Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Complexul de apartamente „Floare de Colț” Dorohoi

PERSOANA DE CONTACT: Emil Sticea
ADRESA – NR. TELEFON: Dorohoi, str. Postei 21, bl. G4, ap. 2 – 0231.610.149

Apartamentul 1 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi

ARTICOLUL 1
Definiţie
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social cu cazare Apartamentul 1 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Apartamentul 1 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484 şi funcţionează în sediul:
Municipiul Dorohoi, Aleea Dumbrava nr.1, bl. F19, et.1, ap.4, jud. Botoșani
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Apartamentul 1 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, serviciu de tip rezidențial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social Apartamentul 1 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 2. Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
3. Serviciul social Apartamentul 1 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.59 din 27.04.2017
4. Serviciul social Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2009, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.4/2009, ca urmare a reorganizării Complexului de apartamente Dorohoi şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

ROF – Apartamentul 1 din Complexul de Apartamente „Floare de Colț” Dorohoi.

Apartamentul 2 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi

ARTICOLUL 1
Definiţie
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social cu cazare Apartamentul 2 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Apartamentul 2 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484 şi funcţionează în sediul:
Municipiul Dorohoi, Aleea Dumbrava nr. 5, bl. F21, et. 1, ap. 4, jud. Botoșani
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Apartamentul 2 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, serviciu de tip rezidențial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social Apartamentul 2 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 2. Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
3. Serviciul social Apartamentul 2 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.59 din 27.04.2017.
4. Serviciul social Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2009, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.4/2009, ca urmare a reorganizării Complexului de apartamente Dorohoi şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

ROF – Apartamentul 2 din Complexul de Apartamente „Floare de Colț” Dorohoi

Apartamentul 3 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi

ARTICOLUL 1
Definiţie
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social cu cazare Apartamentul 3 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Apartamentul 3 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484 şi funcţionează în sediul:
Municipiul Dorohoi, Aleea Dumbrava nr.13, bl. F25, et.1, ap.4, jud. Botoșani
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Apartamentul 3 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, serviciu de tip rezidențial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social Apartamentul 3 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
2. Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
3. Serviciul social Apartamentul 3 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.59 din 27.04.2017.
4. Serviciul social Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2009, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.4/2009, ca urmare a reorganizării Complexului de apartamente Dorohoi şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

ROF – Apartamentul 3 din Complexul de Apartamente „Floare de Colț” Dorohoi

Apartamentul 4 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi

ARTICOLUL 1
Definiţie
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social cu cazare Apartamentul 4 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Apartamentul 4 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484 şi funcţionează în sediul:
Municipiul Dorohoi, Aleea Dumbrava nr.13, bl. F25, et.2, ap.6, jud. Botoșani
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Apartamentul 4 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, serviciu de tip rezidențial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social Apartamentul 4 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
2. Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
3. Serviciul social Apartamentul 4 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.59 din 27.04.2017.
4. Serviciul social Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2009, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.4/2009, ca urmare a reorganizării Complexului de apartamente Dorohoi şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

ROF – Apartamentul 4 din Complexul de Apartamente „Floare de Colț” Dorohoi

Apartamentul 5 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi

ARTICOLUL 1
Definiţie
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social cu cazare Apartamentul 5 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Apartamentul 5 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484 şi funcţionează în sediul:
Municipiul Dorohoi, Aleea Criva nr.1, bl. D2, et.4, ap.15, jud. Botoșani
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Apartamentul 5 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, serviciu de tip rezidențial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social Apartamentul 5 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
2. Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
3. Serviciul social Apartamentul 5 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.59 din 27.04.2017.
4. Serviciul social Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2009, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.4/2009, ca urmare a reorganizării Complexului de apartamente Dorohoi şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

ROF – Apartamentul 5 din Complexul de Apartamente „Floare de Colț” Dorohoi

Apartamentul 6 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi

ARTICOLUL 1
Definiţie
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social cu cazare Apartamentul 6 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Apartamentul 6 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484 şi funcţionează în sediul:
Municipiul Dorohoi, Aleea Cristalului nr.13, et.3, ap.11, jud. Botoșani
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Apartamentul 6 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, serviciu de tip rezidențial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social Apartamentul 6 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
2. Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
3. Serviciul social Apartamentul 6 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 59 din 27.04.2017.
4. Serviciul social Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2009, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.4/2009, ca urmare a reorganizării Complexului de apartamente Dorohoi şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

ROF – Apartamentul 6 din Complexul de Apartamente „Floare de Colț” Dorohoi

Apartamentul 8 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi

ARTICOLUL 1
Definiţie
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social cu cazare Apartamentul 8 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Apartamentul 8 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484 şi funcţionează în sediul:
Municipiul Dorohoi, str. Calea Plevnei nr.14, bl. L2, et.3, ap.11, jud. Botoșani
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Apartamentul 8 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, serviciu de tip rezidențial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social Apartamentul 8 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
2. Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
3. Serviciul social Apartamentul 8 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.59 din 27.04.2017.
4. Serviciul social Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2009, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.4/2009, ca urmare a reorganizării Complexului de apartamente Dorohoi şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

ROF – Apartamentul 8 din Complexul de Apartamente „Floare de Colț” Dorohoi

Apartamentul 9 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi

ARTICOLUL 1
Definiţie
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social cu cazare Apartamentul 9 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Apartamentul 9 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484 şi funcţionează în sediul:
Municipiul Dorohoi, str. Ștefan cel Mare nr.7, bl. D18, et.4, ap.15, jud. Botoșani
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Apartamentul 9 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, serviciu de tip rezidențial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social Apartamentul 9 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 2. Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
3. Serviciul social Apartamentul 9 din Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „Floare de colț” Dorohoi, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.59 din 27.04.2017.
4. Serviciul social Complexul de apartamente „Floare de colț” Dorohoi a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2009, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.4/2009, ca urmare a reorganizării Complexului de apartamente Dorohoi şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

ROF – Apartamentul 9 din Complexul de Apartamente „Floare de Colț” Dorohoi


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4348