Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Complexul de case tip familial „Sf. Mina”

PERSOANA DE CONTACT: Marius Leonardo Orosanu

ADRESA – NR. TELEFON: Botosani, str. I.C. Bratianu 59, 0749.120.035, 0758.106.446

Identificarea serviciului social
Serviciul social „CASA 1 din Complexul de case de tip familial „Sf. Mina” Botoşani”, cod serviciu social 8790 CR-C-I, se află în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul din mun. Botoşani, str. I.C. Brătianu nr. 59, judeţul Botoşani.

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social “CASA 1 din Complexul de case de tip familial „Sf. Mina” Botoşani”, serviciu de tip rezidenţial pentru copiii cu dizabilități, este de a asigura pe o perioadă determinată găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire/consiliere de specialitate, activităţi în scopul dobândirii de deprinderi de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi socio-profesionale.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social “CASA 1 din Complexul de case de tip familial „Sf. Mina” Botoşani” funcţionează cu respectarea cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 27/2004.
(3) Serviciul social “CASA 1 din Complexul de case de tip familial „Sf. Mina” Botoşani” a fost înfiinţat în urma reorganizării Complexului de case de tip familial „Sf. Mina” Botoşani, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 59 din 27.04.2017.
(4) Complexul de case de tip familial „Sf. Mina” Botoşani (CCTF ”Sf. Mina” Botoșani), înfiinţat la data de 29.06.2015, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 65 din 29.06.2012, cu sediul în mun. Botoșani, strada I.C. Brătianu nr. 59, jud. Botoșani, este format din 6 case de tip familial cu o capacitate totală de 72 de beneficiari (6 case x 12 beneficiari/casă) și un pavilion administrativ (birouri), în care își desfășoară activitatea personalul comun celor 6 servicii sociale (case de tip familial) menţionat la art. 9-11 din prezentul regulament, respectiv șef centru, personal de specialitate de îngrijire şi asistenţă, personalul de specialitate şi auxiliar și personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire.
Fiecare casă este prevăzută cu câte 4 dormitoare cu 3 paturi, 2 camere de toaletă şi baie pentru beneficiari, toaleta personalului, bucătărie, living (cameră de zi, spaţiul de servire a mesei) şi terasă.

Anexa 14 CASA 1 din complexul Sf. Mina Botosani

Anexa 15 CASA 2 din Complexul Sf. Mina Botosani

Anexa 16 CASA 3 din Complexul Sf. Mina Botosani

Anexa 17 CASA A Complexul Sf. Mina Botosani

Anexa 18 CASA B Complexul Sf. Mina Botosani

Anexa 19 Casa C Complexul Sf. Mina Botosani