Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Info Refugiați UCRAINA Інфо Біженці УКРАЇНА

ALĂTURI  DE UCRAINA

MĂSURI ÎNTREPRINSE DE D.G.A.S.P.C. BOTOȘANI PRIVIND SPRIJINIREA REFUGIAȚILOR UCRAINENI

În contextul izbucnirii războiului din Ucraina, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție a elaborat Procedura privind intervenția Direcțiilor Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului pentru asigurarea protecției drepturilor copiilor cetățeni străini provenind din Ucraina.

Ca un prim demers, D.G.A.S.P.C. Botoșani a transmis adrese la Primăriile localităților de graniță, I.P.J. Botoșani, I.S.U. Botoșani, Poliția de Frontieră  cu mențiunea de a sesiza prin Telefonul Copilului – 119, dacă identifică în mod direct sau prin referire de caz copii lipsiți de supraveghere părintească, neînsoțiți de părinți sau de un reprezentant legal, abandonați sau lipsiți de orice suport, refugiați din Ucraina.   

► De asemenea, la nivelul județului Botoșani s-a constituit Grupul Operativ pentru minorii neînsoțiți, care provin din Ucraina, conform Ordinului nr.20360/3.366/776 din 2022 al Ministrului familiei, tineretului și egalității de șanse, al Ministrului educației și al Ministrului sănătății pentru aprobarea Regulamentului pentru organizarea, funcționarea și atribuțiile Grupului Operativ pentru minorii neînsoțiți, care provin din Ucraina.

Grupul Operativ  are următoarea componență:

  1. Coordonator titular/supleant al Grupului Operativ – reprezentanți ai Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani;
  2. Membri titulari / supleanți ai Grupului Operativ: reprezentanți ai Direcției de Sănătate Publică Botoșani, Inspectoratului Școlar Județean Botoșani, Crucea Roșie Botoșani, Fundația Casa Ioana Botoșani.

Grupul Operativ are următoarele atribuții principale:

a) asigură coordonarea şi cooperarea între instituțiile pe care le reprezintă şi organizațiile neguvernamentale din județ sau, după caz, sector al municipiului București, în vederea asigurării respectării drepturilor la educație, sănătate, asistență socială şi protecție specială pentru copiii neînsoțiți;

b) contactează alte autorități, instituții şi organizații de la nivel local care pot interveni în soluționarea cazurilor copiilor neînsoțiți şi colaborează cu acestea în interesul superior al copilului;

c) se asigură că toți minorii neînsoțiți sunt luați în evidențele sistemului de protecție a copilului şi că acestora le este asigurat, potrivit nevoilor, accesul la educație, la beneficii de asistență socială şi servicii sociale, precum şi la servicii medicale şi/sau de abilitare/reabilitare;

d) menține permanent legătura cu comitetele pentru situații de urgență, aflate sub conducerea prefecților;

e) menține permanent legătura cu ministerele sau, după caz, autoritățile administrației publice centrale în subordinea sau coordonarea cărora funcționează instituțiile care au desemnat membri sau, după caz, a celor a căror activitate este coordonată metodologic;

f) se asigură că persoane desemnate de direcția generală de asistență socială şi protecția copilului şi de direcția de sănătate publică asigură permanența la punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, precum şi la alte puncte de trecere prin care intră grupuri mai mari de 10 copii neînsoțiți, în vederea verificării stării de sănătate şi a preluării în sistemul de protecție specială;

g) identifică angajații vorbitori de limba ucraineană sau, după caz, de limba rusă, care pot fi implicați în sprijinirea copiilor neînsoțiți pe perioada șederii în România;

h) identifică voluntari din cadrul organizațiilor neguvernamentale, de preferat vorbitori de limba ucraineană sau, după caz, de limba rusă, care pot fi implicați în sprijinirea copiilor neînsoțiți pe perioada șederii în România;

i) colaborează cu serviciile publice de asistență socială pe al căror teritoriu administrativ-teritorial locuiesc copii neînsoțiți intrați pe teritoriul României alături de o persoană majoră însoțitoare, în vederea monitorizării situației acestora;

j) îndeplinește orice alte atribuții necesare desfășurării activității sale.

Coordonatorul Grupului operativ are următoarele atribuții principale:

a) coordonează activitatea grupului;

b) planifică derularea coordonată şi în complementaritate a activităților destinate protecției speciale a minorilor neînsoțiți;

c) menține legătura cu coordonatorii grupurilor operative din celelalte unități administrativ-teritoriale, în situația în care numărul copiilor neînsoțiți depășește capacitatea existentă la nivelul județului sau, după caz, al sectorului municipiului București;

d) se asigură că aplicația KidsUkraine, în care este gestionată situația locurilor disponibile destinate protecției minorilor neînsoțiți, este actualizată în timp real;

e) desemnează personal din cadrul direcției generale pentru asistență socială şi protecția copilului pentru echipa mobilă de la punctele de trecere a frontierei, potrivit prevederilor art. 3 lit. f).

