Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Prevenire Covid-19

Pentru eliminarea riscurilor potențiale de infectare a lucrătorilor cu noul coronavirus COVID-19, la nivelul serviciilor/centrelor/complexelor din cadrul D.G.A.S.P.C. Botoșani, se vor pune în aplicare următoarele măsuri:

 1. Au fost informați toți salariații cu privire la măsurile de igienă:

– spălarea mâniilor cât mai des posibil cu apă și săpun sau dezinfectarea cu un dezinfectant pentru mâini pe bază de alcool;

– utilizarea măștilor de protecție de către persoanele bolnave;

– evitarea contactului cu persoane care sunt suspecte de infecții respiratorii acute;

– evitarea atingerii nasului, ochilor sau gurii cu mâinile nedezinfectate;

– acoperirea gurii, nasului în caz de tuse sau strănut;

– dezinfectarea periodică a suprafețelor de contact cu soluții pe bază de clor sau alcool.

– anunțarea șefului ierarhic în cazul în care apar simptome specifice gripei.

 1. Se suspendă activitățile recreative organizate pentru beneficiari, care presupun un grup de participanți sau contactul acestora cu zone aglomerate;

III. Se suspendă primirea vizitatorilor la sediul serviciilor sociale din cadrul D.G.A.S.P.C Botoșani;

 1. Se suspendă învoirile/vizitele în familie ale beneficiarilor;
 2. Beneficiarii serviciilor de protecție specială (copii/ adulți/vârstnici ) vor fi consultați periodic de către medicul de familie;
 3. Personalul din serviciile rezidențiale destinate copiilor, persoanelor adulte cu dizabilități și persoanelor vârstnicie au obligația de a urmări zilnic temperatura beneficiarilor;

VII. Se va contacta de urgență medicul de familie în cazul apariției oricărei simptomatologii care include febră, tuse, afecțiuni respiratorii etc;

VIII. În perioada 11 – 20 martie, activitatea cu beneficiarii din trei centre de zi ale DGASPC Botoșani se suspendă. Acestea sunt: Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu dizabilități „Sf. Spiridon” ( Dispoziția nr. 169 din 10.03.2020), Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Șansa Mea” ( Dispoziția nr. 170 din 10.03.2020) și Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu (Dispoziția nr. 171 din 10.03.2020);

 1. Contactarea telefonică a familiilor adoptatoare în vederea explicării motivelor pentru care se suspendă, temporar, procedurile de potrivire, cu precizarea expresă a faptului că procesul de adopție va fi reluat imediat după stabilizarea situației referitoare la infecția cu Coronavirus;
 2. Suspendarea activității de consultare a profilului copilului greu adoptabil de către familiile adoptatoare;
 3. Anunțarea familiilor adoptatoare care au programare pentru vizualizarea profilului copilului greu adoptabil, cu privire la suspendarea temporară a vizualizărilor;

XII. Suspendarea activităților de teren care vizează activitatea de monitorizare a împrejurărilor care au stat la baza luării unei măsuri de protecție specială și a celor care vizează activitatea de repatriere, cu excepția anumitor situații de urgență care ar putea apărea;

XIII. Realizarea temporară a rapoartelor de monitorizare trimestrială a evoluției dezvoltării fizice, mentale, spirituale, morale sau sociale a copiilor aflați în plasament și a modului în care aceștia sunt îngrijiți, crescuți și educați, cu sprijinul serviciilor publice de asistență socială, pentru limitarea riscului de răspândire a virusului între comunități;

XIV. Punerea la dispoziția serviciilor rezidențiale aflate în subordinea DGASPC a unei liste cu numere de urgență ale principalelor instituții care pot interveni în cazul apariției unei situații de infectare cu Coronavirus (ex. DSP, medic de familie, poliție, etc.);

 1. Completarea zilnică, la intrarea în serviciu, de către fiecare angajat al serviciului de tip rezidențial a unei declarații pe proprie răspundere cu privire la starea de sănătate, după un model tipizat pus la dispoziție de către DGASPC;

