Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Compartimentul pentru prepararea si distribuirea hranei

 

Compartimentul pentru prepararea și distribuirea hranei are următoarele atribuții:
a) prepară și distribuie hrana necesară  pentru beneficiarii centrelor de pe raza municipiului Botosani;
b) organizează, planifică și asigură mijloacele  de transport privind deplasările specialiștilor  în județ pentru rezolvarea problemelor de ordin social;
c) transportă  beneficiarii la/de la centre la unitățile spitalicești  din Botoșani/alte localități în vederea efectuării intervențiilor medicale de specialitate;
d) realizează activitatea de verificare a foilor de parcurs și de încadrare în cotele și normele de carburanți aprobați;
e) informează lunar conducerea Direcției generale cu privire la totalitatea distanțelor parcurse și consumul de combustibil realizat de autoturismele din parcul auto;
f) urmărește starea tehnică a autoturismelor din dotarea parcului auto și răspunde de efectuarea lucrărilor de revizie și reparații planificate și orice alte obligații stabilite de lege în sarcina deținătorilor de autovehicule;
g) obține autorizațiile sanitare și sanitar-veterinare pentru blocul alimentar și mijloacelor de transport folosite la distribuirea hranei în centre;
h) organizează și urmărește activitatea personalului centrului;
i) salariații din cadrul compartimentului cunosc și respectă prevederile legale și instituționale în domeniile: securitate și sănătate în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și managementul calității.