Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Complexul de apartamente „Amicii” Dorohoi

PERSOANA DE CONTACT: Mihaela Onofrei
ADRESA – NR. TELEFON: Dorohoi, str. Postei 21, bl. G4, ap. 2 – 0231.610.149

Apartamentul 1 din Complexul de apartamente „Amicii” Dorohoi

ARTICOLUL 1
Definiţie
1.Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Apartamentul 1 din Complexul de apartamente „Amicii” Dorohoi, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Apartamentul 1 din Complexul de apartamente„Amicii” Dorohoi, cod serviciu social 8790 CR-C-I,este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul: mun. Dorohoi, Aleea Păcii nr. 7, bl. O5, et. 3, ap. 10, jud. Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Apartamentul 1 din Complexul de apartamente„Amicii” Dorohoi, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social Apartamentul 1 din Complexul de apartamente „Amicii” Dorohoi funcţionează cu respectarea cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
2.Standardul minim de calitate aplicabil:Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
3.Serviciul social Apartamentul 1din Complexul de apartamente„Amicii” Dorohoi a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „Amicii” prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani.
4. Serviciul social Complexul de Apartamente „Amicii” Dorohoi a fost înfiinţat începând cu data de 29.07.2013, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani,ca urmare a reorganizării Complexurilor de apartamente “Floare de Colţ” şi “Casa Mea” Dorohoi şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.Este format din 10 apartamente sociale cu o capacitate totală de 60 beneficiari (10 apartamente x 6 beneficiari/apartament) și personalul comun celor 10 servicii sociale (apartamente sociale) menționat la art. 9-11 din prezentul regulament, respectiv șef centru, personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personalul de specialitate şi auxiliar și personalul administrativ, întreţinere-reparaţii.

ROF – Apartamentul 1 din Complexul de Apartamente „Amicii” Dorohoi

Apartamentul 2  din Complexul de apartamente „Amicii” Dorohoi

ARTICOLUL 1
Definiţie
1.Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Apartamentul 2 din Complexul de apartamente „Amicii” Dorohoi, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Apartamentul 2 din Complexul de apartamente„Amicii” Dorohoi, cod serviciu social 8790 CR-C-I,estea dministrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul: mun. Dorohoi, Strada Dumbrava Roșie, nr. 1, bl. F 18, et. 1, ap.3, jud. Botoşani;
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Apartamentul 2 din Complexul de apartamente„Amicii” Dorohoi, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consilierepshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social Apartamentul 2 din Complexul de apartamente„Amicii” Dorohoi funcţionează cu respectarea cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 2.Standardul minim de calitate aplicabil:Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
3.Serviciul social Apartamentul 2 din Complexul de apartamente„Amicii” Dorohoi a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „Amicii” prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani.
4. Serviciul social Complexul de Apartamente „Amicii” Dorohoi a fost înfiinţat începând cu data de 29.07.2013, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani, ca urmare a reorganizării Complexurilor de apartamente “Floare de Colţ” şi “Casa Mea” Dorohoi şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani. Este format din 10 apartamente sociale cu o capacitate totală de 60 beneficiari (10 apartamente x 6 beneficiari/apartament) și personalul comun celor 10 servicii sociale (apartamente sociale) menționat la art. 9-11 din prezentul regulament, respectiv șef centru, personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personalul de specialitate şi auxiliar și personalul administrativ, întreţinere-reparaţii.

ROF – Apartamentul 2 din Complexul de Apartamente „Amicii” Dorohoi

Apartamentul 5 din Complexul de apartamente „Amicii” Dorohoi

ARTICOLUL 1
Definiţie
1.Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Apartamentul 5 din Complexul de apartamente „Amicii” Dorohoi, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Apartamentul 5 din Complexul de apartamente„Amicii” Dorohoi, cod serviciu social 8790 CR-C-I,este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul: mun. Dorohoi, Strada Duzilor nr. 15, bl.I 1, et. 3, ap. 11, jud. Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Apartamentul 5 din Complexul de apartamente„Amicii” Dorohoi, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social Apartamentul 5 din Complexul de apartamente„Amicii” Dorohoi funcţionează cu respectarea cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 2.Standardul minim de calitate aplicabil:Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
3.Serviciul social Apartamentul 5 din Complexul de apartamente„Amicii”Dorohoi a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „Amicii” prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani.
4. Serviciul social Complexul de Apartamente „Amicii” Dorohoi a fost înfiinţat începând cu data de 29.07.2013, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani, ca urmare a reorganizării Complexurilor de apartamente “Floare de Colţ” şi “Casa Mea” Dorohoi şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.Este format din 10 apartamente sociale cu o capacitate totală de 60 beneficiari (10 apartamente x 6 beneficiari/apartament) și personalul comun celor 10 servicii sociale (apartamente sociale) menționat la art. 9-11 din prezentul regulament, respectiv șef centru, personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personalul de specialitate şi auxiliar și personalul administrativ, întreţinere-reparaţii.

