Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Comunicate

 • Rezultatul la proba interviu – asistent medical debutant în cadrul Centrului pentru persoane vârstnice Trușești     
 • Selecție dosare angajare fără concurs – asistent medical debutant și infirmier debutant în cadrul Centrului pentru persoane vârstnice Trușești     
 • Anunț selecție dosare/09.09.2020 – inspector de specialitate SII în cadrul Compartimentului SSM-PSI     
 • Anunț angajare fără concurs – asistent medical debutant și infirmier debutant în cadrul Centrului pentru persoane vârstnice Trușești     
 • Anunț angajare fără concurs – inspector de specialitate SII în cadrul Compartimentului SSM-PSI și managementul calității     
 • ANULARE PROCEDURĂ ANGAJARE -COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE „SPERANȚA” POMÂRLA     
 • ANUNȚ ANGAJARE FĂRĂ CONCURS : ASISTENT SOCIAL, PSIHOLOG ȘI ASISTENT MEDICAL- COMPLEXUL DE SERVICII PENTRU COPILUL AFLAT ÎN DIFICULTATE „SPERANȚA” POMÂRLA     
 • Anunț examen promovare personal contractual debutant – 27.08.2020     
 • ANUNT SELECTIE DOSARE ASISTENȚI MEDICALI
 • Anunț angajare asistent medical fără concurs–Centrul pentru persoane vârstnice Trușești
 • Rezultat selecție dosare – angajare bucătar      
 • ANUNȚ ANGAJARE BUCĂTAR FĂRĂ CONCURS  
 • ANUNȚ ANGAJARE BUCĂTAR
 • Centralizator Nominal – examen promovare în grad 12.08.2020 ora 13.00   
 • Examen promovare în grad – infirmier debutant 27.08.2020 ora 10.00  
 • Centralizator Nominal – examen promovare în grad 12.08.2020  
 • Rezultatele la examenul de promovare personal contractual – 12.08.2020 ora 10.30   
 • Rezultatele la examenul de promovare personal contractual – 12.08.2020 ora 13.00   
 • Anunț examen promovare personal contractual debutant-instructor de educatie și instructor ergoterapie 12.08.2020 ora 10.00 
 • Anunț examen promovare personal contractual debutant-kinetoterapeut, magaziner și referent 12.08.2020 ora 13.00 
 • Centralizator Nominal – examen de promovare personal contractual – 13.07.2020  
 • Rezultatele la examenul de promovare personal contractual – 13.07.2020  
 • Centralizator Nominal – examen promovare în grad 30.06 – 06.07.2020  
 • Rezultatele la proba interviu – examen de promovare 06.07.2020  
 • Centralizator Nominal – examen promovare 30.06.2020  
 • Rezultatele la proba scrisă – examen promovare în grad, funcționari publici 30.06.2020  
 • Rezultat proba scrisă din data de 30.06.2020, ora 9.00-promovare personal contractual(infirmier)  
 • Anunț examen promovare personal contractual 13.07.2020 ora 10.00 
 • 0800.070.009 – Family Tel – linie telefonică gratuită care oferă suport și consiliere psihologică părinților și tutorilor  
 • Anunț de identificare și selecție a grupului țintă de specialiști ( mediator școlar și consilier școlar) pentru activitățile proiectului „Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale”  
 • REGULAMENT INTERN PENTRU ACORDAREA VOUCHERELOR DE VACANȚĂ  
 • Anunț examen promovare personal contractual 30.06.2020 ora 09.00- infirmier debutant  
 • CAMPANIA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSOANE CARE DORESC SĂ DESFĂȘOARE ACTIVITATEA DE ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST – 16.06.2020 – 31.07.2020  
 • Anunț organizare concurs/examen de promovare în grad profesional – 30.06.2020 ora 10  
 • Anunț selecție dosare muncitor calificat -bucătar  
 • Anunț angajare bucătar  
 • Centralizator Nominal – examen organizat în data de 15.05.2020 
 • Rezultatul la proba scrisă – examen organizat în data de 15.05.2020 
 • ANUNȚ DE INTERES PUBLIC  
 • 8 mai 2020 „ZIUA EGALITĂȚII DE ȘANSE ÎNTRE FEMEI ȘI BĂRBAȚI”  
 • Anunț examen promovare personal contractual – inspector de specialitate SII 15.05.2020, ora 10  
 • Rezultatele la proba scrisă din data de 26.03.2020, ora 10:00 
