Compartimentul de evaluare si prevenire a delincventei juvenile

Comportimentul de evaluare si prevenire a delicventei juvenile
  Compartimentul de evaluare şi prevenire a delincvenţei juvenile are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: a) primeşte sesizări şi se autosesizează cu privire la copilul care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal, în colaborare cu poliţia, parchetul, alte structuri şi servicii cu atribuţii conexe/complementare de la nivelul judeţului; b) evaluează situaţia copilului care săvârşeşte fapte penale şi nu răspunde penal, condiţiile şi circumstanţele producerii faptei, factorii determinanţi şi complementari care au influenţat comportamentul infracţional, riscul de reeditare a conduitei delincvente, cât şi potenţialului de reabilitare a fiecărui copil în parte, în vederea stabilirii tipului de intervenţie; c) asigură şi urmăreşte aplicarea măsurilor de prevenire şi combatere a comportamentului delincvent juvenil, popularizând în rândul beneficiarilor consecinţele penale ale activităţilor infracţionale desfăşurate de aceştia; d) evaluează condiţiile morale şi materiale oferite…
Read More