Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Centrul de ingrijire si asistenta „Sf. Ioan” Bucecea

PERSOANA DE CONTACT: Roxana Mihai
ADRESA – NR. TELEFON: Bucecea – 0231.550.636

Identificarea serviciului social
Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. Ioan” Bucecea”, cod serviciu social 8790 CR-D-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul din loc. Bucecea, jud. Botoşani.

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. Ioan” Bucecea” este de a asigura pe o perioadă nedeterminată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecărui beneficiar (găzduire, îngrijire personală, îngrijire medicală, recuperare prin activităţi de ergoterapie, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi desfăşurate în vederea asigurării condiţiilor unei vieţi individuale şi sociale normale şi a unui climat familial.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. Ioan” Bucecea” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare; Legea nr.448/2006,  privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate Ordinul nr. 67/2015 privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilitaţi.
(3) Serviciul social „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă „Sf. Ioan” Bucecea” a fost înfiinţat, începând cu data de 29.06.2012, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 65/29.06.2012 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

Anexa 50 Sf. Ioan Bucecea