 • Rezultatele la proba scrisă din data de 26.03.2020, ora 10:00 
 • Protocolul de colaborare între D.G.A.S.P.C. Botoșani și D.E.P.A.B.D., pe lina furnizării de date din Registrul național de evidență a persoanelor nr. 2855/30.01.2018, respectiv nr. 4420213/16.02.2018
 • Centralizator Nominal – examen organizat în data de 28-31.01.2020, muncitor calificat treapta I (bucătar)
 • Centralizator Nominal – examen organizat în data de 27-31.01.2020
 • Rezultatul la proba interviu – 31.01.2020, muncitor calificat treapta I (bucătar)
 • Rezultatul la proba interviu – 31.01.2020
 • CERCETARE PRIVIND SITUAȚIA TINERILOR CARE PĂRĂSESC SISTEMUL DE PROTECȚIE SPECIALĂ  
 • Rezultatul la proba scrisă – 28.01.2020, muncitor calificat treapta I (bucătar)
 • Rezultatele la proba scrisă din data de 27.01.2020, ora 10:00, la examenul susținut pentru promovarea personalului contractual în gradul profesional imediat superioară
 • Rezultat selecție dosar – muncitor calificat treapta I (bucătar) – 28.01.2020 proba scrisă și 31.01.2020 proba interviul
 • DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI BOTOȘANI ORGANIZEAZĂ ÎN ANUL 2020 CAMPANIA DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE PERSOANE CARE DORESC SĂ DESFĂȘOARE ACTIVITATEA DE ASISTENT MATERNAL PROFESIONIST
 • Anunț concurs pentru ocuparea funcție contractuale de muncitor calificat treapta I (bucătar)- 28.01.2020 proba scrisă și 31.01.2020 proba interviul
 • Centralizator Nominal – concurs organizat în data de 17.12.2019/20.12.2019 pentru ocuparea funcțiilor de kinetoterapeut și instructor de educație debutant
 • Anunț organizare examen promovare în grad – proba scrisă 27.01.2020, interviul 31.01.2020
 • Centralizator Nominal – examen organizat în data de 19.12.2019
 • Centralizator Nominal – examen organizat în data de 18.12.2019 ora 11.30
 • Rezultatele la proba interviu – 20.12.2019   
 • Rezultatele la proba scrisă din data de 19.12.2019, ora 11:00, la examenul susținut pentru promovarea personalului contractual în grad/treaptă profesională imediat superioară
 • Centralizator Nominal – examen organizat în data de 18.12.2019
 • Rezultatele la proba scrisă din data de 18.12.2019, ora 11:30, la examenul susținut pentru promovarea personalului contractual in grad/treaptă profesională imediat superioră
 • Rezultat contestație – concurs organizat în data de 17.12.2019
 • Rezultatele la proba scrisă – examen organizat în data de 18.12.2019 ora 9.00
 • Rezultatele la proba scrisă – concurs organizat în data de 17.12.2019
 • Rezultatele la proba scrisă din data de 16.12.2019 la examenul susținut pentru promovarea salariaților in grad profesional imediat superior
 • Rezultat selecție dosare – kinetoterapeut și instructor de educație – concurs 17.12.2019 ora 10 proba scrisă /20.12.2019 ora 09.00 interviu
 • Anunț selecție dosare – muncitor calificat I bucătar – 17.12.2019 proba scrisă, respectiv 20.12.2019 proba interviu  
 • Anunț examen promovare personal contractual – asistent medical, referent, masor, inspector de specialitate – 19.12.2019 ora 11.00
 • Anunț examen promovare personal contractual – psiholog, psihopedagog, muncitor calificat, șofer – 18.12.2019 ora 11.30
 • Anunț examen promovare personal contractual – asistent social și instructor de educație -18.12.2019 ora 9.00
 • Anunț examen promovare personal contractual debutant- asistent social – 16.12.2019 ora 10
 • Anunț concurs pentru ocuparea funcței contractuale de muncitor calificat  treapta I (bucătar)    
 • Anunt concurs pentru ocuparea funcțiilor contractuale de kinetoterapeut debutant și instructor de educatie debutant    
 • REGULAMENT PRIVIND PROCEDURA PROPRIE DE TRANSFER A PERSONALULUI CONTRACTUAL LA NIVELUL DGASPC BOTOȘANI –    