ROF – Apartamentul 5 din Complexul de Apartamente „Amicii” Dorohoi

Apartamentul 6 din Complexul de apartamente „Amicii” Dorohoi

ARTICOLUL 1
Definiţie
1.Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Apartamentul 6 din Complexul de apartamente „Amicii” Dorohoi, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Apartamentul 6 din Complexul de apartamente„Amicii” Dorohoi, cod serviciu social 8790 CR-C-I,esteadministrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484şi funcţionează în sediul: mun. Dorohoi, Strada Calea Plevnei, nr. 14, bl. I3, et. 3, ap.30, jud. Botoşani;
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Apartamentul 6 din Complexul de apartamente„Amicii” Dorohoi, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social Apartamentul 6 din Complexul de apartamente„Amicii” Dorohoi funcţionează cu respectarea cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 2.Standardul minim de calitate aplicabil:Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
3.Serviciul social Apartamentul 6 din Complexul de apartamente„Amicii” Dorohoi a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „Amicii” prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani.
4. Serviciul social Complexul de Apartamente „Amicii” Dorohoi a fost înfiinţat începând cu data de 29.07.2013, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani, ca urmare a reorganizării Complexurilor de apartamente “Floare de Colţ” şi “Casa Mea” Dorohoi şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani. Este format din 10 apartamente sociale cu o capacitate totală de 60 beneficiari (10 apartamente x 6 beneficiari/apartament) și personalul comun celor 10 servicii sociale (apartamente sociale) menționat la art. 9-11 din prezentul regulament, respectiv șef centru, personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personalul de specialitate şi auxiliar și personalul administrativ, întreţinere-reparaţii.

ROF – Apartamentul 6 din Complexul de Apartamente „Amicii” Dorohoi

Apartamentul 7  din Complexul de apartamente „Amicii” Dorohoi

ARTICOLUL 1
Definiţie
1.Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Apartamentul 7 din Complexul de apartamente „Amicii” Dorohoi, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Apartamentul 7 din Complexul de apartamente„Amicii” Dorohoi,cod serviciu social 8790 CR-C-I,este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul: mun. Dorohoi, Strada Calea Plevnei nr. 14, bl.I 3, et. 4, ap. 33, jud. Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Apartamentul 7 din Complexul de apartamente„Amicii” Dorohoi, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social Apartamentul 7 din Complexul de apartamente„Amicii” Dorohoi funcţionează cu respectarea cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 2.Standardul minim de calitate aplicabil:Ordinul nr. 25/20192019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
3.Serviciul social Apartamentul 7 din Complexul de apartamente„Amicii” Dorohoi a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „Amicii”prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani.
4. Serviciul social Complexul de Apartamente „Amicii” Dorohoi a fost înfiinţat începând cu data de 29.07.2013, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani, ca urmare a reorganizării Complexurilor de apartamente “Floare de Colţ” şi “Casa Mea” Dorohoi şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani. Este format din 10 apartamente sociale cu o capacitate totală de 60 beneficiari (10 apartamente x 6 beneficiari/apartament) și personalul comun celor 10 servicii sociale (apartamente sociale) menționat la art. 9-11 din prezentul regulament, respectiv șef centru, personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personalul de specialitate şi auxiliar și personalul administrativ, întreţinere-reparaţii.

