Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Compartimentul pentru prepararea și distribuirea hranei

Compartimentul pentru prepararea și distribuirea hranei are următoarele atribuții:

a) solicită prin referate aprovizionarea cu necesarul de alimente, materiale igienico – sanitare, echipament, aparatură, materiale de reparație, servicii pentru parcul auto, revizii tehnice, rovinete, asigurări etc., pe care le înaintează spre aprobare conducerii D.G.A.S.P.C. Botoșani;
b) stabilește meniul săptămânal, regimurile de regim (dietetic – hepatic, diabetic, diversificat pentru distrofici în funcție de indicațiile medicilor) și lista zilnică de alimente în funcție de prezența beneficiarilor transmisă din centre;
c) prepară și distribuie hrana necesară pentru beneficiarii centrelor de pe raza municipiului Botoșani;

d) organizează, planifică și asigură mijloacele de transport privind deplasările specialiștilor în județ pentru rezolvarea problemelor de ordin social;
e) transportă beneficiarii la/de la centre la unitățile spitalicești din Botoșani/alte localități în vederea efectuării intervențiilor medicale de specialitate;
f) realizează activitatea de verificare a foilor de parcurs și de încadrare în cotele și normele de carburanți aprobtei;
g) informează lunar conducerea Direcției generale cu privire la totalitatea distanțelor parcurse și consumul de combustibil realizat de autoturismele din parcul auto;
h) urmărește starea tehnică a autoturismelor din dotarea parcului auto și răspunde de efectuarea lucrărilor de revizie și reparații planificate și orice alte obligații stabilite de lege în sarcina deținătorilor de autovehicule;
i) obține autorizațiile sanitare și sanitar-veterinare pentru blocul alimentar și mijloacelor de transport folosite la distribuirea hranei în centre;
j) organizează și urmărește activitatea personalului centrului;
k) propune proiectul anual al planului de achiziții al compartimentului și îl transmite compartimentului de specialitate;
l) salariații din cadrul compartimentului cunosc și respectă prevederile legale și instituționale în domeniile: securitate și sănătate în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și managementul calității.


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/pdgaspcbt/public_html/wp-includes/functions.php on line 4348