Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Complexul de servicii pentru copilul aflat in dificultate „Speranta”

PERSOANA DE CONTACT: Lorin Crihan
ADRESA – NR. TELEFON: Pomarla – 0231.622.811, 0740.063.325

Casa tip familial „Primavara Sperantei”

Identificarea serviciului social
Serviciul social „Casa de tip familial „Primăvara Speranţei” Pomîrla”, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sat Pomîrla, comuna Pomîrla, jud. Botoşani.

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social „Casa de tip familial „Primăvara Speranţei” Pomîrla”, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere pshihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social „Casa de tip familial „Primăvara Speranţei” Pomîrla” funcţionează cu respectarea cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 21/2004.
(3) Serviciul social „Casa de tip familial „Primăvara Speranţei” Pomîrla” a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2005, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 68 din 23.12.2004, ca urmare a reorganizarii Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Botosani si a serviciilor sociale existente la data de 31.12.2004, in baza dispozitiilor H.G.nr.1434/2004 privind atributiile si regulamentul-cadru de organizare si functionare a directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani.

Anexa 44 Primavara Sperantei Pomarla

Casa tip familial „Fluturele Sperantei”

Identificarea serviciului social
Serviciul social “Casa de tip familial „Fluturele Speranţei” Pomîrla”, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sat Pomîrla, comuna Pomîrla, jud. Botoşani.

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social “Casa de tip familial „Fluturele Speranţei” Pomîrla”, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere psihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social “Casa de tip familial „Fluturele Speranţei” Pomîrla” funcţionează cu respectarea cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 21/2004.
(3) Serviciul social “Casa de tip familial „Fluturele Speranţei” Pomîrla” a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2005, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 68 din 23.12.2004, ca urmare a reorganizării Direcției Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului Botoșani şi a serviciilor sociale existente la data de 31.12.2004, în baza dispozițiilor H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

Anexa 46 Fluturele Sperantei Pomirla

Casa tip familial”Julia si Lorena”

Anexa 45 Julia si Lorena Pomirla

Casa tip familial „Portile Sperantei”

Identificarea serviciului social
Serviciul social “Casa de tip familial „Porțile Speranţei” Pomîrla”, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, furnizor acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sat Pomîrla, comuna Pomîrla, jud. Botoşani.

Scopul serviciului social
Scopul serviciului social “Casa de tip familial „Porțile Speranţei” Pomîrla”, serviciu de tip rezidenţial pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi, este de a asigura pe o perioadă determinată servicii personalizate, adecvate nevoilor individuale ale fiecăruia (găzduire, îngrijire personală, educaţie şi pregătire, consiliere psihosocială şi suport emoţional, socializare şi activităţi culturale), activităţi în scopul dezvoltării abilităţilor de viaţă independentă, în vederea reintegrării familiale şi integrării socio-profesionale.

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social “Casa de tip familial „Porțile Speranţei” Pomîrla” funcţionează cu respectarea cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standardul minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 21/2004.
(3) Serviciul social “Casa de tip familial „Porțile Speranţei” Pomîrla” a fost înfiinţat începând cu data de 01.01.2005, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 68 din 23.12.2004, ca urmare a reorganizării Direcției Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului Botoșani şi a serviciilor sociale existente la data de 31.12.2004, în baza dispozițiilor H.G. nr. 1434/2004 privind atribuţiile şi regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani.

Centrul de plasament „Dumbrava Minunata”

Identificarea Serviciului Social
Serviciului social „Centrul de plasament „Dumbrava Minunată” Pomîrla”, cod serviciu social 8790 CR-C-I, este administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Botoşani, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000484 şi funcţionează în sediul din localitatea Pomîrla, jud. Botosani.

Scopul Serviciului Social
Scopul serviciului social “Centrul de plasament „Dumbrava Minunată” Pomîrla” este de a oferi copiilor/tinerilor, cu vârste cuprinse între 3-18, respectiv 26 de ani (dacă urmează o formă de învăţământ), găzduire, îngrijire, educaţie şi pregătire/consiliere de specialitate, socializare), activităţi în scopul dobândirii deprinderilor de viaţă independentă în vederea reintegrării/integrării familiale şi socio-profesionale, pentru care a fost stabilită o măsură de protecţie specială deoarece se aflau în una din situaţiile prevăzute in Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: părinţi decedaţi, necunoscuţi, decăzuţi din exerciţiul drepturilor părinteşti sau cărora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor părinteşti, puşi sub interdicţie, declaraţi judecătoreşte morţi sau dispăruţi când nu a fost instituită tutela, copii care, în vederea protejării intereselor lor, nu au putut fi lăsaţi în grija părinţilor din motive neimputabile acestora, copii care au fost abuzaţi sau neglijaţi, găsiţi sau abandonaţi în unităţi sanitare.
Tânărul(a) care a dobândit capacitate deplină de exerciţiu şi a beneficiat de măsură de protecţie, dar care nu îşi continuă studiile şi nu are posibilitatea revenirii în propria familie, fiind confruntat cu riscul excluderii sociale, beneficiază, la cerere, pe o perioada de până la 2 ani, de protecţie specială, în scopul integrării sale sociale.

Cadrul legal de infiinţare, organizare şi funcţionare
(1) Serviciul social „Centrul de plasament “Dumbrava Minunata” Pomîrla” funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.
(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 21/ 2004.
(3) Serviciul social „Centrul de plasament “Dumbrava Minunata” Pomîrla” a fost înfiinţat începând cu data de 1.01.2005, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 68 din 23.12.2004, ca urmare a reorganizarii Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Botosani şi a serviciilor sociale existente la data de 31.12.2004, in baza dispozitiilor H.G.nr.1434/2004 privind atributiile si regulamentul-cadru de organizare si functionare a directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Botosani. La înfiinţare serviciul iniţial avea denumirea “Centrul de plasament” şi funcţiona ca structură în cadrul “Complexului de servicii pentru copilul în dificultate “Speranţa” Pomîrla”, din cadrul DGASPC Botoşani. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Botoşani nr. 82/29.07.2013, denumirea “Centrul de plasament” s-a modificat în “Centrul de Plasament “Dumbrava Minunată” Pomîrla”, serviciul social funcţionând ca structură de sine stătătoare în organigrama DGASPC Botoşani.

Anexa 47 Dumbrava Minunata Pomirla