Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Complexul de servicii comunitare pentru copilul și adultul cu dizabilităţi „Sf. Spiridon” Botoșani

PERSOANA DE CONTACT: Marius Pohoata
ADRESA – NR. TELEFON: Botoșani, str. I. Pillat 28 – 0231.516.010

Centrul de recuperare „SERA”

ARTICOLUL 1
Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de Recuperare SERA, în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Centrul de Recuperare SERA, cod serviciu social 8891 CZ-C-III, este administrat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.00048 și funcționează în sediul situat în mun. Botoșani, str. Ion Pillat nr. 28, parter, jud. Botoșani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Centrul de Recuperare SERA este asigurarea accesului copiilor cu dizabilități la educaţie, recuperare şi reabilitare, activităţi de recreere şi socializare, activităţi de specialitate în scopul dobândirii de deprinderi de viaţă independentă, în vederea depășirii situațiilor de dificultate, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, reintegrării familiale şi socio-profesionale, a recuperării complexe, în limitele potențialului restant al fiecărui copil asistat, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții fiecărui beneficiar.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Centrul de Recuperare SERA funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 27/2019 privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de zi pentru copiii în familie și/sau copiii separați sau în risc de separare de părinți.
(3) Serviciul social Centrul de Recuperare SERA a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 82/29.07.2013 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, ca structură a Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul și Adultul cu Dizabilități ”Sfântul Spiridon Botoșani”.

ROF – Centrul de Recuperare SERA

Centrul de asistenta specializata pentru copilul cu TSA

ARTICOLUL 1
Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de Asistenţă Specializată pentru Copilul cu TSA, în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Centrul de Asistenţă Specializată pentru Copilul cu TSA, cod serviciu social 8891 CZ-C-III, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.00048 şi funcţionează în sediul situat în mun. Botoşani, str. Ion Pillat nr. 28, parter, jud. Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Centrul de Asistenţă Specializată pentru Copilul cu TSA este asigurarea accesului copiilor cu tulburări din spectrul autist la educaţie, recuperare şi reabilitare, activităţi de recreere şi socializare, activităţi de specialitate în scopul dobândirii de deprinderi de viaţă independentă, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii rsicului de excluziune socială, reintegrării familiale şi socio-profesionale, a recuperării complexe, în limitele potenţialului restant al fiecărui copil asistat, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii fiecărui beneficiar.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Centrul de Asistenţă Specializată pentru Copilul cu TSA funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală asociate, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 27/2019 privind standardele minime de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre de zi pentru copiii în familie și/sau copiii separați sau în risc de separare de părinți.
(3) Serviciul social Centrul de Asistenţă Specializată pentru Copilul cu TSA a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 82/29.07.2013 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, ca structură a Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul și Adultul cu Dizabilităţi ”Sfântul Spiridon” Botoșani.

ROF – Centrul de Asistență Specializată pentru Copilul cu TSA

Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu

ADRESA – NR. TELEFON: Botoșani – str. Puskin nr. 2 – 0745.544.883

ARTICOLUL 1
Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu, în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu, cod serviciu social 8899 CZ-D-II, este administrat de furnizorul Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484 și funcționează în sediul situat în mun. Botoșani, str. Puskin nr. 2, corp C2, jud. Botoșani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu este asigurarea acesului la servicii de calitate de recuperare neuromotorie persoanelor adulte cu dizabilități, din familie și din centrele rezidențiale, spre a răspunde nevoilor individuale, identificate prin evaluare, în vederea menținerii/dezvoltării potențialului personal, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială prin promovării incluziunii și creșterea calității vieții, a depășirii situațiilor de dificultate și prevenirii fenomenelor care pot duce la instituționalizare, precum și pentru reducerea numărului de persoane adulte cu handicap beneficiare ale protecției de tip rezidențial.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități – Anexa 6: Standarde minime de calitate pentru servicii sociale organizate ca Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane adulte cu dizabilități.
(3) Serviciul social „Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu” a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 118/30.11.2006 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, ca structură a Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul și Adultul cu Dizabilități, ”Sfântul Spiridon” Botoșani.
(4) Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu asigură beneficiarilor servicii de recuperare medicală.

ROF – Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de Tip Ambulatoriu


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4348