XVI. Suspendarea realizării stagiilor de practică și a activităților de voluntariat, acolo unde există;

XVII. Au fost dispuse de asemenea următoarele măsuri temporare:

Conform Dispoziției nr. 222/16.03.2020, au fost stabilite următoarele măsuri preventive la nivelul Serviciului Stabilire Prestații Sociale și Plată Beneficii de Asistență Socială din cadrul DGASPC Botoșani:

în situații urgente și justificate, D.G.A.S.P.C. Botoșani va răspunde solicitărilor de acordare a beneficiilor și prestațiilor la care sunt îndreptățite persoanele cu dizabilități; cererile tipizate privind acordarea beneficiilor de asistență socială se găsesc pe site-ul D.G.A.S.P.C. Botoșani de unde pot fi descărcate, completate de către solicitanți și trimise prin poștă, fax sau e-mail către instituția noastră; în această situație, D.G.A.S.P.C. Botoșani va transmite documentele solicitate la domiciliul beneficiarului, prin poștă (formularele pot fi descărcate accesând următorul link: https://dgaspcbt.ro/formulare/).

În ceea ce privește Serviciile de evaluare complexă adulți și copii, precum și secretariatul comisiilor de specialitate, facem precizarea că își desfășoară în continuare activitatea conform programului normal de lucru.

Se limitează audiențele, cu excepția situațiilor care impun de urgență acest lucru;

– Se limitează accesul persoanelor străine în sediul D.G.A.S.P.C Botoșani, exceptând:

– persoanele (copii, adulți) a căror prezență a fost solicitată de angajații D.G.A.S.P.C Botoșani;
– angajați ai altor instituții sau specialiști care contribuie la realizarea activităților din cadrul D.G.A.S.P.C Botoșani;

Primirea documentelor care trebuie depuse la diferite compartimente ale instituției se va face prin salariații care își desfășoară activitatea la „Relații cu publicul” (cam 1) și „Registratură” (cam 2) sau prin intermediul agentului de pază aflat la intrarea în instituție.
Recomandări către populație:

& rugăm aparținătorii beneficiarilor din sistemul de protecție să nu viziteze în această perioadă centrele sau familiile care au în grijă copii cu măsură de protecție, putând ține legătura cu aceștia telefonic;

& recomandăm evitarea deplasărilor la sediul DGASPC Botoșani pe cât posibil și transmiterea documentelor în format electronic. În acest sens vă punem la dispoziție următoarele adrese de e-mail:

dgaspcbt@yahoo.com;

sec_copii_botosani@dgaspcbt.ro;

sec_copii_botosani@dgaspcbt.ro;

sec_adulti_botosani@dgaspcbt.ro;

violentacopii.dgaspcbt@gmail.com

rezidentialcopiibt@gmail.com;

compartimentfamilialbt@yahoo.com;

asistentamaternalabt@yahoo.com;

dgaspc@gmail.com;

dgaspcbt_serviciulproiecte@yahoo.com;

dgaspcbt_achizitii@yahoo.com;

dgaspcbt_contabilitate@yahoo.com;

mihaela_zofota@yahoo.com;

andrii_rodica@yahoo.com;

contac@yahoo.com;

 • HOTĂRÂREA nr. 18 din 15.05.2020 privind măsurile adoptate de Grupul de Suport Tehnic la epidemii din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani   
 • HOTĂRÂREA nr. 24 din 14.05.2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor , în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-COV -2   
 • PLANUL DE MĂSURI LA NIVELUL DGASPC BOTOȘANI ÎN VEDEREA PREVENIRII RĂSPÂNDIRII INFECTĂRII CU COVID -19 – Anexa I la dispoziția nr. 280/10.04.2020   

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI ALE PROBLEMELOR PĂRINȚILOR DE COPII ȘI ADULȚI CU DIZABILITĂȚI AFLAȚI ÎN COMUNITATE

 • MASURI SUPLIMENTARE DE PREVENIRE A INFECTARII CU NOUL CORONAVIRUS

PENTRU MAI MULTE INFORMAȚII VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI PAGINA DE INTERNET A AUTORITĂȚII NAȚIONALE PENTRU DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, COPII ȘI ADOPȚIE!


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350