Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi

PERSOANA DE CONTACT: Daniela Ionescu
ADRESA – NR. TELEFON: Dorohoi, str. Postei 21, bl. G4, ap. 2 – 0231.610.149

Apartamentul 1 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi

ARTICOLUL 1
Definiţie
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social cu cazare Apartamentul 1 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi , în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Apartamentul 1 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi , cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul: municipiul Dorohoi, str. Dumbrava Roşie nr. 2, bl. G14, et. 1, ap. 14, jud. Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Apartamentul 1 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social Apartamentul 1 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
2. Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/ 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
3. Serviciul social Apartamentul 1 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „ Casa Mea” Dorohoi, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.59 din 27.04.2017.
4.Serviciul social Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2009, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 4/2009, ca urmare a reorganizării “Complexului de apartamente Dorohoi” şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

ROF – Apartamentul 1 din Complexul de Apartamente „Casa Mea” Dorohoi

Apartamentul 2 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi

ARTICOLUL 1
Definiție
1. Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social cu cazare Apartamentul 2 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi, în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite, etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații serviciului social și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Apartamentul 2 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 și funcționează în sediul: municipiul Dorohoi, Aleea Dumbrava nr. 1, bl. F19, etaj III, ap. 8.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Apartamentul 2 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi, serviciu de tip rezidențial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinții săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educație și pregătire, consiliere psihosocială și suport emoțional, socializare și activități culturale), activități în scopul dezvoltării abilităților de viață independentă, în vederea reintegrării familiale și integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare
1. Serviciul social Apartamentul 2 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi , funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind Protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
2. Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/ 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială.
3. Serviciul social Apartamentul 2 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi a fost înființat în urma reorganizării Complexului de apartamente „ Casa Mea” Dorohoi, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr.59 din 27.04.2017
4. Serviciul social Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi a fost înființat începând cu data de 01.01.2009, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 4/2009, ca urmare a reorganizării
Complexului de apartamente Dorohoi și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani.

ROF – Apartamentul 2 din Complexul de Apartamente „Casa Mea” Dorohoi

Apartamentul 3 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi

ARTICOLUL 1
Definiţie
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social cu cazare„ Apartamentul 3 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Apartamentul 3 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul: municipiul Dorohoi, Aleea Dumbrava nr. 3, bl. F20, etaj I, ap.4, jud. Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Apartamentul 3 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere psihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social Apartamentul 3 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
2. Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/ 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
3. Serviciul social Apartamentul 3 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „ Casa Mea” Dorohoi, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.59 din 27.04.2017
4. Serviciul social Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2009, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 4/2009,ca urmare a reorganizării “Complexului de apartamente Dorohoi” şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

ROF – Apartamentul 3 din Complexul de Apartamente „Casa Mea” Dorohoi

Apartamentul 4  din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi

ARTICOLUL 1
Definiţie
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social cu cazare Apartamentul 4 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Apartamentul 4 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul: municipiul Dorohoi, Aleea Dumbrava nr. 11, bl. F24, etaj I, ap. 4, jud. Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Apartamentul 4 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere psihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social Apartamentul 4 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului generalde organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
2. Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/ 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
3. Serviciul social Apartamentul 4 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi, a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „ Casa Mea” Dorohoi, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.59 din 27.04.2017
4. Serviciul social Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2009, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 4/2009,ca urmare a reorganizării “Complexului de apartamente Dorohoi” şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

ROF – Apartamentul 4 din Complexul de Apartamente „Casa Mea” Dorohoi

Apartamentul 5 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi

ARTICOLUL 1
Definiţie
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social cu cazare Apartamentul 5 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Apartamentul 5 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul: municipiul Dorohoi, Aleea Dumbrava nr. 15, bl. F26, etaj III, ap. 8, jud. Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Apartamentul 5 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social Apartamentul 5 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului generalde organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/20112011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 2. Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/ 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
3. Serviciul social Apartamentul 5 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „ Casa Mea” Dorohoi, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.59 din 27.04.2017.
4. Serviciul social Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2009, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 4/2009,ca urmare a reorganizării “Complexului de apartamente Dorohoi” şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

ROF – Apartamentul 5 din Complexul de Apartamente „Casa Mea” Dorohoi

Apartamentul 6 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi

ARTICOLUL 1
Definiţie
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social cu cazare Apartamentul 6 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Apartamentul 6 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul: municipiul Dorohoi, str. Duzilor nr. 4, bl. L 1, etaj II, ap. 9, jud. Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Apartamentul 6 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social Apartamentul 6 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului generalde organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/20112011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
2. Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/ 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
3. Serviciul social Apartamentul 6 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „ Casa Mea” Dorohoi, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.59 din 27.04.2017.
4. Serviciul social Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2009, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 4/2009,ca urmare a reorganizării “Complexului de apartamente Dorohoi” şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

ROF – Apartamentul 6 din Complexul de Apartamente „Casa Mea” Dorohoi

Apartamentul 7 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi

ARTICOLUL 1
Definiţie
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social cu cazare Apartamentul 7 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Apartamentul 7 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul: municipiul Dorohoi, str. Duzilor nr. 13, bl. B1, etaj II, ap.5, jud. Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Apartamentul 7 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social Apartamentul 7 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului generalde organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/20112011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 2. Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/ 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
3. Serviciul social Apartamentul 7 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „ Casa Mea” Dorohoi, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.59 din 27.04.2017.
4. Serviciul social Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2009, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 4/2009,ca urmare a reorganizării “Complexului de apartamente Dorohoi” şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

ROF – Apartamentul 7 din Complexul de Apartamente „Casa Mea” Dorohoi

Apartamentul 8 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi

ARTICOLUL 1
Definiţie
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social cu cazare Apartamentul 8 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Apartamentul 8 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul: municipiul Dorohoi, str. Duzilor nr. 13, bl. B2, etaj II, ap. 15, jud. Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Apartamentul 8 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social Apartamentul 8 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului generalde organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/20112011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. 2. Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 25/ 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
3. Serviciul social Apartamentul 8 din Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de apartamente „ Casa Mea” Dorohoi, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.59 din 27.04.2017.
4. Serviciul social Complexul de apartamente „Casa Mea” Dorohoi a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2009, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 4/2009, ca urmare a reorganizării “Complexului de apartamente Dorohoi” şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

Apartamentul 8 din Complexul de Apartamente „Casa Mea” Dorohoi


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4348