Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Centrul de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane

PERSOANĂ DE CONTACT : Coșovanu Daniela

Centrul de asistență şi protecție a victimelor traficului de persoane

Centrul de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:

(1) Serviciile de protecţie şi asistenţă sunt oferite victimelor traficului de persoane, în centre de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane, înfiinţate în baza Legii nr.678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În conformitate cu Hotărârea nr.1238/2007 privind aprobarea Standardelor naționale specifice pentru serviciile specializate de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane, „Centrul de asistență și protecție a victimelor traficului de persoane” are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale:

a) victimele traficului de persoane pot fi cazate, la cerere, temporar, în centre de asistenţă şi protecţie a victimelor traficului de persoane;

b) durata cazării în centre, respectiv în locuinţele protejate, este stabilită prin hotărâre a consiliului judeţean, pentru cel mult 90 de zile. Durata cazării în centre sau în locuinţele protejate poate fi prelungită, prin hotărâre a consiliului judeţean, la solicitarea organelor judiciare, cu cel mult 6 luni sau, după caz, până la finalizarea procesului penal;

c) centrele sunt amenajate şi dotate astfel încât să ofere condiţii civilizate de cazare şi igienă personală, hrană, asistenţă psihologică şi medicală;

d) evaluarea iniţială a victimei traficului de persoane se realizează de către personalul centrului, în momentul primirii în centru. Persoana care a evaluat iniţial situaţia victimei traficului de persoane propune plasamentul în cadrul centrului;

e) centrul acordă victimelor traficului de persoane dreptul la intimitate, spaţiu personal şi confidenţialitate într-un mod cât mai apropiat de mediul familial;

f) personalul centrului are obligaţia de păstrare a confidenţialităţii în ceea ce priveşte locaţia centrului. Personalul centrului şi persoanele victime ale traficului de persoane asistate semnează un contract de confidenţialitate;

g) centrul care are în asistenţă o victimă a traficului de persoane colaborează cu structura de poliţie specializată în combaterea traficului de persoane în vederea stabilirii riscului pe care îl implică fiecare caz în parte;

h) înainte ca victima traficului de persoane să părăsească centrul, se stabilesc termenii şi modul de realizare a monitorizării postintervenţie. Managerul responsabil de caz realizează un plan de monitorizare pe o perioadă minimă de 6 luni;

i) începerea acordării consilierii are loc într-un interval de maximum 72 de ore de la luarea în asistenţă a cazului, ţinându-se cont de gravitatea stării persoanei şi de gradul de acomodare al persoanei la noul mediu;

j) Centrul asigură victimelor traficului de persoane o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, ţinând cont de vârsta, nevoile acestora, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

k) centrul asigură victimelor traficului de persoane asistate necesarul de îmbrăcăminte, încălţăminte, alte echipamente necesare şi rechizite, ţinându-se cont de vârsta, nevoile şi individualitatea fiecăreia, în conformitate cu legislaţia învigoare;

l) centrul asigură victimelor asistate spaţii igienico-sanitare suficiente, amenajate şi dotate cu echipamentul corespunzător numărului şi nevoilor acestora, precum şi ale personalului;

m) personalul este selectat cu atenţie şi responsabilitate prin intermediul unui proces de recrutare şi angajare, care se desfăşoară în acord cu legislaţia în vigoare şi răspunde nevoilor victimelor traficului de persoane şi misiunii centrului;

n) numărul şi structura personalului şi echipei centrului trebuie stabilite în funcţie de misiunea pe care o are centrul, de obiectivele stabilite şi de îndeplinirea acestora în condiţii optime;

o) coordonatorul centrului trebuie să aibă studii superioare şi experienţă de cel puţin 2 ani în domeniul asistenţei şi protecţiei persoanelor;

p) salariații din cadrul centrului cunosc și respectă prevederile legale și instituționale în domeniile: securitate și sănătate în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și managementul calității.

Sari la conținut
Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4350