Compartimentul de evaluare și prevenire a delincvenței juvenile

Serviciul de interventie specializata pentru copil si familie
Compartimentul de evaluare și prevenire a delincvenței are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: a) primeşte sesizări şi se autosesizează cu privire la copilul care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal, în colaborare cu poliţia, parchetul, alte structuri şi servicii cu atribuţii conexe / complementare de la nivelul judeţului; b) evaluează situaţia copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal, condiţiile şi circumstanţele producerii faptei, factorii determinanţi şi complementari care au influenţat comportamentul infracţional, riscul de reeditare a conduitei delincvente, cât şi potenţialului de reabilitare a fiecărui copil în parte, în vederea stabilirii tipului de intervenţie; c) asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a comportamentului delincvent juvenil, popularizând în rândul beneficiarilor consecinţele penale ale activităţilor infracţionale desfăşurate de aceştia; d) evaluează condiţiile morale şi materiale oferite…
Read More

Compartimentul violența în familie

Serviciul de interventie specializata pentru copil si familie
Compartimentul violența în familie are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: a) preia şi evaluează cazurile de violenţă în familie sesizate de către poliţie şi/sau alte persoane fizice/juridice; b) colaborează cu instituţiile cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie: Inspectoratul Judeţean de Poliţie Botoşani, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani, Poliţia Locală a Municipiului Botoşani, Direcţia de Sănătate Publică Botoşani, Serviciul Local de Asistenţă Socială Botoşani, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, Protopopiatul Botoşani, ONG-uri, etc.; c) asigură servicii specializate în echipă multidisciplinară şi interinstituţională copiilor şi celorlalţi membri ai familiei victime ale violenţei; d) evaluează situaţia victimelor violenţei în familie utilizând procedurile şi instrumentele specifice compartimentului şi stabileşte reţeaua socială de intervenţie pentru soluţionarea cazurilor; e) realizează evaluarea inițială și complexă a cazurilor de violență în familie precum și planul…
Read More

Compartimentul de intervenție specializată în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri copii

Serviciul de interventie specializata pentru copil si familie
Compartimentul de intervenţie specializată în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri copii are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: a) identifică familii cu copii aflaţi în situaţie de risc, beneficiarii serviciilor (direct sau prin intermediul partenerilor) şi reţeaua de servicii specifice nevoilor acestora, în colaborare cu autorităţile publice locale, judeţene şi centrale; b) verifică şi soluţionează toate sesizările privind cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic, migraţie şi repatrieri copii, precum si orice formă de violentă asupra copilului, în colaborare cu autorităţile publice de la domiciliul copilului (Primărie, Post de poliţie, Şcoală, Consiliul Comunitar Consultativ, Cabinete medicale individuale, Parohii, mass – media, etc); c) evaluează nevoile beneficiarilor direcţi şi indirecţi, utilizând procedurile şi instrumentele specifice compartimentului şi stabileşte reţeaua socială competentă pentru soluţionarea cazului; d) realizează evaluarea iniţială şi complexă…
Read More

Compartimentul de intervenție în regim de urgență în domeniul protecției copilului

Serviciul de interventie specializata pentru copil si familie
Compartimentul de intervenție în regim de urgență în domeniul protecției copilului are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: a) desfăşoară activităţi de informare şi sensibilizare privind protecţia şi drepturile copilului; b) colaborează cu personalul de specialitate de la celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. în scopul soluţionării optime a cazurilor repartizate; c) informează şi consiliază beneficiarii serviciului conform procedurii operaţionale aprobate la nivelul compartimentului; realizează evaluarea cazurilor repartizate, conform legislaţiei şi standardelor minime obligatorii în vigoare, în termenele prevăzute în legislaţia specifică; d) evaluează în teren cazuistica repartizată, realizează preluarea copilului din mediul familial în condițiile prevăzute de lege, completează instrumentele de lucru specifice, adună probe şi documente relevante privind soluţionarea cazului în interesul superior al copilului; e) realizează documentaţia cu privire la plasamentul în regim de urgenţă/emitere ordonanţă preşedinţială, o înaintează…
Read More