Căminul pentru persoane vârstnice Truşeşti

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Rusu Elena Cristina ADRESA – NR. TELEFON: com. Trușești, Strada 1, nr. 36, tel.0231- 570108 ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcționare este un document propriu a serviciului social cu cazare „Căminul pentru persoane vârstnice Truşeşti” care a fost editat in vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atat pentru persoanele beneficiare, cat şi pentru angajaţii căminului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social „Căminul pentru persoane vârstnice Trușești”, cod serviciu social 8730 CR-V-I, este administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecția Copilului Botoșani, acreditat conform Certificatului de acreditare…
Read More

Centrul de îngrijiri și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Dersca

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Molie Daniela ADRESA – NR. TELEFON: com. Stăuceni, str. 191 nr.11 – tel.0231-512928 ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social ,,Centrul de Recuperare şi Reabilitare Dersca”, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social „Centrul de Recuperare şi Reabilitare Dersca”, cod serviciu social 8790 CR-C-II, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.…
Read More