Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Formulare

I. Serviciul adoptii si postadoptii

 • Atestat
 • Cerere evaluare
 • Documente ce se anexeaza cererii de evaluare
 • Fisa sintetica de potrivire formular
 • Formular Fisa de informare si consiliere parinte biologic
 • Raport de potrivire
 • Raport final de evaluare persoana sau familie
 • Raport potrivire

II. Serviciul comunitar specializat destinat protectiei copilului

 • Anexe Hotararea Nr. 75 din 4 februarie 2015 privind prestare munci copii
 • Fisa de semnalare 2 sesizare catre DGASPC
 • Fisa de semnalare 1 sesizare catre DGASPC
 • Fisa de semnalare obligatorie a cazurilor de violenta asupra copilului

III. Serviciul de evaluare complexa a copilului cu dezabilitati si a persoanelor adulte cu handicap

 • Compartimentul de evaluare complexa acopilului cu dizabilități
 • -cerere evaluare complexa copii
  -fisa medicala sintetica copii
  -fisa psihologica copii
  -fisa psihopedagogica copii

 • Compartimentul de evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap
 • -CERERE-EVALUARE-COMPLEXA-ADULȚI (Hotărârea de Guvern nr. 4302008 )
  -SCRISOARE MEDICALA DE LA MEDICUL DE FAMILIE ADULTI

IV. Compartimentul stabilire si plata prestatii si benificii de asistenta sociala

 • FORMULARE CERERI SEEPS (eliberare bilete, acordare prestatii sociale rãmase neachitate, cerere virare în cont bancar, cererere încadrare cu contract individual de muncã a unui asistent personal /plata indemnizatiei lunare, eliberare rovinietã etc)

V. Centre copii

 • Centrul de zi pentru copii cu nevoi speciale „Sansa Mea”
 • -Cerere aducere cunostinta ASPECTE
  -Cerere aducere cunostinta INVOIRE
  -Cerere INSCRIERE
  -Cerere MENTINERE inscriere
  -Cerere REVOCARE inscriere

 • Complexul de case tip familial „Sf. Mina”
 • -Cerere invoire pana la 5 zile

 • Complexul de servicii comunitare pentru copilul cu dizabilitati „Sf. Spiridon”
 • -Cerere admitere

VI. Centre adulti

 • Centrul de ingrijire si asistenta Dorohoi
 • -Contract servicii CIA Dorohoi

 • Centrul de integrare prin terapie ocupationala „Lucie Lecomte”
 • -ANGAJAMENT DE CONFIDENTIALITATE CENTRE
  -Angajament de plata (din ORDIN Nr. 18872016 din 15 septembrie 2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere )
  -Chestionar de satisfacerea nevoilor beneficiarului
  -Chestionar pt abuz_modificat
  -Contract servicii sociale cito
  -Contract servicii sociale (Ordinul nr.732005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale)
  -Protocol de colaborare model
  -Protocol de invoire in familie_cito

 • Centrul de Recuperare şi Reabilitare Dersca
 • -Contract servicii sociale