Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Compartimentul de intervenție specializată în situații de abuz, neglijare, trafic, migrație și repatrieri copii

Compartimentul de intervenţie specializată în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri copii are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:
a) identifică familii cu copii aflaţi în situaţie de risc, beneficiarii serviciilor (direct sau prin intermediul partenerilor) şi reţeaua de servicii specifice nevoilor acestora, în colaborare cu autorităţile publice locale, judeţene şi centrale;
b) verifică şi soluţionează toate sesizările privind cazurile de abuz, neglijare, exploatare, trafic, migraţie şi repatrieri copii, precum si orice formă de violentă asupra copilului, în colaborare cu autorităţile publice de la domiciliul copilului (Primărie, Post de poliţie, Şcoală, Consiliul Comunitar Consultativ, Cabinete medicale individuale, Parohii, mass – media, etc);
c) evaluează nevoile beneficiarilor direcţi şi indirecţi, utilizând procedurile şi instrumentele specifice compartimentului şi stabileşte reţeaua socială competentă pentru soluţionarea cazului;
d) realizează evaluarea iniţială şi complexă a cazurilor de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi exploatare precum si planul de reabilitare şi/sau recuperare socială (în echipa interdisciplinară și interinstitutională) şi realizează demersurile necesare, în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată şi actualizată;
e) întocmeşte Raportul referitor la copil/de evaluare psiho-socială, conform art.139 din Legea nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată şi actualizată, la solicitarea instanţei de judecată/IPJ şi propune măsuri de protecţie specială, în interesul superior al copilului;
f) oferă oricărui copil posibilitatea de a sesiza orice situaţie ce reprezintă încălcări sau nerespectări ale drepturilor sale, inclusiv orice formă de abuz, rele tratamente şi neglijare suferite din partea familiei, terţelor persoane sau în instituţiile existente în cadrul comunităţii, în vederea soluţionării problemei şi apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale copilului;
g) asigură colaborarea şi implicarea activă a copilului, a familiei/reprezentantului legal şi îi sprijină în toate demersurile întreprinse pe tot parcursul intervenţiei;
h) informează copiii/familiile/reprezentanţii autorităţilor publice locale cu privire la „Telefonul copilului” şi la celelalte servicii disponibile;
i) desfăşoară programe de consiliere psiho – socială în raport cu nevoile identificate ale grupului ţintă ce vizează prevenirea şi combaterea abuzului, neglijării şi exploatării copilului, sub orice formă, inclusiv a migraţiei ilegale, traficului de copii, exploatării sexuale şi exploatării prin muncă, precum şi a cauzelor care pot determina separarea copilului de familia acestuia;
j) asigură suportul emoţional al copilului în vederea depăşirii situaţiilor traumatice (determinate de încălcarea drepturilor sale prin expunerea la diverse forme de abuz şi neglijare) prin intervenţii specifice: evaluare şi consiliere psiho – socială, însoţire şi asistare în faţa altor autorităţi;
k) promovează drepturile copilului prin campanii de informare/dezbateri/acţiuni de informare;
l) colaborează cu celelalte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C. pentru soluţionarea cazurilor promovând intervenţia în echipa pluridisciplinară;
m) asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a copilului aflat în situaţie de risc şi identifică alternative in interesul superior al acestuia;
n) sprijină autorităţile administraţiei publice locale în scopul promovării şi respectării Legii nr. 272 /2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,republicata şi actualizată;,
o) colaborează cu SPAS, IPJ, IJJ, autorităţi locale, în realizarea activităţilor de prevenire şi monitorizare a fenomenului „copiii străzii”;
p) sprijină procesul de monitorizare a serviciilor furnizate copilului şi familiei, în cadrul comunităţii, de către persoanele cu atribuţii în domeniu, în baza obiectivelor prevăzute în planul de reabilitare şi/sau reintegrare socială;
q) promovează şi sprijină comunităţile rurale/societatea civilă/alte instituţii guvernamentale în derularea campaniilor/programelor din domeniul prevenirii diverselor forme de abuz, neglijare, exploatare, trafic, migraţie și repatrieri
r) salariații din cadrul compartimentului cunosc și respectă prevederile legale și instituționale în domeniile:securitate și sănătate în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și managementul calității.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4348