Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Proiecte in curs

Dezvoltarea serviciilor sociale furnizate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani”

    Proiectul este cofinanţat de ANPDPD prin Programul de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”.

Proiectul își propune înființarea a 3 servicii sociale (un centru de zi și două locuințe protejate) prin care să se asigure îmbunătățirea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate, dezinstituționalizarea a 20 de persoane din centrele rezidențiale și prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități, concomitent cu oferirea alternativelor de sprijin pentru viață independentă și integrarea în comunitate.

Data finalizare proiect: 30.11.2024

Scopul proiectului este dezvoltarea de noi servicii sociale prin care să se asigure atât îmbunătățirea calității vieții persoanelor adulte cu dizabilități instituționalizate și dezinstituționalizarea sau prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități, cât și oferirea de alternative de sprijin pentru viață independentă și integrarea în comunitate.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
– Reducerea cu 20 a numărului de persoane adulte cu dizabilități instituționalizate în centrele rezidențiale clasice
– Înființarea a 2 locuințe protejate pentru 20 persoane adulte cu dizabilități provenite, din centrele rezidențiale clasice.
– Înființarea unui centru de zi pentru minim 30 de persoane adulte cu dizabilități, beneficiare ale noilor servicii sociale din locuințele protejate și din comunitate.
– Prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități din comunitate, beneficiare ale serviciilor sociale oferite de centrul de zi nou înființat

   Activitățile principale care se vor desfășura în cadrul proiectului sunt: constituirea echipei de management al proiectului și asigurarea managementului de proiect; achiziția, elaborarea și aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/DALI); achiziția, elaborarea și aprobarea documentației tehnico-economice (faza PAC +PT); achiziția și execuția lucrărilor de construcție pentru locuințele protejate; achiziția și execuția lucrărilor de reabilitare, modernizare și accesibilizare pentru centrul de zi; achiziția și realizarea serviciului de dirigenție de șantier; dotarea locuințelor protejate și a centrului de zi; întocmirea documentației și obținerea avizului de înființare și funcționare a serviciilor sociale nou create; întocmirea documentației și obținerea certificatelor de acreditare a serviciilor sociale nou create; selecția și instruirea personalului ce își va desfășura activitatea în noile servicii; selecția grupului țintă; achiziția și realizarea serviciului de audit extern; achiziția și realizarea publicității proiectului; realizarea monitorizării, evaluării interne şi raportării.

Rezultatele obținute prin implementarea acestui proiect sunt:
– 20 de persoane adulte cu dizabilități dezinstituționalizate din centrele de rezidență de tip clasic, transferate în cele 2 locuințe protejate;
– minim 30 de persoane adulte cu dizabilități admise în centrul de zi, în vederea prevenirii instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități din comunitate, beneficiare ale serviciilor sociale nou-înființate;
– 2 locuințe protejate construite (capacitate/locuința protejată: 10 beneficiari, suprafață utilă/ locuința protejată: 205,10 m2).
– 1 centru de zi reabilitat, modernizat și accesibilizat (capacitate/cenrul de zi: 30 beneficiari, suprafață utilă/ locuința protejată: 286,63 m2).
– 2 locuințe protejate și un centru de zi, dotate conform standardelor minime de calitate: mobilier, cazarmament, aparatură tehnologică-electrocasnică, veselă și tacâmuri, echipament birotică, dotări pentru spațiul exterior, echipamente PSI, sistem supraveghere video, echipamente atelier de croitorie, dotări specific cabinetului medical.
– 3 avize de funcționare emise de DSP Botoșani pentru 2 locuințe protejate și pentru centrul de zi
– 3 avize pentru securitate la incendiu/protecţie civilă emise ISU Botoșani;
– 3 avize de înființare și funcționare pentru serviciile sociale nou create
– 3 licențe provizorii de funcționare pentru serviciile sociale nou create

Valoarea totală: 4.580.524,42 lei.
Contribuție autoritatea finanțatoare: 1.392.878,42 lei
Contribuția proprie: 770.984,28 lei
Cheltuieli suplimentare suportate din fonduri proprii: 2.411.068,72 lei
Costuri neeligibile: 5.593,00 lei


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350