Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Căminul pentru persoane vârstnice Truşeşti

PERSOANA DE CONTACT: Rusu Elena Cristina
ADRESA – NR. TELEFON: com. Trușești, Strada 1, nr. 36, tel.0231- 570108

ARTICOLUL 1
Definiţie
(1) Regulamentul de organizare şi funcționare este un document propriu a serviciului social cu cazare „Căminul pentru persoane vârstnice Truşeşti” care a fost editat in vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.
(2) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atat pentru persoanele beneficiare, cat şi pentru angajaţii căminului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
„Căminul pentru persoane vârstnice Trușești”, cod serviciu social 8730 CR-V-I, este administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistentă Socială şi Protecția Copilului Botoșani, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000484 şi funcționează in sediul situat in localitatea Trușești, comuna Trușești, județul Botoșani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
(1) Scopul serviciului social „Căminul pentru persoane vârstnice Truşeşti”, serviciu de tip rezidenţial pentru persoane vârstnice este de a asigura pe o perioadă nedeterminată, servicii personalizate, adaptate nevoilor identificate (menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităților
individuale ale persoanei vârstnice, depăşirea situaţiilor de dificultate, prezervarea autonomiei şi protecţiei persoanei, prevenirea marginalizării şi excluziunii sociale şi promovarea incluziunii sociale).
(2) Beneficiarii „Căminul pentru persoane vârstnice Truşeşti” sunt persoane care se regăsesc în una dintre următoarele situații:
– necesită ingrijire medicală permanentă deosebită, care nu poate fi asigurată la domiciliu;
– nu se pot gospodări singure;
– sunt lipsite de susţinători legali sau aceştia nu pot să işi indeplinească obligaţiile .datorită, ştării de sănătate sau situaţiei economice şi a sarcinilor familiale;
-nu au locuinţă şi nu realizează venituri proprii;

Citește – Căminul pentru persoane vârstnice Trușești