Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Stăuceni

PERSOANA DE CONTACT: Andrei Oana
ADRESA – NR. TELEFON: Stăuceni

ARTICOLUL 1
Definiţie
1. Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Stăuceni care a fost editat în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.
2. Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.
ARTICOLUL 2
Identificarea serviciului social
Serviciul social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Stăuceni, cod serviciu social 8790 CR-D-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul situat în str. 11, nr. 191, localitatea Victoria, comuna Stăuceni, judeţul Botoşani.
ARTICOLUL 3
Scopul serviciului social
Scopul serviciului social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Stăuceni, serviciu de tip rezidential pentru persoane adulte cu dizabilităţi cărora nu li s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate, este de a asigura pe o perioadă nedeterminată, servicii personalizate, adaptate nevoilor individuale şi familiale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, recuperare/reabilitare funcţională, consiliere psihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale, integrare/reintegrare socială) pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă şi depăşirea situaţiilor de dificultate, în vederea reintegrării familiale, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.
ARTICOLUL 4
Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
1. Serviciul social Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Stăuceni funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare; Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
2. Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 82/2019 privind aprobarea Standardelor specifice minime de calitate obligatorii pentru serviciile sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi – Anexa 1 Standarde specifice minime obligatorii de calitate pentru serviciile sociale cu cazare de tip Centru de abilitare şi reablitare pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru pentru viaţă independentă pentru persoane adulte cu dizabilităţi, Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu dizabilităţi.
3. Serviciul social Centrul Rezidenţial pentru Persoane Adulte cu Handicap din localităţile Ionăşeni şi Botoşani a fost înfiinţat începând cu data de 29.07.2013, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 82 din 29.07.2013 şi funcţionează în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 59 din 30.04.2014, denumirea iniţială ”Centrul Rezidenţial pentru Persoane cu Handicap din localităţile Ionăşeni şi Botoşani” s-a modificat în „Centrul Rezidenţial pentru Persoane Adulte cu Handicap din localităţile Ionăşeni şi Botoşani”.
4. Începând cu data de 31.10.2019, în urma reorganizării serviciul social „Centrul Rezidenţial pentru Persoane Adulte cu Handicap din localităţile Ionăşeni şi Botoşani”, se înfiinţează „Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Stăuceni” prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 170 din 31.10.2019.

ROF – Centrul de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Stăuceni


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4348