Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

In atentia Autoritatilor Publice Locale

>> Guvernul Romaniei

>> Ministere

>> Senat

>> Camera Deputatilor

>> Presedintie

>> Consiliul Judetean Botosani

>> Asociatia „Alternative Sociale”

>> Safernet – Internet mai sigur pentru copii

>> Centrul de integrare prin terapie ocupationala „Lucie Lecomte”

>> Cardul European de Dizabilitate

>> ORDINUL Nr. 1.263/23.08.2019 – privind aprobarea Metodologiei de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

>> ORDINUL Nr. 721 481 310 din 2019 – privind aprobarea Procedurii de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

>> Hotararea nr. 548 din 27 iulie 2017 privind aprobarea condițiilor de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului personal profesionist

>> Ordinul privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale

>> Hotărâre pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal

>> Hotărârea Nr.691 din 19.08.2015 – pentru aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere şi îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceștia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcțiile generale de asistenta socială şi protecția copilului şi serviciile publice de asistenta socială și a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea

>> Modificarile aduse Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociali a persoanelor varstnice, prin Legea nr. 19/12018 pentru aprobarea Ordonatei de urgenta a Guvernului nr.34/2016

>> ORDINUL Nr. 1086/2018 din 20 februarie 2018 – privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București

>> Guvernul a adus îmbunătățiri legislației privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale

>> Programe de interes național pentru dezvoltarea sistemului de asistență a vârstnicilor la domiciliu, aprobate de Guvern

>> Hotararea 427 din 13 .06.2018 privind aprobarea programului de interes naţional „Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente” si a programului de interes national „Cresterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale”

>> Guvernul a modificat și completat Legea nr. 448/2006, prin care sunt acordate drepturi copiilor și adulților cu dizabilități, 17 iulie 2018


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350