 • „FACILITAREA INSERȚIEI PE PIAȚA MUNCII A PERSOANELOR CU DIZABILITĂŢI”   –  BENEFICIARI VOUCHER  
 • PAȘI NECESARI PENTRU OBȚINEREA TEHNOLOGIEI  ASISTIVE  
 • LISTA PERSOANELOR DE CONTACT AJOFM – BENEFICIARI VOUCHER 
 • Centralizator Final – privind rezultatele la examenul susținut pentru promovarea salariaților în gradul profesional imediat superior din data de 28.10.2019
 • Erată la Anunțul nr. 4385/28.10.2019 – privind rezultatele la examenul susținut pentru promovarea salariaților în gradul profesional imediat superior din data de 28.10.2019
 • Rezultatele la proba scrisă din data de 28.10.2019 la examenul susținut pentru promovarea salariaților in gradul profesional imediat superior
 • Centralizator Final – proba scrisă din data de 23.10.2019
 • SCHIMB DE EXPERIENȚĂ – ELVEȚIA 2020   
 • Rezultatele la proba scrisă din data de 23.10.2019 la examenul sustinut pentru promovarea salariaților in gradul profesional imediat superior
 • Centralizator nominal privind rezultatele finale examen promovare personal contractual debutant
 • Cerere acordare voucher 
 • ORDINUL Nr. 721 481 310 din 2019 – privind aprobarea Procedurii de acordare a subvențiilor pentru sprijinirea persoanelor cu dizabilități în accesarea şi utilizarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate  
 • ORDINUL Nr. 1.263/23.08.2019 – privind aprobarea Metodologiei de acordare şi distribuire a voucherelor utilizate exclusiv pentru achiziționarea de tehnologii şi dispozitive asistive şi tehnologii de acces, altele decât cele finanțate prin Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate  
 • Rezultatul probei scrise 21.10.2019 – masor, asistent medical, infirmier
 • Rezultatul probei scrise 17.10.2019 – psiholog și psihopedagog
 • Anunț examen promovare personal contractual debutant- instructor de specialitate și referent – 28.10.2019 ora 10 
 • Campania de recrutare şi selecție a persoanelor care doresc să desfășoare activitatea de asistent maternal profesionist 04.11 -18.11.2019  
 • Anunț examen promovare personal contractual debutant – instructor de educație și instructor de ergoterapie 23.10.2019 ora 10.30 
 • Anunț examen promovare personal contractual debutant – masor, asistent medical și infirmier  21.10.2019 ora 10  
 • Anunț examen promovare personal contractual- psihologi  debutanți 17.10.2019 ora 10  
 • Rezultat selecție dosar – medic primar 
 • Anunț angajare medic primar 1/2 
 • Rezultatul probei scrise – medic primar 
 • Rezultat selecție dosare – medic primar  
 • Anunț modificare termen limită de depunere a dosarelor concurs pentru ocuparea funcției de medic primar 
 • Anunt concurs angajare medic primar 
 • Centralizator final – promovare funcționari publici  
 • Rezultate interviu -promovare funcționari publici 22.07.2019     
 • Rezultatul probei scrise – examen promovare funcționari publici 
 • Rezultat selecție dosare -promovare în grad profesional funcționari publici  
 • Anunț organizare concurs de promovare în grad profesional funcționari publici 
 • COMUNICAT-PROIECTUL”VENUS-ÎMPREUNĂ PENTRU O VIAȚĂ ÎN SIGURANȚĂ”, COD SMIS 128038 
 • Erată la Regulamentul intern pentru acordarea voucherelor de vacanță 
 • REGULAMENTUL DE ACORDARE A VOUCHERELOR  
 • Rezultatul probei scrise examen promovare în funcție a personalului contractual-asistent medical debutant-Compartimentul pentru prepararea și distribuirea hranei Botoșani 
 • COMUNICAT DE PRESĂ 22.03.2019 -„Reducerea numărului de copii si tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali”– 
 • Anunț ieșire din  debut- 26.03.2019 – asistent medical   
 • În atenția operatorilor de transport  
 • CAMPANIE DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE ASISTENȚI MATERNALI PROFESIONIȘTI
  ÎN ANUL 2019 
 • Centralizator nominal – promovare funcționari publici 
 • Rezultate interviu – 10.01.2019 promovare funcționari publici
