Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Botoşani

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Cerecheriu Micşunela ADRESA – NR. TELEFON: mun. Botoșani, Calea Națională nr. 20 - tel: 0331402217 ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Botoşani, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciului social Centrul de îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Botoşani cu o capacitate de 32 locuri, cod serviciu social 8790 CR-D-1, este administrat de Direcţia…
Read More

Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Foca” Botoșani

Centre adulti, Fără categorie
PERSOANA DE CONTACT: Pohoață Marcela ADRESA – NR. TELEFON: localitatea Botoșani, strada I. C. Brătianu nr. 59, județul Botoșani ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social cu cazare Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Sf. Foca" Botoşani în vederea asigurării funcţionării acesteia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii Locuinţei Maxim Protejată şi, după caz. pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul social cu cazare Locuinţă Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Sf. Foca" Botoşani, cod serviciu social 8790 CR-D-VII, cu sediul în…
Read More

Casa de Tip Familial pentru Tranzit Botoşani

Centre copii
PERSOANA DE CONTACT: Georgiana Pilos ADRESA – NR. TELEFON: Botoșani, str. N. Iorga 33 – 0231.584.014 ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de Organizare şi Funcţionare este un document propriu al serviciului social Casa de Tip Familial pentru Tranzit Botoşani, în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali. vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea Serviciului Social Serviciul social Casa de Tip Familial pentru Tranzit Botoşani, cod serviciu social 8790 CR-C-I, face parte din Complexul de Servicii Sociale Botoşani, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani,…
Read More

„Locuința protejată VENUS”

Centre adulti
 „LOCUINȚA PROTEJATĂ VENUS” ARTICOLUL 1 Definiție (1) Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social „Locuința protejată VENUS” – destinată victimelor violenței domestice, aprobat prin hotărâre a Consiliului Județean Botoșani, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite, evaluare etc. (2) Locuința protejată pentru victimele violenței domestice reprezintă un tip de serviciu social cu cazare pe durată determinată de timp de până la 1 an, în care victimele pot beneficia (după caz) de cazare, supraveghere, îngrijire, consiliere psihologică și socială, consiliere juridică, orientare vocațională, reabilitare şi reinserţie socio-profesională pentru o viaţă independentă. „Locuința protejată VENUS” – destinată victimelor violenței domestice poate găzdui maxim 6 persoane şi este amenajată…
Read More

Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Botoşani

Centre adulti
PERSOANA DE CONTACT: Marius Pohoata ADRESA – NR. TELEFON: Botoșani – str. Puskin nr. 2 – 0745.544.883 Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Botoşani ARTICOLUL 1 Definiţie (1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de l ip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Botoşani, în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc. (2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi. după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori. ARTICOLUL 2 Identificarea serviciului social Serviciul Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de…
Read More

Compartimentul de consiliere și evaluare psihologică

Seviciul pentru protectia copilului aflat in dificultate simanagement de caz
Compartimentul de consiliere și evaluare psihologică are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: 1. realizează evaluarea psihologică a copilului/tânărului care beneficiază de măsură de protecţie- plasament la o persoană/familie/ asistent maternal profesionist; 2. întocmeşte fişa de evaluare psihologică a copilului/tânărului aflat în plasament la o persoană/familie/ asistent maternal profesionist; 3. acordă asistenţă psihologică copilului/ tânărului care beneficiază de măsura de protecţie - plasament la o persoană/familie/ asistent maternal profesionist, urmărind: a) intervenţia şi consilierea în situaţii de criză; b) consiliere psihologică în scopul optimizării, autocunoaşterii şi dezvoltării personale, în scopul prevenţiei şi remiterii problemelor emoţionale, cognitive şi de comportament; c) consilierea copiilor şi tinerilor aflaţi în plasament la o persoană/familie/ asistent maternal profesionist care suferă de afecţiuni cronice, deficienţe, pregătirea pentru diferite intervenţii medicale recuperatorii, asistarea în vederea dobândirii unui stil…
Read More

Centrul de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane

Centre adulti
PERSOANĂ DE CONTACT : Coșovanu Daniela Centrul de asistență şi protecție a victimelor traficului de persoane Centrul de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: (1) Serviciile de protecţie şi asistenţă sunt oferite victimelor traficului de persoane, în centre de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane, înfiinţate în baza Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În conformitate cu Hotărârea nr.1238/2007 privind aprobarea Standardelor naționale specifice pentru serviciile specializate de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane, "Centrul de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane" are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: a) victimele traficului de persoane pot fi cazate, la cerere, temporar, în centre de asistenţă şi protecţie a victimelor…
Read More

Compartimentul de evaluare și prevenire a delincvenței juvenile

Serviciul de interventie specializata pentru copil si familie
Compartimentul de evaluare și prevenire a delincvenței are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: a) primeşte sesizări şi se autosesizează cu privire la copilul care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal, în colaborare cu poliţia, parchetul, alte structuri şi servicii cu atribuţii conexe / complementare de la nivelul judeţului; b) evaluează situaţia copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal, condiţiile şi circumstanţele producerii faptei, factorii determinanţi şi complementari care au influenţat comportamentul infracţional, riscul de reeditare a conduitei delincvente, cât şi potenţialului de reabilitare a fiecărui copil în parte, în vederea stabilirii tipului de intervenţie; c) asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a comportamentului delincvent juvenil, popularizând în rândul beneficiarilor consecinţele penale ale activităţilor infracţionale desfăşurate de aceştia; d) evaluează condiţiile morale şi materiale oferite…
Read More

Compartimentul violența în familie

Serviciul de interventie specializata pentru copil si familie
Compartimentul violența în familie are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: a) preia şi evaluează cazurile de violenţă în familie sesizate de către poliţie şi/sau alte persoane fizice/juridice; b) colaborează cu instituţiile cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie: Inspectoratul Judeţean de Poliţie Botoşani, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani, Poliţia Locală a Municipiului Botoşani, Direcţia de Sănătate Publică Botoşani, Serviciul Local de Asistenţă Socială Botoşani, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, Protopopiatul Botoşani, ONG-uri, etc.; c) asigură servicii specializate în echipă multidisciplinară şi interinstituţională copiilor şi celorlalţi membri ai familiei victime ale violenţei; d) evaluează situaţia victimelor violenţei în familie utilizând procedurile şi instrumentele specifice compartimentului şi stabileşte reţeaua socială de intervenţie pentru soluţionarea cazurilor; e) realizează evaluarea inițială și complexă a cazurilor de violență în familie precum și planul…
Read More

Compartimentul de intervenție specializată în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri copii

Serviciul de interventie specializata pentru copil si familie
Compartimentul de intervenţie specializată în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri copii are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: a) identifică familii cu copii aflaţi în situaţie de risc, beneficiarii serviciilor (direct sau prin intermediul partenerilor) şi reţeaua de servicii specifice nevoilor acestora, în colaborare cu autorităţile publice locale, judeţene şi centrale; b) verifică şi soluţionează toate sesizările privind cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic, migraţie şi repatrieri copii, precum si orice formă de violentă asupra copilului, în colaborare cu autorităţile publice de la domiciliul copilului (Primărie, Post de poliţie, Şcoală, Consiliul Comunitar Consultativ, Cabinete medicale individuale, Parohii, mass – media, etc); c) evaluează nevoile beneficiarilor direcţi şi indirecţi, utilizând procedurile şi instrumentele specifice compartimentului şi stabileşte reţeaua socială competentă pentru soluţionarea cazului; d) realizează evaluarea iniţială şi complexă…
Read More