Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Căminul pentru persoane vârstnice Truşeşti

PERSOANA DE CONTACT: Baltariu Liliana
ADRESA – NR. TELEFON: com. Trușești, Strada 1, nr. 36, tel.0231- 570108

ARTICOLUL 1
Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Căminului pentru persoane vârstnice Trușești care a fost editat în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii căminului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Căminul pentru persoane vârstnice Trușești, cod serviciu social 8730 CR-V-I, este administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul situat în localitatea Trușești, comuna Trușești, judeţul Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
(1) Scopul serviciului social Căminul pentru persoane vârstnice Trușești, serviciu de tip rezidential pentru persoane vârstnice este de a asigura pe o perioadă nedeterminată, servicii personalizate, adaptate nevoilor identificate (menținerea, refacerea și dezvoltarea capacităților individuale ale persoanei vârstnice, depășirea situațiilor de dificultate, prezervarea autonomiei și protecției persoanei, prevenirea marginalizării și excluziunii sociale și promovarea incluziunii sociale).
(2) Beneficiarii Căminului pentru persoane vârstnice Trușești sunt persoane care se regăsesc în una dintre următoarele situații:
– necesită îngrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu;
– nu au familie sau nu se află în întreținerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit
dispozițiilor legale în vigoare;
– nu au locuință și nici posibilitatea de a-și asigura condițiile de locuit pe baza resurselor proprii;
– sunt lipsite de susținători legali sau aceștia nu pot să își îndeplinească obligațiile datorită stării de
sănătate sau situației economice și a sarcinilor familiale;
– se află în imposibilitatea de a-și asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice;
– se află în alte situaţii de urgenţă sau de necesitate.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social Căminul pentru persoane vârstnice Trușești funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare; Legea nr. 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice cu modificările şi completările ulterioare; Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice (Anexa 1); H.G. nr. 867/2015 privind aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentului-cadru de organizare ți funcționare a serviciilor sociale.
(2) Serviciul social Căminul pentru persoane vârstnice Trușești a fost înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local Trușești nr. 39/08.04.2011;
(3) Începând cu data de 01.01.2019, serviciul social Căminul pentru persoane vârstnice Trușești a fost preluat de către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, conform Hotărârii nr. 161/26.10.2018, emisă de către Consiliul Județean Botoșani.

ROF – Căminul pentru persoane vârstnice Trușești


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4348