 • Rezultatul probei scrise 10.01.2019 –  examen promovare funcționari publici 
 • Rezultat selectie dosare depuse pentru promovarea in grad imediat superior functionari publici 
 • Rezultatul probei scrise examen promovare in functie a personalului contractual-asistent social debutant-Centru de Recuperare si Reabilitare Dersca 
 • Examen pentru promovare în funcție a personalului contractual – asistent social debutant -Centru de Recuperare și Reabilitare Dersca 07.01.2019
 • CENTRUL DE CONSILIERE ȘI SPRIJIN PENTRU PĂRINȚI ȘI COPIIModel de Bune Practici în Servicii Sociale din România  
 • Anunt promovare in grad profesional-functionari publici
 • Rezultate examen promovare personal contractual – concurs 27.11.2018
 • Centralizator nominal – concurs 15-21.11.2018
 • Rezultate contestație interviu – 21.11.2018 
 • Rezultate examen promovare personal contractual
 • Rezultate interviu – concurs 21.11.2018
 • Centralizator Nominal rectificat – concurs 12-16.11.2018
 • Centralizator Nominal – concurs 12-16.11.2018
 • Asociația Lidenfeld –  Programul educațional Ajungem MARI
 • Rezultate contestații proba scrisă – concurs 15.11.2018
 • Rezultate contestație interviu- concurs 16.11.2018
 • Rezultate probă scrisă – concurs 15.11.2018  
 • Rezultate interviu – concurs 16.11.2018 
 • Centralizator Nominal – concurs 8-14.11.2018 
 • Contestație interviu – concurs 8-14.11.2018
 • Centralizator Nominal – concurs 07 – 13.11.2018 
 • Rezultat contestații probă scrisă – concurs 12.11.2018 
 • Rezultate interviu –  concurs 14.11.2018 
 • Rezultate proba scrisă – concurs 12.11.2018
 • Anunț examen promovare personal contractual -27.11.2018
 • Rezultate interviu 13.11.2018 – infirmier debutant
 • Rezultat contestații proba scrisă – concurs 08.11.2018 (asistent social debutant) 
 • Rezultat probă practică – concurs șoferi 12.11.2018  
 • Rezultate proba scrisă – concurs șoferi 12.11.2018
 • Rezultate proba scrisa concurs 8 – 14.11.2018
 • Rezultat contestații proba scrisă – concurs 07.11.2018
 • Rezultat contestații, asistenți medicali etc – concurs 15.11.2018
 • Promovare personal contractual 22.11.2018
 • Rezultat proba scrisa – infirmieri debutanți
 • Rezultat selectie dosare – asistent medical, etc
 • Rezultat contestatii – selectie dosare
 • ERATĂ selectie dosare – concurs 12/16.11.2018
 • REZULTAT selecție dosare – concurs organizat în 8/14.11.2018
 • REZULTAT selecție dosare – concurs organizat în data de 12.11.2018 proba scrisă și 16.11.2018 proba interviu
 • REZULTAT selectie dosare „infirmier debutant” 
 • ERATA la anunţul privind organizarea concursului de angajare – proba scrisa 15.11.2018, pentru postul de „asistent medical debutant”
 • Anunț concurs 15/21 noiembrie 2018 (asistent medical, ingrijitor, muncitor calificat/necalificat)
 • ERATA la anunţul privind organizarea concursului de angajare din data de 07.11.2018 ora 10 proba scrisă si 13.11.2018 ora 10 proba interviu  
 • ERATA la anunţul nr. 23657/15.10.2018 privind organizarea concursului de angajare din data de 08.11.2018 ora 10 proba scrisa si 14.11.2018 ora 10 proba interviu
 • Campanie de recrutare și selecție a persoanelor care doresc să devină asistenți maternali profesioniști 17-24.10.2018 
 • Anunt concurs 12 noiembrie 2018 (instructor de educație, ergoterapie, sofer etc)
 • Erata la Regulamentul intern pentru acordarea voucherelor de vacanta
 • INFORMARE BENEFICIARI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 • 2 iunie ZIUA NATIONALA A ADOPTIEI
 • REGULAMENTUL INTERN PENTRU ACORDAREA VOUCHERELOR DE VACANTA
 • Copiii din sistemul de protectie speciala vor avea mai multe sanse sa gaseasca o familie adoptatoarei
 • A fost aprobata Strategia nationala pentru protectia si promovarea drepturilor copilului
 • Info voluntariat