Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Locuința Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilități „Sf. Foca” Botoșani

PERSOANA DE CONTACT: Pohoață Marcela
ADRESA – NR. TELEFON: localitatea Botoșani, strada I. C. Brătianu nr. 59, județul Botoșani

ARTICOLUL 1
Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social cu cazare Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Sf. Foca” Botoşani în vederea asigurării funcţionării acesteia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a
asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii Locuinţei Maxim Protejată şi, după caz. pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social cu cazare Locuinţă Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Sf. Foca” Botoşani, cod serviciu social 8790 CR-D-VII, cu sediul în municipiul Botoşani, str. I.C. Brătianu nr. 59, judeţul Botoşani, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare al furnizorului DGASPC Botoşani, seria AF nr. 000484.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Sf. Foca” Botoşani este de a asigura găzduire şi a realiza, preponderent printr-un centru de zi, activităţi corespunzătoare nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilităţi, în
vederea dezvoltării deprinderilor de viaţă independentă.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul Social Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Sf. Foca” Botoşani a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 160/17.12.2020 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani. în
regim de componentă funcţională a acesteia, fără personalitate juridică.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi – Anexa II Standarde specifice minime obligatorii de calitate pentru servicii sociale cu cazare de tip Locuinţă protejată pentru persoane adulte cu dizabilităţi.
(3) Serviciul social Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi „Sf. Foca” Botoşani funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(4) Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi,. Sf. Foca” Botoşani are o capacitate maximă de 8 locuri.

ROF – Locuinţa Maxim Protejată pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi,. Sf. Foca” Botoşani


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350