Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Complexul de case tip familial „Sf. Mina”

PERSOANA DE CONTACT: Marius Leonardo Orosanu

ADRESA – NR. TELEFON: Botosani, str. I.C. Bratianu 59, 0749.120.035, 0758.106.446

ARTICOLUL 1
Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social CASA A din Complexul de case de tip familial ”Sf. Mina” Botoşani, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social CASA A din Complexul de case de tip familial ”Sf. Mina” Botoşani, cod serviciu social 8790 CR-C-I, se află în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul din mun. Botoşani, str. I.C. Brătianu nr. 59, judeţul Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social CASA A din Complexul de case de tip familial ”Sf. Mina” Botoşani, serviciu de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilități, este de a asigura pe o perioadă determinată găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire/consiliere de specialitate, activităţi în scopul dobândirii de deprinderi de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social CASA A din Complexul de case de tip familial ”Sf. Mina” Botoşani funcţionează cu respectarea cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standardele minime de calitate aplicabile serviciului social sunt cele cuprinse în Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială – Anexa nr. 1.
(3) Serviciile/activitățile principale asigurate de serviciul social sunt: îngrijire personală, educare, dezvoltare abilități de viață independent, consiliere psihosocială și suport emoțional, supraveghere, reintegrare familială și comunitară, socializare și activități cultural, cazare pe perioada prevăzută în măsura de protecție, masă, curățenie, îngrijiri medicale curente asigurate de asistente medicale, inserție/reinserție socială, terapie ocupațională, consiliere și informare, orientare vocațională, consiliere juridică, pază, menaj, alte activități administrative etc.
(4) Serviciul social CASA A din Complexul de case de tip familial ”Sf. Mina” Botoşani a fost înfiinţat în urma reorganizării CCTF „Sf. Mina” Botoşani, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 59 din 27.04.2017. Serviciul social este acreditat în conformitate cu prevederile Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare și este autorizat să funcționeze în baza Licenței de funcționare seria LF nr. 000000535.
(5) Complexul de case de tip familial „Sf. Mina” Botoşani (CCTF “Sf. Mina” Botoșani), înfiinţat la data de 29.06.2012, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 65 din 29.06.2012, cu sediul în mun. Botoșani, strada I.C. Brătianu nr. 59, jud. Botoșani, este format din 6 case de tip familial cu o capacitate totală de 72 de beneficiari (6 case x 12 beneficiari/casă) și un pavilion administrativ (birouri), în care își desfășoară activitatea personalul comun celor 6 servicii sociale (case de tip familial) menţionat la art. 8-11 din prezentul regulament, respectiv șef centru, personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personalul de specialitate şi auxiliar și personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire. Fiecare casă este prevăzută cu câte 4 dormitoare cu 3 paturi, 2 camere de toaletă şi baie pentru beneficiari, toaleta personalului, bucătărie, living (cameră de zi, spaţiul de servire a mesei) şi terasă.

ROF – Casa 1 din Complexul de case de tip familial „Sf. Mina” Botoșani

ROF – Casa 2 din Complexul de case de tip familial „Sf. Mina” Botoșani

ROF – Casa 3 din Complexul de case de tip familial „Sf. Mina” Botoșani

ROF – Casa A din Complexul de case de tip familial „Sf. Mina” Botoșani

ROF – Casa B din Complexul de case de tip familial „Sf. Mina” Botoșani

ROF – Casa C din Complexul de case de tip familial „Sf. Mina” Botoșani


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4348