Reprezentantul Inspectoratului școlar are următoarele atribuții principale:

a) identifică şi contactează instituțiile de învățământ superior care au secții specializate în limba ucraineană sau, după caz, în limba rusă, în vederea identificării şi asigurării de interpreți/ voluntari pentru comunicarea cu copiii neînsoțiți;

b) identifică toți angajații vorbitori de limba ucraineană sau, după caz, de limba rusă şi întocmește o listă cu aceștia, care să includă profesia şi datele de contact;

c) asigură legătura între Grupul operativ şi comisia pentru coordonarea activității de repartizare a copiilor provenind din Ucraina la unitățile de învățământ, în vederea asigurării dreptului la educație pentru copiii neînsoțiți, în mod adecvat şi adaptat pentru fiecare copil, în funcție de nivelul de școlarizare.

Reprezentantul direcției de sănătate publică, împreună cu personalul medico-sanitar desemnat, are următoarele atribuții principale:

a) asigură, prin personalul medico-sanitar desemnat, evaluarea copiilor neînsoțiți şi, după caz, a persoanelor majore însoțitoare, în vederea identificării semnelor şi simptomelor prevăzute în Sistemul de supraveghere de tip sindromic pentru depistarea bolilor transmisibile legate de afluxul de persoane din Ucraina, elaborat de Institutul Național de Sănătate Publică;

b) asigură testarea copiilor neînsoțiți care prezintă semne şi simptome specifice pentru diagnosticul infectării cu virusul SARS-CoV-2;

c) asigură, prin personalul medico-sanitar desemnat de direcția de sănătate publică pentru echipa mobilă de la punctele de trecere a frontierei, constituită potrivit prevederilor art. 3 lit. 0. triajul epidemiologie pentru afecțiunile acute cu scopul de a asigura tratament simptomatic la nevoie;

d) se asigură că personalul medico-sanitar desemnat transferă copilul/copiii către unitatea sanitară care poate trata afecțiunea pe care o prezintă sau pentru care este/sunt suspectat/suspectați;

e) asigură, prin personalul medico-sanitar desemnat, formularea de recomandări referitoare la supravegherea sănătății copiilor.

► Între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și UNICEF România s-a încheiat la data de 31.03.2022, Memorandum-ul de înțelegere nr. 11652 pentru sprijinirea serviciilor Blue Dot pentru copiii și familiile refugiaților în timpul crizei refugiaților din Ucraina. Scopul acestui memorandum este de a oferi un cadru de cooperare între părțile implicate în vederea conlucrării la nivel județean pentru creșterea capacității autorităților județene de a identifica, planifica, implementa, monitoriza și evalua intervenții pentru îmbunătățirea situației și bunăstării a copiilor și familiilor refugiați sub conceptul general de Blue Dot dezvoltat și promovat sub îndrumarea UNICEF.

► Zilnic, la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani sunt monitorizate date privind situația minorilor neînsoțiți de părinți sau de un reprezentant legal, abandonați sau lipsiți de orice suport care provin din Ucraina, care ajung să fie cazați în centrele rezidențiale puse la dispoziție de instituția noastră sau în unitățile de cazare oferite de asociații sau ONG –uri.  

INFORMARE

Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, UNICEF România și Fundația SERA România a demarat activitatea de identificare și înregistrare a copiilor din Ucraina şi de asigurare a accesului la servicii esențiale de protecție a copilului, inclusiv servicii de monitorizare şi reunificare a familiei.
Măsura este prevăzută în Planul național de măsuri cu privire la protecţia şi incluziunea persoanelor strămutate din Ucraina, beneficiare de protecţie temporară în România, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobat prin Ordonanța de Urgență nr. 100/2022.
Înregistrarea copiilor este realizată prin aplicația denumită PRIMERO, prin intermediul căreia vor fi înregistrați toți copiii ucraineni, strămutați pe teritoriul României după izbucnirea războiului din Ucraina, indiferent dacă aceștia sunt însoțiți de părinți sau nu.
În acest sens, confirmăm faptul că începând cu data de 21 iulie 2022, sub coordonarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani și a Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție se vor înregistra copiii cetățeni ucraineni strămutați pe teritoriul României după izbucnirea războiului din Ucraina, cu respectarea confidențialității datelor introduse în aplicație.

ІНФОРМАЦІЯ

Національний орган із захисту прав дітей та усиновлення у партнерстві з Головним управлінням соціальної допомоги та захисту дітей BOTOȘANI, ЮНІСЕФ Румунія та Фондом СЕРА Румунія розпочали діяльність з ідентифікації та реєстрації дітей з України та забезпечення доступу до основних послуг із захисту дітей, включаючи послуги з моніторингу та возз’єднання сім’ї.
Цей захід передбачений Національним планом заходів із захисту та включення переселенців з України, бенефіціарів тимчасового захисту в Румунії, а також щодо внесення змін і доповнень до деяких нормативних актів, затвердженим Надзвичайною Постановою № 100/2022.
Реєстрація дітей здійснюється через додаток PRIMERO, за допомогою якого будуть зареєстровані всі українські діти, яких переміщено на територію Румунії після початку війни в Україні, незалежно від того, супроводжуються вони батьками чи ні.
У зв’язку з цим підтверджуємо, що станом на 21 липня 2022 року, під координацією Головного управління соціальної допомоги та захисту дітей BOTOȘANI та Національного органу із захисту прав дитини та усиновлення, буде здійснювати реєстрацію дітей громадян України, яких переміщено на територію Румунії після початку війни в Україні, з дотриманням конфіденційності даних, введених в додаток.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350