Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Centrul de plasament „Sf. Nicolae” Trușești

PERSOANĂ DE CONTACT: Burduja Lăcrămioara, com. Trușești – tel.0231.570.108
CENTRUL DE PLASAMENT „SF.NICOLAE’’ Trușești, cod serviciu social, 8790-CR-C-I, este  administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Botoșani,furnizor  acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484 , cu sediul în localitatea Trușești ,jud.Botoșani si are următoarele date de contact: Str.2.nr.12, telefon: –o231-570108, e-mail:cscd.trusesti@yahoo.com

Scopul  Serviciului Social

Scopul serviciului social CENTRUL DE PLASAMENT „SF.NICOLAE’’ Trușești , este de a oferi copiilor / tinerilor, cu vârste cuprinse între 3 şi 18, respectiv 26 de ani (dacă urmează o formă de învăţământ), găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire/consiliere de specialitate, socializare), activităţi în scopul dobândirii deprinderilor de viaţă independentă în vederea reintegrării/integrării familiale şi socio-profesionale, pentru care a fost stabilită o măsură de protecţie specială deoarece se aflau în una din situaţiile prevăzute in Legea nr.272/2004 republicata cu modificările şi completările ulterioare: părinţi decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi când nu a fost instituită tutela, copii care, în vederea protejării intereselor lor, nu au putut fi lăsaţi în grija părinţilor din motive neimputabile acestora, copii care au fost abuzaţi sau neglijaţi, găsiţi sau abandonaţi în unităţi sanitare.

Tânărul(a) care a dobândit capacitate deplină de exercițiu şi a beneficiat de măsură de protecție dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază la cerere, pe o perioada de până la 2 ani, de protecţie specială, în scopul integrării sale sociale.

Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

1.Serviciul social, CENTRUL DE PLASAMENT  „SF.NICOLAE’’ Trușești funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

    1. Standard minim de calitate aplicabil : Ordinul 21/ 2004

Serviciul social CENTRUL DE PLASAMENT „SF.NICOLAE’’ Trușești , a fost înființat începând cu data de 01.01.2005, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 68 din 23.12.2004, ca urmare a reorganizării Direcției Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului Botoșani si a serviciilor sociale existente la data de 31.12.2004, în baza dispozițiilor H.G.nr.1434/2004 privind atribuțiile si regulamentul-cadru de organizare si funcționare a Directiei Generale de Asistenta Sociala și Protecția Copilului Botoșani.

Anexa 48 Sfantul Nicolae Trusesti