Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Costuri – pe categorii de servicii sociale

  • HOTĂRÂREA PRIVIND STABILIREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE PENTRU ASISTAȚII DIN CENTRELE REZIDENȚIALE PUBLICE PENTRU PERSOANE CU HANDICAP DIN CADRUL DGASPC BOTOȘANI   
  • HOTĂRÂREA PRIVIND STABILIREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE PENTRU SERVICIILE OFERITE ÎN CADRUL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE TRUȘEȘTI ÎN 2020   
  • COSTURI 2019 PE CATEGORII DE SERVICII SOCIALE   
  • COSTURI 2018 PE CATEGORII DE SERVICII SOCIALE   
  • HOTĂRÂREA PRIVIND STABILIREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE PENTRU ASISTAȚII DIN CENTRELE REZIDENȚIALE PUBLICE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP DIN CADRUL DIRECȚIEI GENERALE DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BOTOȘANI  
  • HOTĂRÂREA PRIVIND APROBAREA COSTULUI MEDIU LUNAR DE ÎNTREȚINERE, A CONTRIBUȚIEI LUNARE DE ÎNTREȚINERE/BENEFICIAR, PRECUM ȘI STABILIREA CATEGORIILOR DE VENITURI CARE SE IAU ÎN CALCUL LA STABILIREA VENITULUI LUNAR ÎN BAZA CĂRUIA SE CALCULEAZĂ CONTRIBUȚIA INDIVIDUALĂ PENTRU SERVICIILE OFERITE ÎN CADRUL CĂMINULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE TRUȘEȘTI, ÎN ANUL 2019 
  • COSTURI AN 2017 PE CATEGORII DE SERVICII SOCIALE