Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Compartimentul violența în familie

Compartimentul violența în familie are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:
a) preia şi evaluează cazurile de violenţă în familie sesizate de către poliţie şi/sau alte persoane fizice/juridice;
b) colaborează cu instituţiile cu atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie: Inspectoratul Judeţean de Poliţie Botoşani, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Botoşani, Poliţia Locală a Municipiului Botoşani, Direcţia de Sănătate Publică Botoşani, Serviciul Local de Asistenţă Socială Botoşani, Inspectoratul Şcolar Judeţean Botoşani, Protopopiatul Botoşani, ONG-uri, etc.;
c) asigură servicii specializate în echipă multidisciplinară şi interinstituţională copiilor şi celorlalţi membri ai familiei victime ale violenţei;
d) evaluează situaţia victimelor violenţei în familie utilizând procedurile şi instrumentele specifice compartimentului şi stabileşte reţeaua socială de intervenţie pentru soluţionarea cazurilor;
e) realizează evaluarea inițială și complexă a cazurilor de violență în familie precum și planul de reabilitare/recuperare, în echipa interdisciplinară, interinstituțională și realizează demersurile necesare în conformitate cu Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și actualizările ulterioare și Metodologia – cadru;
f) informează beneficiarii cu privire la drepturile victimelor infracțiunilor, riscurile de victimizare secundară și repetată, asigurând sprijin emoțional și social în scopul reintegrării sociale;
g) asigură suportul psiho-emoţional în vederea depăşirii situaţiilor de criză, prin consilierea psiho-socială a membrilor de familie aflaţi în dificultate, însoţirea şi asistarea copiilor în faţa altor autorităţi;
h) consiliază/informează/orientează agresorii, în colaborare cu poliţia şi jandarmeria, către unităţile medicale în scopul asigurării asistenţei de specialitate;
i) asigură protecţia victimelor şi în special a copiilor, păstrând confidenţialitatea asupra identităţii acestora şi oferind servicii sociale specializate în timpul instrumentării cazului;
j) asigură consilierea victimei/agresorului, în vederea gestionării conflictelor şi managementul situaţiilor de criză în scopul armonizării relaţiilor intrafamiliale şi prevenirii revictimizării;
k) consiliază beneficiarii serviciului în baza obiectivelor prevăzute în planul personalizat de consiliere, întocmit conform prevederilor legale şi a standardelor minime obligatorii; iniţiază şi coordonează parteneriate sociale, în scopul prevenirii şi combaterii violenţei în familie;
l) asigură suportul emoţional al copilului în vederea depăşirii situaţiilor traumatice (determinate de încălcarea drepturilor sale prin expunerea la diverse forme de abuz şi neglijare) prin intervenţii specifice: evaluare şi consiliere psiho – socială), însoţire şi asistare în faţa altor autorităţi;
m) monitorizează în echipă cu reprezentanții autorităților locale evoluția situației familiale a victimelor violenței în familie pentru diminuarea riscurilor expunerii la situații de violență în familie atât a victimei adulte cât și a copilului;
n) colaborează cu personalul de specialitate de la Autoritatea Tutelară – primăriile municipale, orăşeneşti şi comunale, Serviciul de Stare Civilă, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, Direcţia de Sănătate Publică, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Inspectoratul Judeţean de Poliţie, preoţii parohi, liderii formali şi informali din cadrul comunităţilor, consiliile comunitare consultative, Penitenciar, Centre de reeducare, în scopul soluţionării cazurilor repartizate
o) realizează baza de date pentru gestionarea cazurilor de violenţă în familie;
p) inițiază și coordonează parteneriate sociale, în scopul prevenirii și combaterii violenței în familie;
q) colectează şi centralizează datele statistice privind cazurile de violenţă în familie din judeţ de la instituţiile partenere;
r) salariații din cadrul compartimentului cunosc și respectă prevederile legale și instituționale în domeniile:securitate și sănătate în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și managementul calității.

Sari la conținut
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350