Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Complexul de servicii pentru copilul aflat în dificultate „Speranța” Pomârla

PERSOANA DE CONTACT: Lorin Crihan
ADRESA – NR. TELEFON: Pomârla – 0231.622.811, 0740.063.325

Casa tip familial „Primăvara Speranței” Pomârla

ARTICOLUL 1
Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Casa de tip familial „Primăvara Speranței” Pomârla, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Casa de tip familial „Primăvara Speranţei” Pomârla, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484 şi funcţionează în sat Pomârla, comuna Pomârla, jud. Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Casa de tip familial „Primăvara Speranței” Pomârla din cadrul Complexului de servicii pentru copilul aflat în dificultate „Speranța” Pomârla, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înființare, organizare şi funcționare
(1) Serviciul social Casa de tip familial „Primăvara Speranţei” Pomârla funcţionează cu respectarea cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. (2) Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
(3) Serviciul social Casa de tip familial „Primăvara Speranţei” Pomârla a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2005, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.68 din 23.12.2004, ca urmare a reorganizării Direcției Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului Botoșani și a serviciilor sociale existente la data de 31.12.2004, în baza dispozitiilor H.G. nr.1434/2004 privind atribuțiile si regulamentul-cadru de organizare si funcționare a direcțiilor generale de asistență socială si protecția copilului.

ROF – Casa de tip familial „Primăvara Speranței” Pomârla

Casa tip familial „Fluturele Speranței” Pomârla

ARTICOLUL 1
Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Casa de tip familial Fluturele Speranţei” Pomârla, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Casa de tip familial „Fluturele Speranţei” Pomârla din cadrul Complexului de servicii pentru copilul aflat în dificultate „Speranța” Pomârla, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484 şi funcţionează în sat Pomârla, comuna Pomârla, jud. Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Casa de tip familial „Fluturele Speranţei” Pomârla, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere psihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Casa de tip familial „Fluturele Speranţei” Pomârla funcţionează cu respectarea cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr.292/2011, a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standardul minim de calitate aplicabil: 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
(3) Serviciul social Casa de tip familial „Fluturele Speranţei” Pomârla a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2005, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.68 din 23.12.2004, ca urmare a reorganizării Direcției Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului Botoșani şi a serviciilor sociale existente la data de 31.12.2004, în baza dispozițiilor H.G. nr.1434/2004 privind atribuţiile şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

ROF – Casa de tip familial „Fluturele Speranței” Pomârla

Casa tip familial „Julia si Lorena”Pomârla

ARTICOLUL 1
Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Casa de tip familial „Julia şi Lorena” Pomârla, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Casa de tip familial „Julia şi Lorena” Pomârla din cadrul Complexului de servicii pentru copilul aflat în dificultate „Speranța” Pomârla, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcționează în sat Pomârla, comuna Pomârla, jud. Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Casa de tip familial „Julia şi Lorena” Pomârla, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio- profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Casa de tip familial „Julia şi Lorena” Pomârla funcţionează cu respectarea cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. (2) Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
(3) Serviciul social Casa de tip familial „Julia şi Lorena” Pomârla a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2005, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.68 din 23.12.2004, ca urmare a reorganizarii Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Botosani si a serviciilor sociale existente la data de 31.12.2004, in baza dispozitiilor H.G. nr.1434/2004 privind atributiile si regulamentul- cadru de organizare si functionare a direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului.

ROF – Casa de tip familial „Julia și Lorena” Pomârla

Casa tip familial „Portile Sperantei” Pomârla

ARTICOLUL 1
Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Casa de tip familial „Porțile Speranţei” Pomârla, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciului social şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Casa de tip familial „Porțile Speranţei” Pomârla din cadrul Complexului de servicii pentru copilul aflat în dificultate „Speranța” Pomârla, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484 şi funcţionează în sat Pomârla, comuna Pomârla, jud. Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Casa de tip familial „Porțile Speranţei” Pomârla, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere psihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Casa de tip familial „Porțile Speranţei” Pomârla funcţionează cu respectarea cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr.292/2011, a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standardul minim de calitate aplicabil: 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
(3) Serviciul social Casa de tip familial „Porțile Speranţei” Pomârla a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2005, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.68 din 23.12.2004, ca urmare a reorganizării Direcției Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului Botoșani şi a serviciilor sociale existente la data de 31.12.2004, în baza dispozițiilor H.G. nr.1434/2004 privind atribuţiile şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.

ROF – Casa de tip familial „Porțile Speranței” Pomârla

Centrul de plasament „Dumbrava Minunata” Pomârla

ARTICOLUL 1
Definiţie
(1) Regulament de Organizare şi Funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de plasament „Dumbrava Minunată” Pomârla, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea Serviciului Social
Serviciului social Centrul de plasament „Dumbrava Minunată” Pomârla din cadrul Complexului de servicii pentru copilul aflat în dificultate „Speranța” Pomârla, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484 şi funcţionează în sediul din localitatea Pomârla, jud. Botosani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Centrul de plasament „Dumbrava Minunată” Pomârla este de a oferi copiilor/tinerilor, cu vârste cuprinse între 3- 18, respectiv 26 de ani (dacă urmează o formă de învăţământ), găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire/consiliere de specialitate, socializare), activităţi în scopul dobândirii deprinderilor de viaţă independentă în vederea reintegrării/integrării familiale şi socio-profesionale, pentru care a fost stabilită o măsură de protecţie specială deoarece se aflau în una din situaţiile prevăzute de Legea nr.272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: părinţi decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi când nu a fost instituită tutela, copii care, în vederea protejării intereselor lor, nu au putut fi lăsaţi în grija părinţilor din motive neimputabile acestora, copii care au fost abuzaţi sau neglijaţi, găsiţi sau abandonaţi în unităţi sanitare.
Tânărul(a) care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de măsură de protecţie, dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioada de până la 2 ani, de protecţie specială, în scopul integrării sale sociale.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de infiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social „Centrul de plasament “Dumbrava Minunata” Pomârla” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările ulterioare, Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului. (2) Standard minim de calitate aplicabil: 25/2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidenţial destinate copiilor din sistemul de protecţie specială.
(3) Serviciul social Centrul de plasament “Dumbrava Minunata” Pomârla a fost înfiinţat începând cu data de 1.01.2005, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.68 din 23.12.2004, ca urmare a reorganizarii Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Botosani şi a serviciilor sociale existente la data de 31.12.2004, in baza dispozitiilor H.G. nr.1434/2004 privind atributiile si regulamentul-cadru de organizare si functionare a directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului. La înfiinţare serviciul iniţial avea denumirea “Centrul de plasament” şi funcţiona ca structură în cadrul “Complexului de servicii pentru copilul în dificultate “Speranţa” Pomârla”, din cadrul DGASPC Botoşani. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr.82/29.07.2013, denumirea “Centrul de plasament” s-a modificat în “Centrul de Plasament “Dumbrava Minunată” Pomârla”, serviciul social funcţionând ca structură de sine stătătoare în organigrama DGASPC Botoşani.

ROF – Centrul de Plasament „Dumbrava minunată” Pomârla


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4348