Compartimentul pentru prepararea și distribuirea hranei

Compartimentul pentru prepararea si distribuirea hranei
Compartimentul pentru prepararea și distribuirea hranei are următoarele atribuții: a) solicită prin referate aprovizionarea cu necesarul de alimente, materiale igienico – sanitare, echipament, aparatură, materiale de reparație, servicii pentru parcul auto, revizii tehnice, rovinete, asigurări etc., pe care le înaintează spre aprobare conducerii D.G.A.S.P.C. Botoșani; b) stabilește meniul săptămânal, regimurile de regim (dietetic - hepatic, diabetic, diversificat pentru distrofici în funcție de indicațiile medicilor) și lista zilnică de alimente în funcție de prezența beneficiarilor transmisă din centre; c) prepară și distribuie hrana necesară pentru beneficiarii centrelor de pe raza municipiului Botoșani; d) organizează, planifică și asigură mijloacele de transport privind deplasările specialiștilor în județ pentru rezolvarea problemelor de ordin social; e) transportă beneficiarii la/de la centre la unitățile spitalicești din Botoșani/alte localități în vederea efectuării intervențiilor medicale de specialitate; f)…
Read More