Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dersca

PERSOANA DE CONTACT: Molie Daniela
ADRESA – NR. TELEFON: com. Stăuceni, str. 191 nr.11 – tel.0231-512928

ARTICOLUL 1
Definiție
1. Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dersca care a fost editat în vederea asigurării funcționării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât și pentru angajații centrului și, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanții legali/convenționali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dersca, cod serviciu social 8790 CR-D-II, este administrat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 și funcționează cu sediul în localitatea Dersca, str. Fabricii nr. 216, județul Botoșani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dersca, serviciu de tip rezidențial pentru persoane adulte cu dizabilități cărora nu li s-au putut asigura protecția și îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate, este de a asigura pe o perioadă nedeterminată, servicii personalizate, adaptate nevoilor individuale și familiale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, recuperare/reabilitare funcțională, consiliere psihosocială și suport emoțional, socializare și activități culturale, integrare/reintegrare socială) pentru dezvoltarea abilităților de viață independentă și depășirea situațiilor de dificultate, în vederea reintegrării familiale, prevenirii și combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale și creșterii calității vieții.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare
1. Serviciul social Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dersca funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare; Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
2. Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități – Anexa 1 Standarde specifice minime obligatorii de calitate pentru serviciile sociale cu cazare de tip Centru de abilitare și reabilitare pentru persoane adulte cu dizabilități, Centru pentru viață independentă pentru persoane adulte cu dizabilități, Centru de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități.
3. Serviciul social Centrul de Recuperare și Reabilitare Dersca a fost înființat începând cu data de 01.01.2005, prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 68 din 23.12.2004, ca urmare a reorganizării Direcției Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului Botoșani și a serviciilor sociale existente la data de 31.12.2004, în baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr.1434/2004 privind atribuțiile și Regulamentul – cadru de organizare și funcționare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului și funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Botoșani.
4. Începând cu data de 31.10.2019, în urma reorganizării serviciul social Centrul de Recuperare și Reabilitare Dersca se înființează Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Dersca prin Hotărârea Consiliului Județean Botoșani nr. 171 din 31.10.2019 și funcționează în cadrul Direcției Generale de asistenta Socială și Protecția Copilului Botoșani.

ROF – Centrul de Îngrijire și Asistență petru Persoane Adulte cu Dizabilități Dersca


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4348