Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Proiecte in curs

I. PROIECT  „Închiderea  Centrului de plasament „Sf. Nicolae” Trușești”
Cod SMIS 129873

 Finanţarea este acordată D.G.A.S.P.C Botoșani în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și socială, Prioritatea de investiții 8.1 – Investițiile în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate și promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de colectivitățile locale, Obiectivul specific 8.3 – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, Grupul vulnerabil: copii 8.3.C.
 Scopul proiectului este dezinstituționalizarea copiilor protejați în Centrul de plasament ”Sf. Nicolae” Trușești și dezvoltarea de servicii sociale alternative.
Obiectivul general al proiectului: creșterea gradului de acoperire cu  servicii sociale prin dezvoltarea infrastructurii sociale din județul Botoșani
Obiectivele specifice ale proiectului:
– Închiderea Centrului de plasament ”Sf. Nicolae” Trușești în vederea dezinstituționalizării copiilor protejați în această instituție
– Dezvoltarea infrastructurii de dezinstituționalizare prin construirea a două case de tip familial
– Dezvoltarea infrastructurii sociale fără componentă rezidențială prin și înființarea unui centru de zi.
 Contractul de finanțare nr. 5578 a fost încheiat în data de 11.06.2020, între:
– Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – Autoritatea de management pentru POR 2014-2020
– Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est – Organism Intermediar
– Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani – beneficiar finanțare

Pentru mai multe detalii :

II. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani a semnat în data de 01.11.2018 Acordul de parteneriat nr.25360 din 01.11.2018 prin care și-a exprimat acordul de asociere în vederea implementării proiectuluil „TEAM-UP: Progres în calitatea îngrijirii alternative a copiilor”,cod 127169 depus de către ANPDCA în parteneriat cu cele 47 de DGASPC-uri în cadrul apelului non- competitiv ..Reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții, prin consolidarea rețelei de asistenți maternali” – AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.5 & 4.14.

Obiectivul general al proiectului este: Creșterea calității sistemului de asistență socială și a numărului de asistenți maternali la nivelul comunității, prin introducerea de instrumente și proceduri și prin îmbunătățirea nivelului de competenţe al profesioniștilor din sistem.

În acest sens, la nivel național vor fi formați toți cei aproximativ 11 000 de asistenți maternali activi, precum și peste 4000 de asistenți maternali care vor fi angajați pe perioada de implementare a proiectului. În vederea creșterii calității activității acestora, vor fi elaborate proceduri operaționale, care vor fi aplicabile și obligatorii în activitatea desfășurată de asistenții maternali.

   La nivel județului Botoșani rețeaua de asistență maternală va fi extinsă până la sfârșitul anului 2023 cu 155 de persoane și 368 de asistenți maternali din sistem vor beneficia și de formare profesională continuă. Proiectul se derulează pe o perioadă de 120 luni, până la sfârșitul anului 2023. Valoare totală estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada proiectului este de 2.657.162,612.32 lei din care :

  • Cheltuieli totale eligibile proiect pentru DGASPC Botoșani – Membru 4 MySMIS/ partener 5 ( din 47 membri /48 parteneri) – 65,505,216.69 lei;
  • Cheltuieli totale nerambursabile DGASPC Botoșani64,195,105.00 lei;
  • Cheltuieli totale contribuție proprie DGASPC Botoșani1,310,111.69 lei (2%).
Sari la conținut
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350