Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Casa de Tip Familial pentru Tranzit Botoşani

PERSOANA DE CONTACT: Georgiana Pilos
ADRESA – NR. TELEFON: Botoșani, str. N. Iorga 33 – 0231.584.014

ARTICOLUL 1 Definiţie
(1) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare este un document propriu al serviciului social Casa de Tip Familial pentru Tranzit Botoşani, în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali. vizitatori.

ARTICOLUL 2 Identificarea Serviciului Social
Serviciul social Casa de Tip Familial pentru Tranzit Botoşani, cod serviciu social 8790 CR-C-I, face parte din Complexul de Servicii Sociale Botoşani, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484, funcţionează în sediul din mun. Botoşani, str. Nicolae Iorga nr.33, jud. Botoşani, cu un număr total de 8 locuri.

ARTICOLUL 3 Scopul Serviciului Social
Scopul serviciului social Casa de Tip Familial pentru Tranzit Botoşani este asigurarea de servicii sociale cu cazare pe o perioadă determinată, tinerilor care urmează să părăsească sistemul de protecţie a copilului, respectiv tinerilor cu dizabilităţi, au dobândit capacitate deplină de exerciţiu, au beneficiat de o măsură de protecţie specială, dar care nu îşi continuă studiile şi nu au posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntaţi cu riscul excluderii sociale. Serviciile sociale constau găzduire şi îngrijire, consiliere, informare şi suport emoţional, facilitarea accesului la un loc de muncă, integrare comunitară, orientare vocaţională, facilitarea accesului la formare/reconversic profesională, inserţie socio-profesională.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înființare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Casa de Tip Familial pentru Tranzit Botoşani funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenţei sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standarde minime de calitate aplicabile: Ordinul nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
(3) Serviciul social Casa de Tip Familial pentru Tranzit Botoşani este înfiinţat prin hotărâre a Consiliului Judeţean Botoşani.
(4) Casa de Tip Familial pentru Tranzit Botoșani cu o capacitate de 8 beneficiari, este prevăzută cu 8 garsoniere, spălătorie, cabinet pentru servicii de asistență socială, cameră tehnică și terasă.

ROF – Casa de Tip Familial pentru Tranzit Botoşani


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350