Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Depuneri online documente necesare pentru încadrarea în grad de handicap copii/adulți

   Având în vedere Dispoziția Metodologică nr. 1372/Cabinet/23.01.2020 emisă de către Ministerul Muncii și protecției Sociale – Autoritatea națională pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții, vă informăm că puteți transmite cererea tip, însoțite de toate documentele necesare, privind încadrarea în grad de handicap a copilului, sau după caz, a persoanei adulte cu dizabilități și online la următoarele adrese de e-mail:

Copii:  sec_copii_botosani@dgaspcbt.ro

Persoane adulte: sec_adulti_botosani@dgaspcbt.ro

Acte necesare evaluării complexe în vederea încadrării în grad de handicap a copilului

 • copie a actului de identitate al copilului (certificat de naștere/carte de identitate)
 • Copii ale actelor de identitate ale părinților/reprezentantului legal (copii CI, certificat căsătorie, hotărâre divorț, etc.);
 • copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanței/hotărâre a comisiei pentru protecția copilului);
 • Ancheta socială de la SPAS/DAS/Primăria de domiciliu – cu bariere și facilitatori (Anexa 6) și Raport de monitorizare (Anexa 17) când este cazul;
 • Fișa medicală sintetică de la medicul de familie sau medicul curant din unitatea specializată în îngrijiri paleative;
 • Certificatul medical tip A5 de la medicul specialist cu cod de boală cf. CIM 10 și valabilitate certificat;
 • Copii ale documentelor medicale adiționale la certificatul medical de tip A5 (scrisoare medicală, bilete de externare);
 • Fișa de evaluare psihologică de la psihologul atestat în psihologie clinică (atunci când e cazul);
 • Fișa psihopedagogică – completată la unitatea de învățământ;
 • copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare (la reevaluare);
 • copie a certificatului de orientare școlară și profesională în vigoare (atunci când e cazul);
 • Alte documente în copie (se specifică);
 • Dosar de carton cu șină.
 • Cerere
 • Fișă medicală sintetică
 • Fișă psihopedagogică
 • Notă:  Modelele fișelor necesare și ancheta socială se regăsesc în Ordinul 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea și intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum și în vederea abilitării și reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale.

  TELEFON MOBIL : 0786236914

  Acte necesare evaluării complexe în vederea încadrării în grad de handicap a unei persoane adulte

  Pentru Evaluare

  • scrisoare medicala–tip de la medicul de familie conf. Anexei nr. 5 din H.G. nr. 430/2008;
  • 2 copii buletin ;
  • cupon/cupoane pensie 
  • copie decizie invaliditate ( cu diagnostic) +  copie decizie calcul;
  • copie decizie calcul limita vârstă;
  • dosar cu șină;
  • ancheta sociala de la primăria de domiciliu conf. Anexei nr. 6 din H.G. nr. 430/2008;
  • acte medicale recente de la medicul specialist 

  TELEFON FIX : 0231515040  ; TELEFON MOBIL : 0786236915

   

  Pentru Reevaluare

  • 2 copii buletin ;
  • cupon/cupoane pensie; 
  • copie decizie invaliditate ( cu diagnostic) +  copie decizie calcul;
  • copie decizie calcul limita vârstă;
  • certificatul de handicap anterior in original ;
  • dosar cu șină;
  • ancheta sociala de la Primăria de domiciliu conf. Anexei nr. 6 din H.G. nr. 430/2008;
  • acte medicale recente de la medicul specialist 
 • Cerere
 • SCRISOARE MEDICALA MF
 • Sari la conținut
  Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350