Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Sansa Mea”

PERSOANA DE CONTACT: Rusu Elena Cristina
ADRESA – NR. TELEFON: Botoșani, str. I. Pillat 28 – 0231.536.494, 0747.280.891

ARTICOLUL 1
Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Şansa Mea” Botoşani, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Şansa Mea” Botoşani, cod serviciu social 8891 CZ-C-III, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Deciziei nr. 3588 din 27.06.2019 și Licenței de funcționare seria LF nr. 000736 din data de 27.06.2019 şi funcţionează în sediul: mun, Botoşani, str. Ion Pillat nr. 28, etaj I, jud. Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Şansa Mea” Botoşani, serviciu de zi, alternativă a instituţionalizării, prin serviciile oferite, este un real sprijin şi ajutor în recuperarea şi reabilitarea copiilor cu deficienţe, având drept scop prevenirea instituţionalizării, a abandonului şcolar şi sprijinirea familiilor aflate în situaţii ce criză (risc).
Centrul asigură îngrijire, educaţie, asistenţă terapeutică şi socializare beneficiarilor, asigură consiliere familiilor beneficiarilor în vederea stabilirii unui parteneriat în beneficiul copiilor.
Scopul principal al centrului este:
– asigurarea pe timpul zilei a unor condiţii de adăpost, hrană, igienico-sanitare şi climat afectiv, adaptate copiilor cu nevoi speciale;
– servicii de recuperare specifice deficienţei fiecărui copil în vederea îmbunătăţirii capacităţii de adaptare a copilului în urma şedinţelor;
– consilierea familiilor copiilor pentru a face faţă situaţiei lor speciale şi pentru a se adapta nevoilor lor;
– consilierea familiilor în scopul prevenirii abandonului familial, şcolar şi pentru orientarea şcolară a copilului.
Obiectivul principal al centrului constă în activităţi desfăşurate pentru 32 de copii aflaţi în îngrijire, cu vârsta cuprinsă între 3 – 14 ani şi încadraţi într-un grad de handicap ușor, mediu, accentuat sau grav valabil de tipul neuro-psiho-locomotor.
Activităţile principale ale centrului se definesc astfel:
– acordarea de asistenţă specifică adecvată şi reevaluarea medico-psiho-socială pentru prevenirea abandonului copilului;
– asigurarea educaţiei;
– asigurarea întreţinerii spaţiului a condiţiilor de locuit, de îngrijire conform nevoilor de viaţă şi asistenţă ale beneficiarilor, pentru dezvoltarea autonomiei personale;
– asigurarea asistenţei medicale, condiţiilor de îngrijire care să respecte identitatea, integritatea şi demnitatea persoanei cu handicap;
– activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber;
– activităţi de kinetoterapie, masaj, gimnastică medicală şi întreţinere în vederea recuperării şi reabilitării.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Şansa Mea„ Botoşani, funcţionează cu respectarea cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292 din 20.12.2011 legea asistenţei sociale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 272 din 21.06.2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinului nr. 27 din 03.01.2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor.
(3) Serviciul social Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Şansa Mea” Botoşani a fost înfiinţat sub denumirea iniţială „Centrul de îngrijire de zi pentru copii cu nevoi speciale „Şansa Mea” Botoşani începând cu data de 01.01.2005, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 68 din 23.12.2004, ca urmare a reorganizării Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Drepturilor Copilului Botoşani şi a serviciilor sociale existente la data de 31.12.2004, în baza dispoziţiilor H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi Regulamentul – cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 107 din 12.08.2010, denumirea iniţială „Centrul de îngrijire de zi pentru copii cu nevoi speciale „Şansa Mea” Botoşani se modifică în „Centrul de îngrijire de zi pentru copii cu nevoi speciale „SERA” Botoşani, revenindu-se ulterior la denumirea „Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Şansa Mea” Botoşani prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 65 din 29.06.2012.

ROF – Centrul de Zi pentru Copii cu Nevoi Speciale „Șansa Mea” Botoșani


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4348