială deoarece se aflau în una din…
Read More

Complexul de case tip familial „Sf. Mina”

Centre copii
PERSOANA DE CONTACT: Marius Leonardo Orosanu ADRESA - NR. TELEFON: Botosani, str. I.C. Bratianu 59, 0749.120.035, 0758.106.446 Identificarea serviciului social Serviciul social „CASA 1 din Complexul de case de tip familial „Sf. Mina” Botoşani”, cod serviciu social 8790 CR-C-I, se află în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul din mun. Botoşani, str. I.C. Brătianu nr. 59, judeţul Botoşani. Scopul serviciului social Scopul serviciului social “CASA 1 din Complexul de case de tip familial „Sf. Mina” Botoşani”, serviciu de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilități, este de a asigura pe o perioadă determinată găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire/consiliere de specialitate, activităţi în scopul dobândirii de deprinderi de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale…
Read More

Complexul de servicii tip rezidential „Micul Print”

Centre copii
PERSOANA DE CONTACT: Camelia Popa ADRESA - NR. TELEFONL Botosani, str. I.C. Bratianu 63 - 0231.535.653 / Botosani, str. I.C. Bratianu 63 - 0231.983 Centrul maternal Identificarea serviciului social Serviciul social „Centrul maternal”, cod serviciu social8790CR-MC-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484 și funcționează în sediul din mun. Botoşani, str. I.C. Brătianu nr. 63, et. I, jud. Botoșani. Scopul serviciului social Scopul serviciului social „Centrul maternal” este prevenirea separării copilului de mama/părinţii săi,formarea, menținerea si întărirealegăturilor familiale, precum si sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităților parentale. Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare (1)Serviciul social „Centrul maternal” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu…
Read More

Complexul de servicii pentru copilul aflat in dificultate „Speranta”

Centre copii
PERSOANA DE CONTACT: Lorin Crihan ADRESA - NR. TELEFON: Pomarla - 0231.622.811, 0740.063.325 Casa tip familial "Primavara Sperantei" Identificarea serviciului social Serviciul social „Casa de tip familial „Primăvara Speranţei” Pomîrla”, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sat Pomîrla, comuna Pomîrla, jud. Botoşani. Scopul serviciului social Scopul serviciului social „Casa de tip familial „Primăvara Speranţei” Pomîrla”, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă,…
Read More

Complexul de apartamente „Casa Mea”

Centre copii
PERSOANA DE CONTACT: Daniela Ionescu ADRESA - NR. TELEFON: Dorohoi, str. Postei 21, bl. G4, ap. 2 - 0231.610.149 Apartamentul 1 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi Identificarea serviciului social Serviciul social „Apartamentul 1din Complexulde apartamente „Casa Mea” Dorohoi”, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul: - Municipiul Dorohoi, str. Dumbrava Roşie nr. 2, bl. G14, et. 1, ap. 14, jud. Botoşani. Scopul serviciului social Scopul serviciului social „Apartamentul 1din Complexulde apartamente „Casa Mea” Dorohoi”,serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală,…
Read More

Complexul de apartamente „Floare de Colt”

Centre copii
PERSOANA DE CONTACT: Emil Sticea ADRESA - NR. TELEFON: Dorohoi, str. Postei 21, bl. G4, ap. 2 - 0231.610.149 Apartamentul 1 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi Identificarea serviciului social Serviciul social „Apartamentul 1 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul: - Municipiul Dorohoi, Aleea Dumbrava nr. 1, bl. F19, et. 1, ap. 4, jud. Botoșani Scopul serviciului social Scopul serviciului social „Apartamentul 1 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi”, serviciu de tip rezidențial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia…
Read More

Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Sansa Mea”

Centre copii
PERSOANA DE CONTACT: Rusu Elena Cristina ADRESA - NR. TELEFON: Botosani, str. I. Pillat 28 - 0231.536.494, 0747.280.891 Identificarea serviciului social Serviciul social „Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Șansa Mea” Botoşani”, cod serviciu social 8891 CZ-C-III, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul: mun. Botoşani, str. Ion Pillat nr. 28, etaj I, jud. Botoşani. Scopul serviciului social Scopul serviciului social „Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Șansa Mea” Botoşani”, serviciu de zi, alternativă a instituționalizării, prin seriviciile oferite, este un real sprijin și ajutor în recuperarea și reabilitarea copiilor cu deficiențe, având drept scop prevenirea instituționalizării, a abandonului școlar și sprijinirea familiilor aflate în situații ce…
Read More

Complexul de apartamente „Amicii”

Centre copii
PERSOANA DE CONTACT: Mihaela Onofrei ADRESA - NR. TELEFON: Dorohoi, str. Postei 21, bl. G4, ap. 2 - 0231.610.149 Apartamentul 1„ din Complexul de apartamente „Amicii” Dorohoi Identificarea serviciului social Serviciul social„Apartamentul 1„ din Complexul de apartamente„Amicii”Dorohoi”, cod serviciu social 8790 CR-C-I,este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484şi funcţionează în sediul: - Mun. Dorohoi, Aleea Păcii nr. 7, bl. O5, et. 3, ap. 10, jud. Botoşani; Scopul serviciului social Scopul serviciului social„Apartamentul 1” din Complexul de apartamente„Amicii”Dorohoi, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consilierepshihosocială şi suport emoţional,…
Read More

Complexul de apartamente „Ciresarii”

Centre copii
PERSOANA DE CONTACT: Micsunela Curecheriu ADRESA - NR. TELEFON: Botosani, str. N. Iorga 33 - 0231.515.503 Apartamentul 1 din Complexul de apartamente „Cireşarii” Botoşani Identificarea serviciului social Serviciul social„Apartamentul 1 din Complexul de Apartamente „Cireşarii” Botoşani”, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484şifuncţionează în sediul din municipiul Botoşani, strada Primăverii nr. 35, sc. A, et. 3, ap.11, judeţul Botoşani. Scopul serviciului social Scopul serviciului social „Apartamentul 1 din Complexul de Apartamente “Cireşarii”Botoşani”, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere psihosocială şi suport…
Read More

Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu dizabilitati „Sf. Spiridon”

Centre copii
PERSOANA DE CONTACT: Marius Pohoata ADRESA - NR. TELEFON: Botosani, str. I. Pillat 28 - 0231.516.010 Centrul de recuperare "SERA" Identificarea serviciului social Serviciul social ”Centrul de recuperare SERA Botoșani”, cod serviciu social 8891 CZ-C-III, este administrat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.00048 și funcționează în sediul situat în mun. Botoșani, str. Ion Pillat nr. 28, parter, jud. Botoșani. Scopul serviciului social Scopul serviciului social ”Centrul de recuperare SERA Botoșani” este asigurarea accesului copiilor diagnosticați cu diferite dizabilități, la găzduire pe timpul zilei, îngrijire, educaţie, recuperare şi reabilitare, activităţi de recreere şi socializare, activităţi de specialitate în scopul dobândirii de deprinderi de viaţă independentă, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială,…
Read More