ROF – Apartamentul 7 din Complexul de Apartamente „Amicii” Dorohoi

Apartamentul 8  din Complexul de apartamente „Amicii” Dorohoi

ARTICOLUL 1
Definiţie
1.Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Apartamentul 8 din Complexul de apartamente „Amicii” Dorohoi, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Apartamentul 8 din Complexul de apartamente„Amicii” Dorohoi, cod serviciu social 8790 CR-C-I,este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul: mun. Dorohoi, Aleea Dumbrava, nr. 1, bl. F 19, et. 2, ap.6, jud. Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Apartamentul 8 din Complexul de apartamente ”Amicii” Dorohoi, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consilierepshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social Apartamentul 8 din Complexul de apartamente„Amicii” Dorohoi funcţionează cu respectarea cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
2.Standardul minim de calitate aplicabil:Ordinul nr. 25/20192019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
3.Serviciul social Apartamentul 8 din Complexul de apartamente „Amicii” Dorohoi a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „Amicii” prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani.
4. Serviciul social Complexul de Apartamente „Amicii” Dorohoi a fost înfiinţat începând cu data de 29.07.2013, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani, ca urmare a reorganizării Complexurilor de apartamente “Floare de Colţ” şi “Casa Mea” Dorohoi şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.Este format din 10 apartamente sociale cu o capacitate totală de 60 beneficiari (10 apartamente x 6 beneficiari/apartament) și personalul comun celor 10 servicii sociale (apartamente sociale) menționat la art. 9-11 din prezentul regulament, respectiv șef centru, personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personalul de specialitate şi auxiliar și personalul administrativ, întreţinere-reparaţii.

ROF – Apartamentul 8 din Complexul de Apartamente „Amicii” Dorohoi

Apartamentul 9 din Complexulde apartamente „Amicii” Dorohoi

ARTICOLUL 1
Definiţie
1.Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Apartamentul 9 din Complexul de apartamente „Amicii” Dorohoi, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Apartamentul 9 din Complexul de apartamente„Amicii” Dorohoi, cod serviciu social 8790 CR-C-I,este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484şi funcţionează în sediul: mun. Dorohoi – Aleea Dumbrava,nr.9, bl.F23, et.3, ap.8, jud. Botoșani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Apartamentul 9 din Complexul de apartamente„Amicii” Dorohoi, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consilierepshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social Apartamentul 9 din Complexul de apartamente„Amicii” Dorohoi funcţionează cu respectarea cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 2.Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/20192019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
3.Serviciul social Apartamentul 9 din Complexul de apartamente„Amicii” Dorohoi a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „Amicii” prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani.
4.Serviciul social Complexul de Apartamente „Amicii” Dorohoi a fost înfiinţat începând cu data de 29.07.2013, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani,ca urmare a reorganizării Complexurilor de apartamente “Floare de Colţ” şi “Casa Mea” Dorohoi şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.Este format din 10 apartamente sociale cu o capacitate totală de 60 beneficiari (10 apartamente x 6 beneficiari/apartament) și personalul comun celor 10 servicii sociale (apartamente sociale) menționat la art. 9-11 din prezentul regulament, respectiv șef centru, personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personalul de specialitate și personalul administrativ, întreţinere-reparaţii.

ROF – Apartamentul 9 din Complexul de Apartamente „Amicii” Dorohoi

Apartamentul 10„ din Complexul de apartamente „Amicii ”Dorohoi

ARTICOLUL 1
Definiţie
1.Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Apartamentul 10 din Complexul de apartamente „Amicii” Dorohoi, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite, etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Apartamentul 10 din Complexul de apartamente „Amicii” Dorohoi, cod serviciu social 8790 CR-C-I,este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul: mun. Dorohoi, Aleea Dumbrava, nr. 17, bl. F 27, et. 3, ap. 8, jud. Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Apartamentul 10 din Complexul de apartamente „Amicii” Dorohoi, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social Apartamentul 10 din Complexul de apartamente „Amicii” Dorohoi funcţionează cu respectarea cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
2.Standardul minim de calitate aplicabil:Ordinul nr. 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
3.Serviciul social Apartamentul 10 din Complexul de apartamente„Amicii” Dorohoi a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „Amicii” prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani.
4. Serviciul social Complexul de Apartamente „Amicii” Dorohoi a fost înfiinţat începând cu data de 29.07.2013, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani, ca urmare a reorganizării Complexurilor de apartamente “Floare de Colţ” şi “Casa Mea” Dorohoi şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.Este format din 10 apartamente sociale cu o capacitate totală de 60 beneficiari (10 apartamente x 6 beneficiari/apartament) și personalul comun celor 10 servicii sociale (apartamente sociale) menționat la art. 9-11 din prezentul regulament, respectiv șef centru, personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personalul de specialitate şi auxiliar și personalul administrativ, întreţinere-reparaţii

ROF – Apartamentul 10 din Complexul de Apartamente „Amicii” Dorohoi


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4348