Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

„Reabilitarea și modernizarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Botoșani”

Reabilitarea și modernizarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Botoșani”

 

     Proiectul este finanțat în cadrul apelului de proiecte necompetitiv ”Reabilitarea/Renovarea Infrastructurii Sociale pentru persoanele cu dizabilități” din cadrul Componentei 13 – Reforme Sociale din Planul Național de Redresare și Reziliență al României (PNRR), Investiția I.2 – Reabilitarea, renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 395 – Servicii comunitare modernizate pentru persoanele cu dizabilități. Conform contractului Nr. 35 din 08.01.2024 Autoritatea finanțatoare este Ministerul Muncii și Solidarității Sociale.

    Perioadă implementare proiect: 08.01.2024 – 31.12.2024

    Din punct de vedere al impactului, proiectul va oferi persoanelor cu dizabilități din județul Botoșani sprijinul de a trăi în comunitate așa cum își doresc, în vederea respectării dreptului garantat prin articolul 19 din Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități “dreptul egal al tuturor persoanelor cu dizabilităţi de a trăi în comunitate, cu şanse egale cu ale celorlalţi”. De asemenea, urmare implementării acestui proiect se vor realiza obiectivele cuprinse în Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O Românie echitabilă” 2022-2027, prin îmbunătățirea serviciilor oferite în Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Botoșani, astfel încât acestea să fie centrate pe nevoile individuale specifice determinate de tipurile de handicap și pe o abordare integrată a persoanei, să fie deservite de personal calificat și dotate corespunzător.
    Proiectul va contribui și la realizarea obiectivului operațional 2.3 ”Prevenirea separării și promovarea dreptului persoanelor cu dizabilități la o viață indepenedentă, privată și de familie” din Strategia Județeană de dezvoltare a serviciilor sociale 2019-2024.

    Obiectivul general al proiectului este creșterea calității vieții persoanelor cu dizabilități instituționalizate și prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități, concomitant cu dezvoltarea serviciilor altenative de sprijin pentru viață independent și integrare în comunitate.
    Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
OS 1: Reabilitarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Botoșani
OS 2: Dotarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Botoșani
OS 3: Oferirea de servicii de calitate, conform standardelor minime de calitate pentru un număr de minim 8 persoane adulte cu dizabilități/zi, beneficiare ale serviciului social reabilitat și modernizat.
OS 4: Prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități din comunitate, beneficiare ale serviciului social reabilitat și modernizat.

    Valoarea totală estimată a proiectului este de 1.108.118,43 lei (fără TVA), respectiv 1.317.013,66 lei (cu TVA), din care:
valoarea finanțării solicitată de la MMSS: 1.088.118,43 lei (fără TVA), respectiv 1.293.213,66 lei (cu TVA)
valoarea cheltuielilor neeligibile: 20.000,00 lei (fără TVA), respectiv 23.800,00 lei (cu TVA) (cheltuieli asistență tehnică din partea proiectantului, cheltuieli de publicitate, cheltuieli cu auditul financiar)

    Activitățile principale care se vor desfășura în cadrul proiectului sunt:
1. Managementul proiectului (activitate transversală)
2. Achiziția, elaborarea și avizarea documentației tehnico-economice (faza DALI)
3. Achiziția, elaborarea documentației tehnico-economice (faza PAC +PT) și execuția lucrărilor de reabilitare și modernizare
3.1. Achiziția și elaborarea documentației tehnico-economice (faza PAC +PT)
3.2. Achiziția și realizarea verificării tehnice a proiectului tehnic
3.3.Achiziția și execuția lucrărilor de reabilitare, modernizare, recompartimentare și accesibilizare
4. Achiziția și realizarea serviciului de dirigenție de șantier
5. Achiziția și realizarea dotării
6. Achiziția și realizarea publicității proiectului
7. Achiziția și realizarea serviciului de audit financiar

    Serviciul social ”Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Botoșani” a fost înființat în cadrul Programului de Interes Naţional ANPH-S-2006/PIN 4, realizat cu sprijinul Autorităţii Naţionale pentru Persoane cu Handicap, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 118/30.11.2006.
    Scopul serviciului social este de a oferi intervenții specializate centrate pe recuperarea neuromotorie. Prin implementarea acestui proiect se urmărește facilitarea accesului persoanelor adulte cu dizabilități la servicii de recuperare moderne, desfășurate în spații modernizate și accesibilizate, în vederea integrării sociale și prevenirii marginalizării și excluziunii sociale a acestora. Acest proiect va crește calitatea vieții persoanelor cu dizabilități, iar îngrijirea în comunitate va pune accent pe servicii de sprijin în vederea menținerii în familie, cu scopul prevenirii instituționalizării.
    Capacitatea serviciului social care face obiectul proiectului este de minim 8 beneficiari/zi, conform standardelor specifice minime de calitate obligatorii.
    Beneficiarii sunt persoane adulte cu dizabilități din comunitate și persoane adulte cu dizabilități asistate în serviciile sociale de tip rezidențial.
    Beneficiarii indirecți sunt membri familiilor persoanelor adulte cu dizabilități care vor beneficia de serviciul social reabilitat și modernizat, membrii comunității, persoanele care sunt angajate în cadrul serviciului social.

    Persoanele cu dizabilități care se prezintă la Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități, beneficiază de consult medical de specialitate, efectuat de către medicul specialist angajat. După evaluarea medicală inițială, medicul recomandă o schemă de tratament și/sau proceduri medicale de recuperare. În funcție de diagnosticul stabilit, se efectuează următoarele proceduri: magnetoterapie, unde scurte, ultrasunete, electroterapie, laser, masaj, kinetoterapie. Activitatea de evaluare inițială se realizată la nivelul fiecărui cabinet de specialitate. După realizarea evaluării iniţiale, specialiștii implicați în recuperarea unui beneficiar îşi stabilesc obiectivele şi întocmesc planul personalizat.

    Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani, funcţionează cu un număr de 6,75 posturi , după cum urmează: 0,5 post medic primar, 0,25 post medic specialist, 1 post psiholog stagiar, 1 post asistent social specialist, 1 post kinetoterapeut principal, 1 post asistent medical principal, 1 post asistent medical, 1 post îngrijitor.
    Clădirea supusă reabilitării are suprafața utilă de 329,53 mp, a avut o altă utilitate și, în ciuda intervențiilor realizate de-a lungul timpului, nu s-a reușit o compartimentare modernă și actualizată pentru tipologia serviciilor socio-medicale oferite, în acord cu standardele în domeniu.
    Vor fi realizate recompartimentări pentru a asigura suprafețele optime pentru cabinetele și sălile din structura centrului. Totodată, vor fi realizate lucrări de accesibilizare a spațiului pentru categoria de beneficiari care accesează serviciile centrului. În vederea creșterii eficienței energetice vor fi realizate și lucrări de reabilitare energetică, vor fi montate două panouri solare pentru asigurarea apei calde, va fi înlocuită tâmplăria și vor fi refăcute instalațiile termice, electrice etc.

Structura funcțională după reabilitare va fi:
-1 cabinet electroterapie 1
– 1 cabinet electroterapie 2
– 1 cabinet electroterapie 3
– 1 cabinet masaj
– 1 sală kinetoterapie
– 1 hol cu sală de primire și așteptare
– 1 birou coordonator
– 1 cabinet consultații
– 1 cabinet asistent social/psiholog

    Activităţile şi serviciile realizate de către Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Botoșani sunt următoarele: informare și consiliere socială, abilitare și reabilitare și recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu.

    Dotările ce se vor achiziționa, aferente spațiilor din cadrul centrului de zi sunt: combină electroterapie/ultrasunete/laser cu suport aparat (1 buc), laser de înaltă intensitate 7W (1 buc), aparat terapie ultrasunete (1 buc), aparat diatermie de contact (TECAR) (1 buc), aparat terapie Shockwave (1 buc), aparat magnetoterapie (1 buc), aparat microunde (1 buc), aparat unde scurte (1 buc), aparat masaj limfatic (1 buc), canapea 3 secțiuni – 2 motoare) (1 buc), încălzitor și sterilizator profesional pentru prosoape (1 buc), scaun masaj cervical (1 buc), difuzor aromaterapie cu ultrasunete (1 buc), canapea 6 secțiuni – 3 motoare (1 buc), aparat pentru mobilizări pasive (1 buc), bicicletă fitness (2 buc), bicicletă exerciții (1 buc), bicicletă ergometru (2 buc), aparat de vâslit (1 buc), bicicletă fitness orizontală (1 buc), stepper max trainer – bicicletă eliptică (1 buc), bandă de alergat (1 buc), set de gantere fixe pentru aerobic 10 kg (1 buc), set gantere softgrip din spumă 1 kg (4 buc), set greutăți fitness flexibile reglabile 2×1 kg (6 buc), set greutăți fitness 2 kg (4 buc), gantere fitness 3kg (2 buc), bandă elastică 100 fitness rezistență 2 kg (4 buc), bandă elastică 100 fitness rezistență 3 kg (4 buc), bandă elastică 100 fitness rezistență 4 kg (4 buc), stepper (2 buc), set flexor ajustabil 5 în 1, cu numărător – rezistență 5 – 60 kg (4 buc), tub elastic cu mânere cu rezistență scăzută (3 buc), tub elastic cu mânere cu rezistență ridicată (3 buc), platformă step training 3 nivele (2 buc), covor protecție benzi de alergare (1 buc), covor protecție biciclete fitness (5 buc), bancă reglabilă pe înălțime (2 buc), tensiometru digital (1 buc), cântar digital cu taliometru (1 buc), cearșaf de pat cu elastic 70/190 (20 buc), prosop de baie 50/90 (20 buc), prosop de baie 70/140 (30 buc).

Comunicat de presă – Reabilitarea și modernizarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități Botoșani    

Date de contact:
D.G.A.S.P.C Botoșani – Beneficiar
Website: www.dgaspcbt.ro
Telefon: 0231.537993 int 200
E-mail: irina.mihalachi@dgaspcbt.ro;
Adresă: Str. Maxim Gorki nr. 4, Botoșani
Manager Proiect: Irina-Maria Mihalachi


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350